Sökning: "COVID-19"

Visar resultat 1 - 5 av 437 uppsatser innehållade ordet COVID-19.

 1. 1. Specialistsjuksköterskors upplevelse av att vårda kritiskt sjuka patienter i ett tält, under SARS-CoV-2 pandemin: Fältsjukhuset IVA Kronan

  Magister-uppsats,

  Författare :Ann-Christine Ljungdahl; [2020-11-24]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Covid-19; Fältsjukhus; Intensivvård; Omvårdnad; Pandemi; SARS-COV-2; Specialistsjuksköterska; Upplevelser;

  Sammanfattning : Background:Intensive care nurses work in a high-tech environment and are responsible for caring for the critically ill patients with failure of one or more organs, minimizing risks and preventing complications. Sweden lacks specialist nurses, and there is shortage of space that requires shortcomings in the work environment, stress, poorer patient safety and the risk of injuries. LÄS MER

 2. 2. Learning animal welfare and conservation at the zoo:

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Fikru Ayalkibet Zeberga; [2020-11-17]
  Nyckelord :Learning; Zoo; Mobile app; Mobile learning at the zoo; learning animal welfare and conservation at the zoo; learning animal welfare and conservation at the zoo using mobile app;

  Sammanfattning : Purpose: The aim of this research is to explore theories of learning animal welfare andconservation at the zoo using digital media. Hence, theories mainly focusing onanimal welfare and conservation and learning will be discussed in order to suggest apossible prototype for a mobile app that could be used to teach animal welfare andconservation at the zoo. LÄS MER

 3. 3. EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN ONLINE LEARNING ENVIRONMENTS STUDENTS’ CONCEPTION OF ESD/SD AND DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING

  Master-uppsats,

  Författare :Kubista Barbora; [2020-10-27]
  Nyckelord :Sustainable Development SD ; Education for Sustainable Development ESD ; Online learning; ICT; Critical thinking; Adult learning;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study is to examine students' beliefs about "education for sustainable development", "sustainable development" and development of critical thinking after experiencing online interactions with peers and teachers in an online programme focused on education for sustainable development (Education for Sustainable Development Master´s Programme at University of Gothenburg). Theory: Four concepts were introduced to bring together the theoretical framework; "education for sustainable development", "online learning environment", "adult learning" and "critical thinking". LÄS MER

 4. 4. The Great Disruptive Transformation: The Impact of COVID-19 crisis on Innovative Startups in India

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Chandraprabha Jha; [2020-10-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Startups are one of the main agents of creative destruction especially intimes of crisis, because of their favourable characteristics such as size, exibilityand lack of bureaucracy. This study aimed to investigate how hi-techinnovative startups in India are responding to the COVID-19 crisis and howthe crisis stimulates creative destruction. LÄS MER

 5. 5. TPACK- Teknisk, pedagogisk och innehållsmässig kompetens

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Albin Hasanovic; [2020-09-17]
  Nyckelord :Samhällskunskap; TPACK; Covid-19; Distansundervisning; IKT; Kompetens;

  Sammanfattning : Teknologi har får allt mer betydelse i den svenska skolan, efter den senaste läroplanen publicerades av Skolverket. Att lärare brister i teknisk kompetens är ett återkommande dilemma i nyhetsartiklar. LÄS MER