Sökning: "cost in the Competitive advantage"

Visar resultat 1 - 5 av 180 uppsatser innehållade orden cost in the Competitive advantage.

 1. 1. Challenging Traditional Growth Strategies - An exploratory single case study on how Forza Football designs user involvement growth strategies to enable viral growth

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Carl Larsson; Johan Horn; [2020-07-23]
  Nyckelord :Crowdsourcing; Open innovation; User innovation; Network effect; Value cocreation; Virality; Viral growth;

  Sammanfattning : Background and Purpose: In order to stay competitive in a rapidly changing businessenvironment, the question of growth is perceived to be an essential issue of survival andentrepreneurial behavior. Traditionally, strategies related to growth have mostly been related toexpenses on marketing or acquisitions of smaller competitors. LÄS MER

 2. 2. Implementing a Take-back Scheme in the Swedish Fashion Industry : a Dynamic Capability Perspective

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Louisa Svensson; Sara Biondani; [2020]
  Nyckelord :Take-back Scheme Implementation; Dynamic Capabilities; Circular Business Models; Closed-loop Fashion; Retailers;

  Sammanfattning : Background As of today the textile and fashion industry mainly relies on a linear production model, also referred to as the take-make-waste system. This economy depends solely on the single use of raw materials leaving space for an open-ended production and no intention of salvaging or recovering resources. LÄS MER

 3. 3. Bringing AI to business intelligence and analytics

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Josefin Enehage; Mehak Khurana; [2020]
  Nyckelord :Business Intelligence; Business Analytics; AI; BI A; Business and Economics;

  Sammanfattning : Today, the use of business intelligence and analytics (BI&A) is an important factor to the success of organizations. There is a need to effectively analyze data in order to gain a competitive advantage and not lose its place in the market. LÄS MER

 4. 4. Lean-verktyg i svenska tillverkande företag : -Några företags upplevda påverkan gällande driftsekonomin och miljöprestationer

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Bång Alexander; [2020]
  Nyckelord :Lean; Lean-tools; Usage of lean-tools; Perceived impact; Operating Economy; Flexibility; Dependability; Speed Time in Processes ; Quality; Cost; Environmental Impact; Lean; Lean-verktyg; Användning av lean-verktyg; Upplevd påverkan; Driftsekonomi; Flexibilitet; Pålitlighet; Hastighet Tid i processerna ; Kvalitet; Kostnader; Miljöpåverkan;

  Sammanfattning : Bakgrund & Problemdiskussion: Lean består av en mängd olika verktyg som är skapade för olika ändamål, i syfte att skapa sig konkurrensfördelar gentemot andra företag. Användandet av metoden kan innebära att det blir bättre kommunikation, större tillit eller förbättringar i driftsekonomin. LÄS MER

 5. 5. Optimization of aftermarket logistics with dual supply chains for Sandvik AB

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för teknisk ekonomi och logistik; Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Gopalakrishnan Srinivasan; Akshay Hingmire; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background: Aftermarket logistics is important for a manufacturing company to maintain customer satisfaction in the long run. However, the supply chain set for aftermarket parts is equally crucial as the original equipment. Modification or optimization of the logistics systems for slow-moving aftermarket items is inevitable. LÄS MER