Sökning: "Covid-19"

Visar resultat 1 - 5 av 433 uppsatser innehållade ordet Covid-19.

 1. 1. Learning animal welfare and conservation at the zoo:

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Fikru Ayalkibet Zeberga; [2020-11-17]
  Nyckelord :Learning; Zoo; Mobile app; Mobile learning at the zoo; learning animal welfare and conservation at the zoo; learning animal welfare and conservation at the zoo using mobile app;

  Sammanfattning : Purpose: The aim of this research is to explore theories of learning animal welfare andconservation at the zoo using digital media. Hence, theories mainly focusing onanimal welfare and conservation and learning will be discussed in order to suggest apossible prototype for a mobile app that could be used to teach animal welfare andconservation at the zoo. LÄS MER

 2. 2. EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN ONLINE LEARNING ENVIRONMENTS STUDENTS’ CONCEPTION OF ESD/SD AND DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING

  Master-uppsats,

  Författare :Kubista Barbora; [2020-10-27]
  Nyckelord :Sustainable Development SD ; Education for Sustainable Development ESD ; Online learning; ICT; Critical thinking; Adult learning;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study is to examine students' beliefs about "education for sustainable development", "sustainable development" and development of critical thinking after experiencing online interactions with peers and teachers in an online programme focused on education for sustainable development (Education for Sustainable Development Master´s Programme at University of Gothenburg). Theory: Four concepts were introduced to bring together the theoretical framework; "education for sustainable development", "online learning environment", "adult learning" and "critical thinking". LÄS MER

 3. 3. The Great Disruptive Transformation: The Impact of COVID-19 crisis on Innovative Startups in India

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Chandraprabha Jha; [2020-10-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Startups are one of the main agents of creative destruction especially intimes of crisis, because of their favourable characteristics such as size, exibilityand lack of bureaucracy. This study aimed to investigate how hi-techinnovative startups in India are responding to the COVID-19 crisis and howthe crisis stimulates creative destruction. LÄS MER

 4. 4. TPACK- Teknisk, pedagogisk och innehållsmässig kompetens

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Albin Hasanovic; [2020-09-17]
  Nyckelord :Samhällskunskap; TPACK; Covid-19; Distansundervisning; IKT; Kompetens;

  Sammanfattning : Teknologi har får allt mer betydelse i den svenska skolan, efter den senaste läroplanen publicerades av Skolverket. Att lärare brister i teknisk kompetens är ett återkommande dilemma i nyhetsartiklar. LÄS MER

 5. 5. Trovärdighet i VD-ord - En studie om trovärdighetens betydelse i den strategiska kommunikationen hos tre Europeiska flygbolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Jonsson; [2020-09-03]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; VD-ord; narrativ; trovärdighet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Flygbranschen har under en lång period varit en växande marknad,men blivit följt av en minskande efterfrågan det senaste året, dels på grund av en merklimatmedveten kundkrets samt stundande kris i form av COVID-19 pandemin. Det är därförav intresse att undersöka hur VD:n har kommunicerat i sitt VD-ord de tre senaste åren för attse om det finns skillnader i kommunikationen från när resultatet är bra till när det gårresultatmässigt dåligt. LÄS MER