Sökning: "multimedia and study"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden multimedia and study.

 1. 1. Rein digital und multimedial : Das rein digitale Lehrwerk im Deutschunterricht an schwedischen Schulen aus Sicht von Lehrern und Produzenten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Tyska

  Författare :Grietje Garms-Cray; [2020]
  Nyckelord :digital learning; multimedia learning; digital schoolbook; foreign language learning;

  Sammanfattning : This paper is the second part of a study where the first part was written as a literature review on digital learning at school. In this second part the paper focuses on digital schoolbooks and their use in foreign language teaching, an area that has not been researched yet. LÄS MER

 2. 2. The use of video to communicate water, sanitation and hygiene in Haiti: A comparison between SAWBO, GHMP and UNESCO’s cholera prevention initiatives

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Pau Abad Tent; [2019]
  Nyckelord :Health communication; WASH; Cholera; Haiti; Communication for Development; video; cartoon; multimedia;

  Sammanfattning : Health communication campaigns in developing countries can take many different forms and make use of a wide range of communication tools. One of these tools are multimedia resources such as videos. LÄS MER

 3. 3. Viktiga komponenter i e-lektioner : Implementation och evaluering av redigeringsverktyg för att skapa e-lektioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Jens Berntsen; Jonathan Bäckström; [2019]
  Nyckelord :E-learning; e-lessons; general e-lessons; components in e-lessons; multimedia principles; connection to curriculum; E-lärande; e-lektioner; generella e-lektioner; komponenter i e-lektioner; multimediaprinciper; koppling till styrdokument;

  Sammanfattning : Genom tiderna har stora tekniska genomslag vid flera tillfällen integrerats i undervisning men varje ny teknik har sina styrkor och svagheter. Med datorns utveckling och ökad tillgänglighet till allmänheten har mängden tillgängligt läromedel (Clark & Mayer, 2016) och antal studenter som läser kurser inom e-lärande ökat (Statista, 2015). LÄS MER

 4. 4. A Study on Neural Network Modeling Techniques for Automatic Document Summarization

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Chun-I Tsai; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the Internet becoming widespread, countless articles and multimedia content have been filled in our daily life. How to effectively acquire the knowledge we seek becomes one of the unavoidable issues. LÄS MER

 5. 5. Strategier för att förebygga och reducera perioperativ oro hos barn : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Malin Bokström; Henrik Tellefsen; [2019]
  Nyckelord :Anesthesia; anxiety; child; health; perioperative care; preventive; reduce; suffering; surgery; systematic literature review; Anestesi; barn; förebygga; hälsa; lidande; operation; oro; perioperativ vård; reducera; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag utförs åtskilliga pediatriska operationer – i Sverige opererades omkring 90 000 barn mellan noll till fjorton år 2017. Att sövas och opereras är förmodligen bland det mest oroväckande ett barn kan vara med om inom sjukvården. Oro påträffas hos 50-75% av de barn som ska genomgå operation. LÄS MER