Sökning: "spanska"

Visar resultat 1 - 5 av 930 uppsatser innehållade ordet spanska.

 1. 1. “TREMENDO ESPENDRUM” Estudio de la traducción al sueco de la novela Todos se van

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Heidi von Boisman Vilahu; [2023-01-23]
  Nyckelord :Spanska; expresiones idiomáticas; americanismos; traducción literal; Todos se van; idiomatic expressions; Americanisms; literal translation;

  Sammanfattning : Las obras literarias suelen estar cargadas de expresiones idiomáticas propias de la idiosincrasia de la cultura a la que pertenecen, las cuales imponen un reto a la hora de ser traducidas a otros idiomas puesto que no siempre existe una equivalente en la lengua meta. Este trabajo tiene como objetivo analizar la traducción al idioma sueco de expresiones idiomáticas y americanismos presentes en la novela Todos se van (2006) de Wendy Guerra. LÄS MER

 2. 2. www.rätten-till-staden.nu : digitalt medborgardeltagande i stadsutvecklingen

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ellen Aurell; [2023]
  Nyckelord :e-deltagande; medborgardeltagande; hållbar stadsutveckling; informations- och kommunikationsteknologier IKT ; planering; demokrati;

  Sammanfattning : Uppsatsen syfte är att studera huruvida digitalt deltagande kan underlätta för planerare att stärka medborgardeltagandet i stadsutvecklingsprocesser, samt underlätta för själva medborgarna att delta. Digitalt deltagande ses som ett sätt att ta bort de traditionella hinder som finns för det fysiska deltagandet, i det att det är tids- och platsspecifikt. LÄS MER

 3. 3. Resonancias góticas del fantástico. Paisaje sonoro y violencia doméstica en Raimunda Torres y Quiroga

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Sandrine Madouas; [2022-02-24]
  Nyckelord :spanska; master; Raimunda Torres y Quiroga; Soundscape; Gothic; Fantastic; Violence against women; Argentina;

  Sammanfattning : Sound has a great power in the production of emotions and can affect the listener as well as convey information. In three of her fantastic short stories published in the 1870s, Raimunda Torres y Quiroga, an Argentine author, addresses the issue of gender violence and configures audible worlds. LÄS MER

 4. 4. El componente cultural en los manuales de español/LE Cultura española e hispanoamericana

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Pablo Ibarra; [2022-01-27]
  Nyckelord :Spanska; Alegría 4; Caminando 4; Excelente 4; Vistas 4; Kultur med versaler 2021 Sverige Läromedel; Kvantitativ metod;

  Sammanfattning : Kultur i spanska läromedel steg 4 i Sverige samt didaktiska hjälpmedel En analys av representation av kultur med versaler i spanskamerikanska länder och Spanien samt didaktiska hjälpmedel för att applicera med kulturen i undervisningen. Författare: Pablo Ibarra I undervisningen i moderna språk studeras spanska med teman som handlar om kultur. LÄS MER

 5. 5. Las diferencias discursivas entre Duque y Maduro: Un análisis comparativo de dos discursos sobre el Estatuto Temporal de Protección

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Amanda Idborg; [2022-01-27]
  Nyckelord :Spanska; Iván Duque; Nicolás Maduro; análisis de discurso; Estatuto Temporal de Protección; análisis de discurso político;

  Sammanfattning : The discourse used by Iván Duque and Nicolás Maduro when dealing with the topic of Colombian migration reform Estatuto Temporal de Protección, which grants Venezuelan migrants in Colombia temporary refuge through legal regularization, differ significantly in how they portray the migratory situation of the region, as well as in the way that the two politicians present themselves. Two speeches given close to the announcement of the reform, one by Iván Duque and one by Nicolás Maduro, have in this investigation been compared and analyzed, leading to the following conclusions. LÄS MER