Sökning: "software 2009"

Visar resultat 1 - 5 av 399 uppsatser innehållade orden software 2009.

 1. 1. Mellan himmel och jord,var befinner sig kunden? : En undersökning om kunders förtroende till On-Premise- och SaaS-system

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Elvis Ekman; Sandra Anté; [2024]
  Nyckelord :Software as a Service SaaS ; On-Premise; förtroende; affärssystem;

  Sammanfattning : Implementering av affärssystem inom verksamheter kan ge många fördelar, exempelvis effektivisering och automatisering. Hur systemet levereras till kunden kan påverka förtroendet hos kunden. LÄS MER

 2. 2. The Association Between Two Types of Knowledge Transfer Mechanisms,  Employees’ Ambidextrous Innovation and Employees’ Innovation Performance in the Software and Information Technology Services Industry

  Master-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Shuhan Niu; Qiuyang Xu; [2023]
  Nyckelord :Knowledge Transfer; Employees’ Ambidextrous Innovation; Employees Innovation Performance; Software and Information Technology Services Industry;

  Sammanfattning : Background:  The reallocation of resources is changing with the rapid growth of business and the changing products and technologies in most countries around the world. Information technology (IT) outsourcing is one way to access resources efficiently. LÄS MER

 3. 3. Organiskt kol och potentiell metanproduktion i sediment från Alboránsjön

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Marianne Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Alborán Sea; organic carbon; methane; modelling; Alboránsjön; organiskt kol; metan; modellering;

  Sammanfattning : Metan, en gas som är vida studerad i klimatsammanhang på grund av dess egenskaper som växthusgas och energikälla, har i denna studie fått uppmärksamhet i annan kontext i form av potentiell riskfaktor för tsunamin. I en samlad brittisk rapport från år 2009 har ett flertal studier pekat på möjliga faktorer som kan bidra till instabila sjö- och havsbottnar vilka har resulterat i undervattensskred med tsunami som följd. LÄS MER

 4. 4. Baskatjoner i yt- och grunt grundvatten i Forsmarksområdet : Kontroller, trender och relation till slutförvaret av använt kärnbränsle

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Jimmy Svensson; [2022]
  Nyckelord :Base cations; Forsmark; trends; bentonite clay; Baskatjoner; Forsmark; trender; bentonitlera;

  Sammanfattning : Svensk Kärnbränslehantering AB beslutade 2009 att bygga ett slutförvar av använt kärnbränsle i anslutning till kärnkraftverket i Forsmark. Tekniken för slutförvaret går ut på att omge kapslarna med bentonitlera som skydd mot vatten och bergsrörelser. LÄS MER

 5. 5. The Influencing Factors of Consumers' Intention to Purchase Carbon Labeling Products—A Study based in Shanghai, China

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hui Hsuan Wang; Zhao Yin Chen; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : China has established the carbon labeling system in 2009 to quantify the greenhouse gas emitted by the product in the manufacturing process in the purpose of achieving the goal of carbon neutral. To promote the carbon labeling system working on products, not only regulate producers, consumer preference will also have a significant impact on production and the establishment of a green supply chain. LÄS MER