Sökning: "djurens"

Visar resultat 1 - 5 av 322 uppsatser innehållade ordet djurens.

 1. 1. Changes in bull breeding during the years : a comparison between 1950 and 1980/90 century

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Moa Hagelberg; [2020]
  Nyckelord :Bulls; breeding; SNP; traits; decades; production; health; SLB; Holstein; SRB;

  Sammanfattning : Breeding on bulls have occurred during many decades in the same way as it has for dairy cattle. Both the sire and dams that are being used during the selection breeding have been tested through genomic selection to see their value for each trait, for the dams this has been started more recently than for the bulls. LÄS MER

 2. 2. Lantbrukare som entreprenör : hur kan resursutnyttjande leda till expandering, specialisering eller diversifiering i en föränderlig miljö?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Lee Treble-Read; Lena Wilhelmsson; [2020]
  Nyckelord :bricolage; effectuation; entreprenör; entreprenörskap; lantbruk; lantbrukare;

  Sammanfattning : Entreprenörskap bidrar till samhällets utveckling genom förmågan att använda resurser och driva marknaden framåt. Med hjälp av entreprenörskap kan en lantbrukare hitta nya användningsområde för oanvända resurser. Detta ska hjälpa lantbrukaren till att skapa nya möjligheter och inkomstkällor i en föränderlig miljö. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av övernattning på slakteri för förekomsten av slaktskador hos gris och nötkreatur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Anna Emlén; [2020]
  Nyckelord :gris; nötkreatur; slakteri; övernattning; skada; trauma;

  Sammanfattning : Varje år slaktas cirka 2,5 miljoner grisar och 420 000 nötkreatur i Sverige. Av dessa uppskattas ca 44 % övernatta på slakteri. Att skickas till slakt innebär mycket stress för djuren och slakterimiljön är inte optimal för djurens välfärd eftersom den innehåller för djuren obekanta lukter, ljud och individer. LÄS MER

 4. 4. Djurskyddslagstiftningen ur ett rättsutvecklingsperspektiv - En studie av svenskt djurskydd genom tiderna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Gyllenhammar; [2020]
  Nyckelord :rättshistoria; legal history; djurskyddslagstiftning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna examensuppsats behandlar djurskydd ur ett rättsutvecklingsperspektiv från tiden innan vår tidräkning och fram till idag. Jag redogör för de ideologiska och filosofiska strömningar som lett fram till de olika förändringar som skett under århundradena. LÄS MER

 5. 5. Jaguar (Panthera onca) and puma (Puma concolor) hunting preferences, and their effect on cattle (Bos taurus), in Pantanal, Brazil

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Agnes Fridell; [2020]
  Nyckelord :Panthera onca; Puma concolor; Bos taurus; ; Bos indicus; Pantanal; Brazil;

  Sammanfattning : In Brazil, jaguars and pumas both constitute threats to cattle farming due to predation on calves. Since both jaguar and puma populations decline, con-flicts with humans should be avoided in order to prevent poaching, which can lead to the number of wild cats in Brazil decreasing further. LÄS MER