Sökning: "Learning"

Visar resultat 1 - 5 av 20182 uppsatser innehållade ordet Learning.

 1. 1. Högläsningens betydelse för språkutveckling - Ett kvalitativt utvecklingsarbete om högläsning och språkutveckling i förskolan- att läsa med barnen och inte för barnen. Namn:

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Helldal Karlsson; Sakina Hakmal; [2024-02-29]
  Nyckelord :reading aloud; children s language development; development work;

  Sammanfattning : According to Swärd m.fl (2022), language is the key to all other learning. It is also an important prerequisite for interaction and interaction between children who need to develop in the best possible way. The more educators who work with the children's language development and vocabulary, the more linguistically aware the children become. LÄS MER

 2. 2. Utomhuspedagogik i stadsmiljö respektive på landsbygd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anny Pettersson; Camilla Hansson Everhagen; Hanna Andersson; [2024-02-26]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; pedagogik; förskola; förskollärare; lärande; undervisning; lärmiljö; plats; outdoor education; preschool; preschool teacher; education; learning environment;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att bidra med kunskap om hur förskollärare arbetar med utomhuspedagogik på förskolor med tillgång till olika sorters närmiljöer. I studien fokuseras stadsmiljö respektive landsbygd för att undersöka om det finns några likheter och skillnader i hur förskollärare tar tillvara omgivande miljö i utomhuspedagogiskt syfte. LÄS MER

 3. 3. "The Uphill AI Contract Challenge The Intra-Active Task: Reimagining Contracts"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Filip Seiborg Wikström; [2024-02-16]
  Nyckelord :AI; Contract Law; New Materialism; Karen Barad; Intra-Action; Spacetimemattering; Ethico-Onto-Epistem-Ology; Cartesian-Newtonian paradigms; Antimethodology; Agency; Machine Learning;

  Sammanfattning : The traditional contract theories are insufficient to handle the challenges Artificial Intelligence (AI) is currently causing and will continue to cause to contract law. These challenges involve problems concerning the subject/object divide, agency, the embedding of legal code into interactive programming code, and ethical aspects concerning the transfer of power away from lawyers. LÄS MER

 4. 4. Lågkonjukturens påverkan inom byggföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Albina Zekaj; [2024-02-13]
  Nyckelord :Recession; construction industry; organizational learning; strategies; reorganization;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to gain a better understanding of how medium-sized construction companies adapt and how they choose to reorganize their operations in relation to the recession. The study has as its theoretical starting point theories about organizational learning, the impact of the economy on construction companies and strategies for dealing with recessions. LÄS MER

 5. 5. Lärmiljö i förskolan : En kvalitativ studie av förskollärares erfarenheter kring utformning av lärmiljö för barn i behov av särskilt stöd, barn med intellektuell funktionsnedsättning (IF)tillsammans med andra barn i förskolan.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Ilda Halilovic; Anna Åberg; [2024]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; lärmiljö; inkludering; pedagogiska miljöer; relationellt perspektiv;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visade att förskolan sällan anpassar sina lärmiljöer utefter barn utan att barn behöver anpassa sig till lärmiljön. Detta står rakt emot intentionen med läroplanen för förskolan, vilken styr förskollärarens ansvar kring lärmiljön, som är tydlig med att det ingår i professionen att kunna bygga lärmiljöer utefter barnens intressen och behov. LÄS MER