Sökning: "software 2009"

Visar resultat 1 - 5 av 397 uppsatser innehållade orden software 2009.

 1. 1. Organiskt kol och potentiell metanproduktion i sediment från Alboránsjön

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Marianne Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Alborán Sea; organic carbon; methane; modelling; Alboránsjön; organiskt kol; metan; modellering;

  Sammanfattning : Metan, en gas som är vida studerad i klimatsammanhang på grund av dess egenskaper som växthusgas och energikälla, har i denna studie fått uppmärksamhet i annan kontext i form av potentiell riskfaktor för tsunamin. I en samlad brittisk rapport från år 2009 har ett flertal studier pekat på möjliga faktorer som kan bidra till instabila sjö- och havsbottnar vilka har resulterat i undervattensskred med tsunami som följd. LÄS MER

 2. 2. Baskatjoner i yt- och grunt grundvatten i Forsmarksområdet : Kontroller, trender och relation till slutförvaret av använt kärnbränsle

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Jimmy Svensson; [2022]
  Nyckelord :Base cations; Forsmark; trends; bentonite clay; Baskatjoner; Forsmark; trender; bentonitlera;

  Sammanfattning : Svensk Kärnbränslehantering AB beslutade 2009 att bygga ett slutförvar av använt kärnbränsle i anslutning till kärnkraftverket i Forsmark. Tekniken för slutförvaret går ut på att omge kapslarna med bentonitlera som skydd mot vatten och bergsrörelser. LÄS MER

 3. 3. The Influencing Factors of Consumers' Intention to Purchase Carbon Labeling Products—A Study based in Shanghai, China

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hui Hsuan Wang; Zhao Yin Chen; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : China has established the carbon labeling system in 2009 to quantify the greenhouse gas emitted by the product in the manufacturing process in the purpose of achieving the goal of carbon neutral. To promote the carbon labeling system working on products, not only regulate producers, consumer preference will also have a significant impact on production and the establishment of a green supply chain. LÄS MER

 4. 4. The Feature Creep Perception in Game Development : Exploring the role of feature creep in development methods and employee engagement

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Erik Joachim Neuhofer; Samuel Zelenka af Rolén; [2021]
  Nyckelord :Feature creep; scope creep; game development; Feature creep; scope creep; spelutveckling;

  Sammanfattning : Game developers often find themselves coming up with ideas along the production period of a game varying in size and may go unnoticed or seem insignificant to the scope of the project but in the long run add up to break deadlines, budget and affect the morale and engagement of developers. In the modern game development industry agile development methods have increased in popularity allowing flexibility in the development process. LÄS MER

 5. 5. Movement of Foxfonna rock glacier in Svalbard between 2017-2019

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Elias Lundström; [2020]
  Nyckelord :rock glacier; Svalbard; UAV; photogrammetry; movement detection; permafrost; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The movement of a rock glacier located at the bottom of the Foxfonna glacier, Svalbard, Norway, was studied through the use of photogrammetry and feature tracking software, between the years of 2017-2019, as well as elevation changes between 2009 and 2019. This could aid in further knowledge about the rapid velocity changes of rock glaciers in a continuous permafrost environment. LÄS MER