Sökning: "multimedia and study"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden multimedia and study.

 1. 1. INTERACTIVE AND MULTIMEDIA-BASED DIGITAL TEXTBOOKS FOR FLIPPED LEARNING Practices and Challenges of Science Teachers in International Baccalaureate Diploma Programs

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Melinda Mathe; [2018-10-26]
  Nyckelord :Digital Textbooks; Flipped Learning; Multimedia; Interactive; IBDP;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore the practices and challenges of teachersusing interactive and multimedia-based Digital Textbooks (DT) in InternationalBaccalaureate Science Diploma Programs (IBDP) and investigate whether theycould support student-centered learning methods such as Flipped Learning (FL).... LÄS MER

 2. 2. INTERACTIVE AND MULTIMEDIA-BASED DIGITAL TEXTBOOKS FOR FLIPPED LEARNING

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Melinda Mathe; [2018-09-27]
  Nyckelord :digital textbooks; flipped learning; mulitmedia; interactive; IBDP;

  Sammanfattning : Purpose:The aim of this study was to explore the practices and challenges of teachersusing interactive and multimedia-based Digital Textbooks (DT) in InternationalBaccalaureate Science Diploma Programs (IBDP) and investigate whether theycould support student-centered learning methods such as Flipped Learning (FL).Theory: The study employed Activity Theory to investigate activities of teachers in theirschool environments. LÄS MER

 3. 3. From Desumasu to Buzzwole: A categorization of Japanese-to-English translation methods in localized Pokémon names

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Japanska

  Författare :Don Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :Japanese; English; translation; localization; video game; Pokémon; onomastics; character naming; literary onomastics; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This study explored the localization of the fictional species names in the Pokémon multimedia franchise. The relations and changes between the semantic units included in 807 Pokémon names were analysed using a framework of existing translational categories of proper names within onomastics (Vermes 2001, Ainiala, Saarelma and Sjöblom 2012), semantic analysis (Nida 1975) and general translation theories (Vinay and Darbelnet 1958). LÄS MER

 4. 4. Multimedia Students: Engaging across platforms. An Investigation of Student Engagement in the Media and Communication Master Programme at Malmö University

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Joelle Vanderbeke; Hanna Meyer zu Hörste; [2018]
  Nyckelord :student engagement; HyFlex learning; cross-media learning; online learning; constructivist grounded theory; audience studies;

  Sammanfattning : This thesis investigates student engagement in the Media and Communication Programme at Malmö University through the lens of audience- as well as learning theories. It has two main aims: Building a systematized theoretical framework to distinguish different nuances of audience activity in a cross-mediatic learning environment, and exploring factors influencing student engagement in our Media and Communication Master Programme (MCS). LÄS MER

 5. 5. Hur preoperativ information i form av multimedia påverkar patienter perioperativt : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ingrid Sundqvist; Madeleine Rydin; [2018]
  Nyckelord :Patient; Preoperative; Perioperative; Perioperative nursing; Education; Information; Multimedia; Anxiety; Knowledge; Understanding; Preparedness; KASAM; Suffering; Patient; Preoperativ; Perioperativ; Perioperativ omvårdnad; Utbildning; Information; Multimedia; Oro; Kunskap; Förståelse; Förberedelse; KASAM; Lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är vanligt att patienter känner oro för att genomgå en operation. Bristfällig information kan skapa oro och känslan av att inte vara förberedd. Standardiserade metoden för att ge preoperativ information visar sig ha brister. LÄS MER