Sökning: "djurens"

Visar resultat 1 - 5 av 282 uppsatser innehållade ordet djurens.

 1. 1. Djurens kulturella betydelse i den gropkeramiska kulturen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Victoria Gottberg; [2018]
  Nyckelord :The Aland Islands; Gotland; Pitted Ware Culture; animism; Ajvide; Jettböle; Tråsättra; clay figurines; seal; Åland; Gotland; gropkeramisk kultur; animism; Ajvide; Jettböle; Tråsättra; jettbölefigurin; lerfigurin; säl;

  Sammanfattning : As humans we function with a biological side and a psychological side. Both of these sides have their needs. We need to put food in our stomach to stop feeling hungry and we need to give things meaning. LÄS MER

 2. 2. The Cumulative Benefits of Biochar in Agriculture

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Sara Jawad; [2018]
  Nyckelord :biochar; climate; agriculture; livestock;

  Sammanfattning : Stockholm Exergi provide district heating in Stockholm and plan to integrate their district heating system with the production of biochar, by building a plant that produces 100MW district heating and 100 000 tonnes biochar per year, in order to reduce greenhouse gas emissions. Biochar may mitigate climate change, but the added benefits of biochar, beyond the benefits of carbon sequestration, lack quantification. LÄS MER

 3. 3. Hur effektiv och säker är en kombination av afoxolaner och milbemycinoxim mot gastrointestinala nematoder hos hund?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Pegah Heirani; [2018]
  Nyckelord :afoxolaner; milbemycinoxim; nematoder; hund;

  Sammanfattning : Nära relation mellan människor och sällskapsdjur har många fördelar. Men det finns risk för överföring av zoonotiska parasiter. Hittills finns det inga praktiska metoder för att minimera antalet ägg i miljön, så antiparasitära medel är fortsatt ett värdefullt verktyg. LÄS MER

 4. 4. Mastit och luftvägsinfektioner hos nötkreatur : – skillnader i prevalens i olika inhysningssystem?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Frida Österberg; [2018]
  Nyckelord :luftvägsinfektioner; mastit; nötboskap; utevistelse; inhysningssystem; smittskydd;

  Sammanfattning : Mastit och luftvägsinfektioner är idag två av de vanligaste sjukdomarna hos nötboskap i modern djurproduktion. De orsakar ett lidande för djuren och en sämre avkastning för lantbrukaren. Hur djuren hålls och vilket strömaterial som används påverkar förekomsten av sjukdomarna. LÄS MER

 5. 5. Älginventering med värmekamera monterad på drönare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT); Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Andreas Petersson; Eric Johansson; [2018]
  Nyckelord :drone; thermal camera; moose inventory; drönare; värmekamera; viltinventering; älg;

  Sammanfattning : Utvecklingen av drönare går snabbt och användningsområdena blir allt fler. En idé som har framkommit handlar om att montera en värmekamera på en drönare och flyga över skogen för att inventera älgar. LÄS MER