Sökning: "djurens"

Visar resultat 1 - 5 av 289 uppsatser innehållade ordet djurens.

 1. 1. ”Jag tycker det är skönt att kunna se en ko i ögonen.” En studie om Value Belief Norm-teorins applicerbarhet på veganism

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Petra Fogelholm; [2019-01-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i att befintlig forskning säger att konsumtionen av animalier måste minska för att tvågradersmålet ska uppnås har beteendet veganism i den här studien undersökts med hjälp av Value Belief Norm-teorin (VBN-teorin). Beteendet definieras som att äta en helt animaliefri kost, då detta är den kost som har störst potential att minska utsläpp av växthusgaser. LÄS MER

 2. 2. Om djurens funktioner i Satantango

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Anton Larsson; [2019]
  Nyckelord :László Krasznahorkai; Satantango; Animal Studies; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : László Krasznahorkai (b. 1954) is a Hungarian novelist known for his melancholic-dystopic themes and post-modern prose. He has received considerable critical acclaim, notably winning the Man Booker International Prize in 2015. He initially became famous, to a wider audience outside Hungary, through director Béla Tarrs adoption of his novels. LÄS MER

 3. 3. Risker och fördelar för juverhälsan vid kombinerad digivning och mjölkning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Hugo Muhrbeck; [2019]
  Nyckelord :mjölkko; djurhälsa; djurvälfärd; mjölk; mjölkkvalitet;

  Sammanfattning : Intresset för en mer naturlig djurhållning ökar både hos konsumenter och mjölkbönder i Sverige och Europa. För att öka djurens möjlighet till ett mer naturligt liv kan man låta kalven gå med mamman under hela eller delar av mjölkutfodringstiden. LÄS MER

 4. 4. Djurens kulturella betydelse i den gropkeramiska kulturen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Victoria Gottberg; [2018]
  Nyckelord :The Aland Islands; Gotland; Pitted Ware Culture; animism; Ajvide; Jettböle; Tråsättra; clay figurines; seal; Åland; Gotland; gropkeramisk kultur; animism; Ajvide; Jettböle; Tråsättra; jettbölefigurin; lerfigurin; säl;

  Sammanfattning : As humans we function with a biological side and a psychological side. Both of these sides have their needs. We need to put food in our stomach to stop feeling hungry and we need to give things meaning. LÄS MER

 5. 5. Glappet mellan teori och praktik : etisk stress, kognitiv dissonans och beslutsfattande inom veterinär yrkesutövning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Johanna Mollbrink; [2018]
  Nyckelord :etisk stress; kognitiv dissonans; beslutsfattande; veterinärmedicin; psykologi;

  Sammanfattning : Konflikterande intressen inom djursjukvården är en del av veterinärers vardagliga arbetsmiljö och påverkar veterinärers hälsa, yrkesroll, yrkesutövning och beslutsfattande. Konflikterande intressen kan även vara en orsak till uppkomsten av etisk stress, vilket kan definieras som den konflikt eller det lidande som uppstår då en människa inte kan handla utifrån sin moral. LÄS MER