Sökning: "COVID-19"

Visar resultat 1 - 5 av 4938 uppsatser innehållade ordet COVID-19.

 1. 1. Terror och tillit: terrorismens politiska konsekvenser En kvantitativ undersökning av hur en ökad oro för terrorism påverkar det politiska förtroendet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Thea Hedmar; [2024-03-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I kristider, som i samband med ett terrordåd, tenderar medborgare att söka trygghet och ledning från sina ledare och experter – detta utgör i varje fall kärnan i rally-around-the-flag teorin. Rallyeffekter som fenomen är allmänt erkända och en etablerad förklaring till hur traumatiska händelser kan öka och omforma det politiska förtroendet. LÄS MER

 2. 2. SAKTA NER ELLER SKROLLA VIDARE? En studie av användarna på TikTok om sin upplevelse av korta medieformat och dess påverkan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alana Cornéer; [2024-03-04]
  Nyckelord :TikTok; koncentrationsförmåga; uppmärksamhet; korta medieformat;

  Sammanfattning : This study delves into the user experiences and perceptions of short media formats on TikTok and their impact on users' attention spans. Drawing from theoretical frameworks such as attention theory, media ecology, and uses and gratifications theory, the study conducted qualitative interviews with six participants to delve deeper into their experiences. LÄS MER

 3. 3. Trygghetens Tegnell. En kvalitativ studie om Folkhälsomyndighetens kommunikatörers syn på pandemins profet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jenny Fredrika Park; [2024-03-04]
  Nyckelord :COVID-19; kriskommunikation; Anders Tegnell; Folkhälsomyndigheten;

  Sammanfattning : Executive summary This research delves into the multifaceted realm of crisis communication, emphasizing its complexities, especially within the unprecedented context of the COVID-19 pandemic. Central to the study is the exploration of how media personification shapes public perceptions and, more specifically, the role of Anders Tegnell, a pivotal figure in the Public Health Agency of Sweden. LÄS MER

 4. 4. Revisionsbranschen i förändring: En studie av Covid-19:s påverkan på ekonomistyrning med fokus på distansarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Andersson; Moa Carlefall; [2024-02-20]
  Nyckelord :Covid-19; Kris; Distansarbete; Ekonomistyrning som paket; Situationsanpassad kommunikation; Krisstyrning; Organisationskultur; Revisionsbransch;

  Sammanfattning : This study explores the impact of Covid-19 on the auditing industry, specifically focusing on the interplay between Covid-19, remote work and the bundled concept of management control system tools. The research aims to deepen the understanding of how the pandemic has affected the auditing sector, with a particular emphasis on management control systems and remote work. LÄS MER

 5. 5. COVID-19-pandemins påverkan på lönsamhet och affärsmodeller inom RoPax-sjöfarten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Eliasson; Carl Gustavsson; [2024-02-20]
  Nyckelord :RoPax; Lönsamhet; Affärsmodell; Investerarkommunikation;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka och få en djupare förståelse av COVID-19 pandemins påverkan på sjöfartsbranschen. Problemdiskussion: Under COVID-19-pandemin drabbades sjöfarten hårt där RoPax drabbades hårdast på grund av segmentets beroende av passagerare. LÄS MER