Sökning: "metod analys företag"

Visar resultat 1 - 5 av 1261 uppsatser innehållade orden metod analys företag.

 1. 1. Utmaningar och möjligheter med implementering av cirkulär supply chain inom modebranschen. En fallstudie av två svenska modeföretag.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Hansen; Elin Fryckberg; [2023-09-01]
  Nyckelord :Cirkulär supply chain; Cirkulär strategi; Cirkulära loopar; Cirkulära modeller; SWOT; Hållbar modebransch;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att göra en fallstudie av två modeföretag och deras arbete med cirkularitet inom supply chain. Vidare undersöker studien möjligheter och utmaningar med implementering av cirkulära strategier. LÄS MER

 2. 2. Strategi och ekonomistyrning i en bransch i mognadsfas: En fallstudie av Padelföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Melvin Borneklint; Benjamin Borneklint; [2023-08-30]
  Nyckelord :Mognadsfas; ekonomistyrning; strategier; konkurrens;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Strategi definieras som en plan för att uppnå en unik position på marknaden och för att skapa konkurrensfördelar. Organisationer kan genom väl uttänkta strategier skapa konkurrensfördelar på marknaden. LÄS MER

 3. 3. Pandemins effekter på lagerhållning och kapitalbindning: En studie på tre tillverkande företag och dess prioriteringar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Andersson; Maja Hansson-Mild; [2023-08-30]
  Nyckelord :Redovisning; kapitalomsättningshastighet; vinstmarginal; lönsamhet; pandemi; kapitalbindning; lagerhållning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Pandemin drabbade företag på olika sätt, tillverkande företag fick problem med att producera Just-in-Time, till följd av materialbrist. Därför var det intressant att studera hur företagen valde att prioritera mellan att bibehålla den ekonomiska effektiviteten mot att öka lagernivåerna. LÄS MER

 4. 4. Frivillig revision i mikroaktiebolag: En explorativ studie om konkurser i små aktiebolag under perioden 2011-2020

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linn Rinwipha Khianpanya; Grewal Ravinder; [2023-08-29]
  Nyckelord :frivillig revision; konkurs; mikroföretag; små aktiebolag; revisionsplikt;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Sverige var en av de sista länderna i Europeiska unionen (EU) att införa frivillig revision och är en av de mest restriktiva länderna vad gäller gränsvärden för revisionsplikten. Motiveringen till avskaffandet av revisionsplikten var främst kostnadsbesparingar och ökad effektivitet hos små aktiebolag. LÄS MER

 5. 5. Företagstransaktioners påverkan på operativ lönsamhet: Hur fusioner och förvärv påverkar förvärvarens EBITDA-marginal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Ahnlund; Mathilda Sjöström; [2023-08-18]
  Nyckelord :fusioner och förvärv; motiv; synergieffekter; agentteori; hybris teori; kvantitativ forskning; EBITDA-marginal; regressionsanalys; västeuropa;

  Sammanfattning : Att genomgå en företagstransaktion har blivit en populär strategi för att försäkra tillväxt och generera mervärde i företag. Tidigare studier har visat motstridigheter i om en företagstransaktion genererar de mervärde som eftersträvas, där utfall i flera studier resulterat i värdeförstörande. LÄS MER