Sökning: "multimedia and study"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade orden multimedia and study.

 1. 1. "Glädje och frihet från resten av världen" En kvalitativ undersökning om gymnasieelever som älskar att titta på tv-serier på fritiden

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Sofia Oldin Cederwall; [2021-04-29]
  Nyckelord :tv-serier; fritidsfiktioner; textvärldar; läsning; litteraturdidaktik; upplevelseläsning; instrumentell läsning;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to examine the engaging and motivational factors of television series among students in an upper secondary school in Western Sweden who state they enjoy this form of multimedia in their leisure time. Moreover, this study aims to investigate the students’ attitudes towards a possible implementation of television series as a pedagogical resource in the classroom. LÄS MER

 2. 2. ''This is the way'' : En kritisk diskursanalys om deltagande fans i en populärkulturell subreddit

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Yosef Newton; [2021]
  Nyckelord :Transmedia; Intertextuality; Participatory Culture; Collective Intelligence; Fandom; Identity;

  Sammanfattning : Star Wars has since its initial release in 1977, become a pop cultural phenomenon. In the beginning of the franchise, it only consisted of films. Now, almost 40 years later the franchise has become a multimedia experience with many produced spin-offs over the years, such as The Mandalorian (2019). LÄS MER

 3. 3. Ehh, Lärande Eller E-Lärande : En intervjustudie om medarbetares upplevelser av e-lärande i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sebastian Sund; [2021]
  Nyckelord :e-learning; multimedia; synchronous; asynchronous; e-lärande; multimedia; synkron; asynkron;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att bidra med ökad kunskap om e-lärande i arbetslivet. E-lärande har i föreliggande studie definierats i enlighet med Clark och Mayers (2016) som; ”instruktion levererad på en digital enhet och som är menad att främja lärandet [egen översättning]” (2016, s. 38). LÄS MER

 4. 4. Rich Content in Digital News Stories : An investigation of how rich content can enhance Digital news stories and widen the audience

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Emma Igelström; [2020]
  Nyckelord :Rich content; Digital News Stories; I-docs; Multimedia journalism; Longform; ;

  Sammanfattning : The way digital news are being created today is very different from traditional printed methods. The digital news format has possibilities that printed versions do not have. For example, they can use animations, video, audio, and interactivity, referred to with a collective name as rich content in this study. LÄS MER

 5. 5. Looking back to move forward, how would I embed greater participation throughout mydonor-funded multimedia impact series?

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Conor Ashleigh; [2020]
  Nyckelord :participatory communication; ComDev; Participation; donor driven stories; filmmaking; cattle farmers; Indonesia; donor driven communications; multimedia stories; filmmaking steps;

  Sammanfattning : This degree project involves a self-reflective analysis of an Australian Centre forInternational Agricultural Research (ACIAR) funded multimedia series. I produced thework in 2017, about the impact achieved in an agricultural research for developmentproject, working with cattle farmers in Indonesia. LÄS MER