Sökning: "multimedia and study"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade orden multimedia and study.

 1. 1. How spatial split-attention effects in multimedia relate to cognitive load and visuospatial capabilities

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Alfred Norén; Daria Lindholm; [2022]
  Nyckelord :Cognitive load; multimedia learning; spatial contiguity principle; spatial split-attention; object-spatial imagery; visuospatial capabilities; OSIVQ; cognitive style; Social Sciences;

  Sammanfattning : The present study investigated firstly how spatial split-attention conditions in multimedia affects cognitive load, and secondly how individual differences in objectspatial imagery styles may affect this interplay. To test this, we included both objective measures (response time) and subjective measures (self-reports) of extraneous cognitive load in four different multimedia learning trials with spatially integrated versus separated multimedia presentations. LÄS MER

 2. 2. "Glädje och frihet från resten av världen" En kvalitativ undersökning om gymnasieelever som älskar att titta på tv-serier på fritiden

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Sofia Oldin Cederwall; [2021-04-29]
  Nyckelord :tv-serier; fritidsfiktioner; textvärldar; läsning; litteraturdidaktik; upplevelseläsning; instrumentell läsning;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to examine the engaging and motivational factors of television series among students in an upper secondary school in Western Sweden who state they enjoy this form of multimedia in their leisure time. Moreover, this study aims to investigate the students’ attitudes towards a possible implementation of television series as a pedagogical resource in the classroom. LÄS MER

 3. 3. ''This is the way'' : En kritisk diskursanalys om deltagande fans i en populärkulturell subreddit

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Yosef Newton; [2021]
  Nyckelord :Transmedia; Intertextuality; Participatory Culture; Collective Intelligence; Fandom; Identity;

  Sammanfattning : Star Wars has since its initial release in 1977, become a pop cultural phenomenon. In the beginning of the franchise, it only consisted of films. Now, almost 40 years later the franchise has become a multimedia experience with many produced spin-offs over the years, such as The Mandalorian (2019). LÄS MER

 4. 4. Image inpainting methods for elimination of non-anatomical objects in medical images

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Andrea Lorenzo Polo; [2021]
  Nyckelord :Medical Imaging; Tumor Ablation; Inpainting; U-Net; Convolutional Neural Network;

  Sammanfattning : This project studies the removal of non-anatomical objects from medical images. During tumor ablation procedures, the ablation probes appear in the image, hindering the performance of segmentation, registration, and dose computation algorithms. These algorithms can also be affected by artifacts and noise generated by body implants. LÄS MER

 5. 5. Ehh, Lärande Eller E-Lärande : En intervjustudie om medarbetares upplevelser av e-lärande i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sebastian Sund; [2021]
  Nyckelord :e-learning; multimedia; synchronous; asynchronous; e-lärande; multimedia; synkron; asynkron;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att bidra med ökad kunskap om e-lärande i arbetslivet. E-lärande har i föreliggande studie definierats i enlighet med Clark och Mayers (2016) som; ”instruktion levererad på en digital enhet och som är menad att främja lärandet [egen översättning]” (2016, s. 38). LÄS MER