Sökning: "läromedel"

Visar resultat 1 - 5 av 2846 uppsatser innehållade ordet läromedel.

 1. 1. Allsidig eller ställningstagande? : En kvalitativ textanalys av läromedlensbeskrivningar av riksdagspartierna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Simon Lövqvist Enbratt; [2024]
  Nyckelord :politiska partier; läromedel; läromedelsanalys; värdegrund; samhällskunskap; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how learning materials tied to the social studies subject (“samhällskunskap”) portray Sweden's parliamentary parties. The purpose of the examination is to identify key differences and similarities between the way the parties are portrayed, aswell as to identify whether the same political party is portrayed differently in different learning materials. LÄS MER

 2. 2. Ordklassen pronomen : Analys av läromedel i svenska för årskurserna 7-9

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Catarina Wahlgren Sjöstedt; [2024]
  Nyckelord :Pronomen; läromedelsanalys; läromedel; läroböcker; svenska; årskurs 7-9;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur ordklassen pronomen beskrivs i läromedel i svenska för årskurserna 7, 8 och 9. Studien har genomförts genom närläsning av fem olika läromedel, varav tre är tryckta läroböcker och två är digitala läromedel. LÄS MER

 3. 3. Svensk litteraturhistoriekanon : En innehållsanalytisk studie av läromedel för kursen Svenska 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

  Författare :Viking Henrik Mikael Freij; [2024]
  Nyckelord :kanon; litteratur; läromedel; kulturkanon; litteraturkanon; epoker; författare; svenskämnet; Svenska 2; svenska; gymnasiet;

  Sammanfattning : Sveriges kanondebatt har tagit ny fart efter att Tidöpartierna gått ut med att de vill introducera en svensk kulturkanon som ska användas i skolan. En kulturkanon som inkluderar litteratur kan vara användbart för lärare i sin planering av undervisningsmomentet litteraturhistoria då skolans centrala styrdokument inte bidrar med tillräcklig information. LÄS MER

 4. 4. Språkattityder i läromedel för gymnasieskolan : En analys av läromedel i svenska och historia ur ett transspråkande perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alicia Broman Tengvall; [2024]
  Nyckelord :Transspråkande; språkattityder; läromedel; gymnasieskolan; monospråkighet; flerspråkighet; undervisning;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar mono- fler- och transspråkande attityder i läromedel för gymnasieskolan. De läromedel som ligger till grund till analysen är läroböckerna Människans texter språket (Sjöstedt, Bengt & Jeppsson, Tomas 2011) vilken används i svenskämnet samt Historia 1b: Den lilla människan och de stora sammanhangen (Långström, Sture et. LÄS MER

 5. 5. "Lärare har idag frihet att själva välja läromedel..." : En kvantitativ enkätundersökning om lågstadielärares användning av läromedel och eventuella ramfaktorer som begränsar valet av läromedel i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Michaela Eriksson; Ellinor Wollner; [2024]
  Nyckelord :Matematikundervisning; lågstadiet; läromedel; lärobok; ramfaktorteorin;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att presentera hur användningen av läromedel i matematikundervisningen ser ut på lågstadiet samt i vilken utsträckning det finns faktorer som begränsar valet av läromedel i matematikundervisningen utifrån ett lärarperspektiv. Detta gjordes med en kvantitativ ansats där insamlingsmetoden var webbenkät. LÄS MER