Sökning: "so no"

Visar resultat 1 - 5 av 4689 uppsatser innehållade orden so no.

 1. 1. The megaliths of Bohuslän in a south Scandinavian context

  Master-uppsats,

  Författare :Roger Cederberg; [2022-11-15]
  Nyckelord :Neolithic; Southern Scandinavia; Dolmen; Passage grave; C14; Bohuslän;

  Sammanfattning : The transformation from a hunter/gatherer population to a farming society in southern Scandinavia is a process of only 300-400 years, primarily from around 4000 BC to around 3700 BC. Farming is then established in most of southern Scandinavia. LÄS MER

 2. 2. The Swedish inflation rate and stock market returns: does the Fisher effect exist?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Adam Malmén; Anton Persson; [2022-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In Sweden the annual inflation rate raised in September 2021 above the Sveriges Riksbank inflation target of two percent annually, which has been the central bank's inflation target since 1995. This created a discussion regarding if the repo interest rate should be increased from currently zero percent. LÄS MER

 3. 3. Hur arbetar lärare med hållbar utveckling? En studie om hur mellanstadielärare implementerar hållbar utveckling i geografi.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Therese Berntsson; [2022-02-03]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; geografi; mellanstadiet; skola;

  Sammanfattning : Idag är hållbar utveckling ett allmänt känt begrepp som används i både forskningen, samhällsdebatten och i skolans läroplan. Även om hållbar utveckling är allmänt känt är begreppet problematiskt. Problematiken utgår från att definitionen ger en bred, men vag förståelse om begreppet. LÄS MER

 4. 4. De fem matematiska förmågorna : En kvalitativ studie om hur lärare i F-3 arbetar för att utveckla de fem matematiska förmågorna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :LiliaRoss Namroud; Emelie Humbla; [2022]
  Nyckelord :The five mathematical competencies; laboratory work; talk moves; open problem solving; math; primary school teacher; De fem matematiska förmågorna; laborativt arbete; Talk moves; öppna problemlösningar; matematik; F-3 lärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur F-3 lärare beskriver att de arbetar för att utveckla de matematiska förmågorna hos elever. Detta tog vi oss an genom att besvara följande forskningsfrågor: Hur beskriver lärare i F-3 att de arbetar för att ge elever möjlighet att utveckla de fem matematiska förmågorna? och Vilka utmaningar beskriver lärarna att de upplever i att ge eleverna möjlighet att utveckla de fem matematiska förmågorna? Vi har intervjuat åtta lärare från olika skolor, kommuner och årskurser för att besvara studiens forskningsfråga. LÄS MER

 5. 5. Language Theoretic Properties of Graph Extension Languages : An Investigation of Graph Extension Grammars with Context Matching and Logic

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Yannick Stade; [2022]
  Nyckelord :graph language; formal language; theoretical computer science;

  Sammanfattning : Graph extension grammars provide a way to define graph languages. They consist of a regular tree grammar and an algebra. The regular tree grammar generates trees, so-called derivation trees. Those are evaluated by the algebra into a set of graphs. LÄS MER