Sökning: "cost in the Competitive advantage"

Visar resultat 1 - 5 av 193 uppsatser innehållade orden cost in the Competitive advantage.

 1. 1. The Value of Social Sustainability The relation between social corporate sustainability performance and corporate financial performance in the Swedish mining and metal- and steel-production industries

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karl-Johan Brändeskär; Oscar Höög; [2021-06-30]
  Nyckelord :Resource-based view; stakeholder theory; sustainability; social sustainability; metal and steel industry; mining; intangible asset;

  Sammanfattning : In this thesis, a qualitative analysis of how companies' representative of the Swedish mining, steel, and metal industries view social sustainability in terms of its ability to generate financial benefits. The results indicate that all of the analysed companies view social sustainability as value creating. LÄS MER

 2. 2. Production as a Source of Competitive Advantage in the Value Chain of Electrified Heavy Vehicles Manufacturing Companies

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Hamid Nabati; Mohsen Banaei Fard; [2021]
  Nyckelord :Electrification; Value Chain; Production Efficiency; Technology Transformation; Heavy Duty Trucks; Delphi Method; Competitive Advantage;

  Sammanfattning : Global goals to reduce the greenhouse gases and CO2 emission has challenged many industries to innovate new technologies or shift to different products. Electrification of transportation has been considered a major improvement in this respect, which affects the entire transportation value chain including the manufacturing of heavy-duty vehicles. LÄS MER

 3. 3. Up in the Cloud : Exploring small and medium-sized enterprises cloud computing adoption factors

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Cajsa Ljungberg; Sara Olsson; [2021]
  Nyckelord :Cloud Computing; Small and Medium-sized Enterprises SMEs ; Software-as-a-Service SaaS ; Adoption Factors;

  Sammanfattning : Background: The intense growth of data that is continuously expanding has resulted in SMEs using cloud computing to store, process and analyze data. Thus, a critical element is for SMEs to understand the value of cloud computing and the factors influencing the adoption decision. LÄS MER

 4. 4. KL-trä som stommaterial : En analys av utvecklingsmöjligheter i projekteringsskedet för en ökad användning av KL-trä

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Nathalie Gustafsson; Ida Mattsson; [2021]
  Nyckelord :CLT; Prefabricated Concrete; Frame material; Hybrid solution; Climate impact; Cost; KL-trä; Prefabricerad betong; Stommaterial; Hybridlösningar; Klimatpåverkan; Kostnad;

  Sammanfattning : Syfte: Att bygga i ett högt tempo med hänsyn till Sveriges klimatmål är en utmaning och det krävs åtgärder i byggsektorn för att uppnå målen. Material som stål och betong har en energikrävande tillverkningsprocess och släpper ut en stor del av de totala växthusgaser som byggsektorn orsakar. LÄS MER

 5. 5. Key success factors for turning a high technology startup into a commercial success: A case study of a semiconductor startup

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Gustav Christensen; Alexander Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :High-technology; startups; market focus; technology focus; technological capabilities; commercialization; semiconductor; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : While there have been numerous research papers defining and discussing high technology startup success, there is a lack of unity what the recipe for success is. Due to lack of market orientation being one of the most common reasons for startup failure, combined with the essentiality of having a strong technology base in a high technology environment, there is an interest to study their intersection also due to confine previous research in this area. LÄS MER