Sökning: "is hållbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 3244 uppsatser innehållade orden is hållbarhet.

 1. 1. Avkastning och hållbarhet på fondmarknaden : En empirisk komparativ studie om hållbara aktiefonders avkastning kontra konventionella aktiefonder

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Ricky Backman; Henrik Sundborn; [2023]
  Nyckelord :ESG; SRI; CAPM; Capital Asset Pricing Model; Jensen’s alpha; investments; sustainability; return requirement; equity funds; sustainable equity funds; management fee; ESG; SRI; CAPM; Capital Asset Pricing Model; Jensens alpha; investeringar; hållbarhet; avkastningskrav; aktiefonder; hållbara aktiefonder; förvaltningsavgift;

  Sammanfattning : För att investerare ska placera kapital mot hållbara investeringar krävs insikt om det finns en premie som valet av hållbara aktiefonder innebär eller om dessa motsvarar eller till och med överavkastar mot konventionella fonder. I denna uppsats undersöker vi hur den riskjusterade avkastningen, mätt som Jensens alpha, ser ut för hållbara och konventionella fonder. LÄS MER

 2. 2. Improved Modelling For Oxidation Of Zircalloy Fuel Cladding Tubes In PWRs

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Rafaël Bellachia; [2023]
  Nyckelord :Nuclear Engineering; Corrosion; Zircalloy; PWR; Nuclear Fuel; Kärnteknik; Korrosion; Zircalloy; PWR; Kärnbränsle;

  Sammanfattning : The fuel cladding is an essential component in the defence-in-depth strategy for nuclear safety. Its integrity and durability are therefore critical for maintaining acceptable safety conditions. However, the integrity of the cladding can be compromised during normal operation due to corrosion and hydriding. LÄS MER

 3. 3. Hållbara investeringsstrategier : Huvudregel eller undantag bland svenska fondbolag?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Gustav Herrlin; Adam Wikman; [2023]
  Nyckelord :Socially Responsible Investments SRI ; Environmental; Social Governance ESG ; investment strategies; screening; engagement; funds; sustainability; Socially Responsible Investments SRI ; Environmental; Social Governance ESG ; investeringsstrategier; screening; engagemang; fonder; hållbarhet;

  Sammanfattning : I dagsläget står vår omvärld inför flertal utmaningar utifrån ett miljö- och socialt perspektiv. En effekt av detta är att efterfrågan av hållbara investeringsalternativ har ökat hos privatpersoner. LÄS MER

 4. 4. Kompetens och fungerande samverkan skapar hållbarhet i mötet med perinatal psykisk ohälsa - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jessica Hellström-Kruséus; Lena Kaeiding; [2023]
  Nyckelord :Midwife; Experience; Thematic analysis; Mental illness; Maternal health care; Barnmorska; erfarenheter; Tematisk analys; Psykisk ohälsa; Barnmorskemottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige förekommer perinatal psykisk ohälsa hos omkring 15 procent av alla gravida och rapporteras öka i samhället. Riskfaktorer för psykisk ohälsa anges vara sociala faktorer såsom våldsutsatthet, tidigare psykisk ohälsa, bristande socialt stöd eller familjehistorik av psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Kulturmiljöer, förvaltning och klimatförändringar En kvalitativ fallstudie om Gathenhielmska kulturreservatet som ett social-ekologiskt system

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Teodor Sandklef; [2022-02-02]
  Nyckelord :social-ekologiska system; hållbarhet; klimatförändringar; kulturarv; kulturmiljöer; kulturmiljöförvaltning;

  Sammanfattning : This papers aim is to investigate how cultural landscapes and management relate to climate patterns and some of its consequences. By doing so, the paper also seeks to apply Elinor Ostroms general framework for analyzing sustainability in social-ecological systems (2007, 2009; McGinnis & Ostrom, 2014). LÄS MER