Sökning: "alla för en"

Visar resultat 1 - 5 av 42548 uppsatser innehållade orden alla för en.

 1. 1. Musik, en överlevnadsstrategi för svarta kroppar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Aurelia Kisseih; [2023-05-24]
  Nyckelord :minoritetsstress; prestationsångest; förväntning; föreställning; mental träning; kristallmeditation; soundterapi; musikterapi;

  Sammanfattning : I åttonde klass gjorde vi en studieresa på Lindhagaskolan till Polen. Jag kommer inte ihåg så mycket av koncentrationslägren, utan mer några incidenter varav en, när en gumma kom fram och gapade ivrigt “picture picture”. Hon ställde sina två barn bredvid mig och började knäppa kort. LÄS MER

 2. 2. Anestesisjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter i en dagkirurgisk kontext: Flöde, effektivitet och planering samt mötet med patienten

  Magister-uppsats,

  Författare :Louise Liedberg; Lina Widén; [2023-04-20]
  Nyckelord :Dagkirurgi; planering; upplevelse; livsvärld; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den dagkirurgiska kontexten är ett växande väl fungerande komplement till heldygnsvården. I Sverige utförs årligen närmare 2 miljoner ingrepp dagkirurgiskt. Det snabba flödet och produktions tempot behöver fungera utan avbrott och det ställs höga krav på alla medverkande i teamet. LÄS MER

 3. 3. Elevers uppfattningar kring bokstavssymboler

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Agnes Wallgren; Alexzander Hasselholm; Sadam Taranis; [2023-04-20]
  Nyckelord :Algebra; Bokstavssymboler; Uppfattningar; Elevförståelse; Algebrans historia; Retorisk algebra; Synkoperad algebra; Symbolisk algebra; Abstrakt algebra.;

  Sammanfattning : Den här litteraturstudien innefattar elevers uppfattningar och förståelse kring bokstavssymboler, samt en inblick i hur algebra har utvecklats historiskt. Historiskt sett har algebra utvecklats från en retorisk till en symbolisk algebra, samt från elementär till abstrakt. LÄS MER

 4. 4. Auktoriteter i matematikundervisningen - en inferentialistisk analys av kooperativt lärande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Clara Tennby; [2023-04-20]
  Nyckelord :Kooperativt lärande; inferentialism; auktoritet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att ge en fördjupad förståelse för kooperativt lärande i matematikundervisning genom att visa på de sociala aspekter som avgör vilka beslut elever tar i ett grupparbete. Frågeställningen för studien är: Vilka auktoriteter kan identifieras i ett kooperativt arbetssätt inom mätning och statistik. LÄS MER

 5. 5. Houston, har vi problem?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Adam Sundqvist; [2023-04-19]
  Nyckelord :Problemlösning; problem; uppgiftstyp; lärobok; innehållsanalys; ;

  Sammanfattning : Vikten av att inkludera problemlösningen i undervisningen är omskrivet i både läro- och ämnesplanen. Där står det att alla elever måste få arbeta med problemlösning. Läroboken är väldigt viktig för matematiklärare i Sverige och stora delar av undervisningen kretsar kring den. LÄS MER