Sökning: "Learning"

Visar resultat 1 - 5 av 14992 uppsatser innehållade ordet Learning.

 1. 1. Att kunna vara sig själv och vara okej med det

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Pernilla Abrahamsson; [2021-10-14]
  Nyckelord :Psykologisk säkerhet; psychological safety; tillit; learning zone; sårbarhet; delaktighet;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ studie om psykologisk säkerhet i näringsliv och skola. Syftet med studien är att undersöka hur lärare i skolan respektive medarbetare och chefer i näringslivet resonerar kring begreppet psykologisk säkerhet samt att ta reda på vilka likheter och skillnader som finns mellan dessa olika verksamheter. LÄS MER

 2. 2. Natural Language Processing Model for Maltese Syntax

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Greta Attard; [2021-10-08]
  Nyckelord :natural language processing; syntax; spaCy; universal dependency; dependency parser; part-of-speech tagger; maltese nlp pipeline;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to create a Natural Language Processing Model for theMaltese Language. The ultimate goal is that the model would be able to recognise syntactical features, that is the linguistic features and the relationship of a sequence of words, in Maltese. LÄS MER

 3. 3. Harnessing Social Capital through Sport: Exploring the role of Football in the socio-economic integration of African migrants in Gothenburg, Sweden.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Comfort Ankunda; [2021-10-07]
  Nyckelord :Migrants; migration; socio-economic integration; social relations; social capital; African migrants; sports; football;

  Sammanfattning : Integration ought to be a two-way process, requiring adjustments from both migrants and native residents. However, more adaptation is often required of and indeed achieved by the migrants than host communities. Fortunately, participation avenues such as sport offer opportunities for these migrants to interact with and learn from host communities. LÄS MER

 4. 4. Vill du sjunga med mig? Learning. Doing. Meaning.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Lundberg Kim; [2021-10-05]
  Nyckelord :beslut; berörande; copingstrategier; dirigent; dirigentens roller; dirigentens uppgifter; helhet; hälsa; igenkännande; informella ledare; känslan av sammanhang; korist; kör; kördirigent; körsång; ledarskap; mening; meningslager; meningsskapande; musikalisk struktur; musikaliskt ledarskap; musiken i sig; praxisgemenskap; servant leadership; tillit; tillitsbaserad styrning; ledning;

  Sammanfattning : Det finns många anledningar till att sjunga i kör. Körsång är en livsstil. För många är det så viktigt att de säger att det ger dem mening. Meningen kan vara att skapa något musikaliskt. LÄS MER

 5. 5. Quality Attributes of Data in Distributed Deep Learning Architectures

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :SHAMEER KUMAR PRADHAN; SAGAR TUNGAL; [2021-09-28]
  Nyckelord :Data quality; Data; Data quality attributes; Data quality challenges; Data quality workflow; Data quality assessment; Data quality maintenance; Design science research; Artifacts; Template; Deep learning; Distributed architecture; Distributed deep learning architecture; Advanced driver assistance systems;

  Sammanfattning : Large volume of data is generated by different systems. Intelligent systems such asautonomous driving uses such large volume of data to train their artificial intelligence models. However, good quality data is one of the foremost needs of any system to function in an effective and safe manner. LÄS MER