Sökning: "software 2009"

Visar resultat 1 - 5 av 393 uppsatser innehållade orden software 2009.

 1. 1. Movement of Foxfonna rock glacier in Svalbard between 2017-2019

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Elias Lundström; [2020]
  Nyckelord :rock glacier; Svalbard; UAV; photogrammetry; movement detection; permafrost; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The movement of a rock glacier located at the bottom of the Foxfonna glacier, Svalbard, Norway, was studied through the use of photogrammetry and feature tracking software, between the years of 2017-2019, as well as elevation changes between 2009 and 2019. This could aid in further knowledge about the rapid velocity changes of rock glaciers in a continuous permafrost environment. LÄS MER

 2. 2. A NEW STUDY OF UNBALANCED PRODUCTION LINE WITH OPTIMIZATION

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Johnny Xia; [2018]
  Nyckelord :Discrete event simulation; unbalanced production line; optimization;

  Sammanfattning : This project is a continuous research of a topic well-known in the literature, namely, the performance study of unbalanced unpaced production system. In the literature, there were many studies that investigated the statistical outputs of an unbalanced production line using simulation. LÄS MER

 3. 3. Analysis of post-tensioned concrete box-girder bridges : A comparison of Incremental launching and Movable scaffolding system

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad; KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Hamad El Hamad; Furkan Tanhan; [2018]
  Nyckelord :Movable scaffolding system; MSS; Incremental launching; post-tension; prestress; slen- derness; box-girder; Stockholm Bypass; Movable scaffolding system; MSS; Etappvis lansering; efterspänning; förspänning; slankhet; box-girder; Förbifart Stockholm;

  Sammanfattning : When designing a bridge it is of high importance that the geometry for the cross section is optimized for the structure. This is partly due to the influence of the amount of material needed and its impact on the budget and environment. LÄS MER

 4. 4. Modelling and future performance assessment of Duvbacken wastewater treatment plant

  Master-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik (flyttat 20130630)

  Författare :Emmanouil Milathianakis; [2017]
  Nyckelord :Activated sludge; Data deficiency; Model calibration; Phosphorus removal; Sensitivity analysis; Wastewater;

  Sammanfattning : Duvbacken wastewater treatment plant in Gävle, Sweden, currently designed for 100,000 person equivalent (P.E.) is looking for a new permit for 120,000 P.E. LÄS MER

 5. 5. Stålfackverk i hallbyggnader : En studie om sadelfackverk med tillhörande analys i FEM-Design

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Erika Hedström; [2017]
  Nyckelord :Truss; streel; FEM-Design; fire; hall building; roof; design process; Fackverk; stål; FEM-Design; brand; hallbyggnader; tak; dimensionering;

  Sammanfattning : Anledningen till att samhället fungerar som invånare förväntar sig och är vana vid är att det mesta är uppstrukturerat med lagar och regler varav många grundar sig i erfarenheter från verkligheten. Till exempel dimensioneras byggnader efter regler som har prövats fram såsom ändrade regler för snölast. LÄS MER