Sökning: "multimedia and study"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade orden multimedia and study.

 1. 1. How tools shape the game authoring process

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jimmy Brunnberg; [2020]
  Nyckelord :Authoring tool; Authoring; IDN; Game writing; Master narrative;

  Sammanfattning : This study aims to answer how Interactive Digital Narrative authoring tools shape the authoring process. Any tool or software shapes the way its users interact with it, oftentimes without the user even knowing it. LÄS MER

 2. 2. Rein digital und multimedial : Das rein digitale Lehrwerk im Deutschunterricht an schwedischen Schulen aus Sicht von Lehrern und Produzenten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Tyska

  Författare :Grietje Garms-Cray; [2020]
  Nyckelord :digital learning; multimedia learning; digital schoolbook; foreign language learning;

  Sammanfattning : This paper is the second part of a study where the first part was written as a literature review on digital learning at school. In this second part the paper focuses on digital schoolbooks and their use in foreign language teaching, an area that has not been researched yet. LÄS MER

 3. 3. The use of video to communicate water, sanitation and hygiene in Haiti: A comparison between SAWBO, GHMP and UNESCO’s cholera prevention initiatives

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Pau Abad Tent; [2019]
  Nyckelord :Health communication; WASH; Cholera; Haiti; Communication for Development; video; cartoon; multimedia;

  Sammanfattning : Health communication campaigns in developing countries can take many different forms and make use of a wide range of communication tools. One of these tools are multimedia resources such as videos. LÄS MER

 4. 4. Tekniken Spelar Roll : Musiken som informationsgivare i spelmediet

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Alexander Lönnborn; [2019]
  Nyckelord :Video game music; Ludomusicology; music in multimedia; Narrative music; Analytical play; Spelmusik; Ludomusikologi; Mediemusik; Musikaliska berättarfunktioner; Analytiskt spelande; Tv-spel;

  Sammanfattning : Arbetet undersöker hur musikens berättarfunktioner används som informationsgivare i spel och hur tekniken påverkat dessa funktioner. I undersökningen ingår två spel, Donkey Kong Country från 1994 och The Last of Us från 2013, som analyseras efter Tim Summers metod ”Analytiskt spelande” och beskrivs enligt Johnny Wingstedts musikaliska berättarfunktioner. LÄS MER

 5. 5. Viktiga komponenter i e-lektioner : Implementation och evaluering av redigeringsverktyg för att skapa e-lektioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Jens Berntsen; Jonathan Bäckström; [2019]
  Nyckelord :E-learning; e-lessons; general e-lessons; components in e-lessons; multimedia principles; connection to curriculum; E-lärande; e-lektioner; generella e-lektioner; komponenter i e-lektioner; multimediaprinciper; koppling till styrdokument;

  Sammanfattning : Genom tiderna har stora tekniska genomslag vid flera tillfällen integrerats i undervisning men varje ny teknik har sina styrkor och svagheter. Med datorns utveckling och ökad tillgänglighet till allmänheten har mängden tillgängligt läromedel (Clark & Mayer, 2016) och antal studenter som läser kurser inom e-lärande ökat (Statista, 2015). LÄS MER