Sökning: "verksamhetsstyrning ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden verksamhetsstyrning ekonomi.

 1. 1. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i tillverkande SME:s : En flerfallstudie om ekonomi- och verksamhetsstyrningen i framgångsrika tillverkande SME:s

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Martin Lundell; Haris Kadiric; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Ekonomi- och verksamhetsstyrning i tillverkande SMEs.    Undertitel: En flerfallstudie om ekonomi- och verksamhetsstyrningen i framgångsrika tillverkande SME:s  Bakgrund och problemdiskussion: Definition av ekonomi- och verksamhetsstyrning i SME:s samt allmän information om SMEs. LÄS MER

 2. 2. Controller i offentlig sektor : En kvalitativ studie av controllerns bidragande roll i välfärdssektorn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Denyz Aliloski; Patricia Holmer; [2022]
  Nyckelord :Job assignments; Controller; Democracy; Efficiency; Financial management; Experience; Public Sector; Rule of law; Education; Operations management; Welfare; Arbetsuppgifter; Controller; Demokrati; Effektivitet; Ekonomistyrning; Erfarenhet; Offentlig sektor; Rättssäkerhet; Utbildning; Verksamhetsstyrning; Välfärd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Behovet av en fungerande välfärd har tydliggjorts till följd av Covid-19. Välfärd är ett samlingsbegrepp och förses via offentlig sektor. De statliga myndigheternas uppdrag är att upprätthålla välfärden genom att arbeta kvalitetssäkert och kostnadseffektivt. LÄS MER

 3. 3. Optimering av processflödet i hamnverksamhet

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Hampus Harryson; Dat Nguyen; Filip Panzar; [2022]
  Nyckelord :verksamhetsstyrning inom hamnar; säkerhet inom en containerverksamhet; hamnlogistik; optimering; logistik;

  Sammanfattning : Historiskt sett har containerverksamhet varit en av de viktigaste funktionerna inom den logistiska kedjan runt om i världen. APM Terminalen fyller ett stort ansvar för containertransporter i Sverige men även i hela Norden. Nätverket som företaget erbjuder sträcker sig över hela världen. LÄS MER

 4. 4. Ledningsarbete på distans : En kvalitativ studie hur verksamhetsstyrning förändras vid distansarbete

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Mimmi Forsberg; Pär Grefve; [2022]
  Nyckelord :Business management; Institutional theory; “The three pillars”; Teleworking; Legitimacy; Verksamhetsstyrning; institutionell teori; De tre pelarna ; Distansarbete; Legitimitet;

  Sammanfattning : In 2020, a global pandemic spread resulting in restrictions limiting working conditions in many workplaces resulting in the escalation of remote work. The purpose of this study is to investigate how remote work affect management accounting to strengthen existing knowledge and identify possible areas for improvement of this research area. LÄS MER

 5. 5. Covid-19-pandemins påverkan på organisationers verksamhetsstyrning vid distansarbete

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Tobias Oskarsson Bäckström; Emelie Karlsson; Elinor Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Verksamhetsstyrning; distansarbete; covid-19-pandemin; arbeta;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Forskningsfrågor: På vilket sätt har organisationers verksamhetsstyrning påverkats under covid-19-pandemin? Vilket eller vilka styrsystem har använts för att få distansarbetet att fungera?  Syfte: Uppsatsen syftar till att få en djupare förståelse i de problem som kan uppstå med distansarbete i organisationers verksamhetsstyrning. Undersökningen är viktig då det finns en kunskapslucka inom detta område. LÄS MER