Sökning: "verksamhetsstyrning ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden verksamhetsstyrning ekonomi.

 1. 1. Kommunikation och utveckling av prestationsmått i ett företag : En studie om prestationsmått i enlighet med strategi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Karl Raab-Obermayr; Daniel Halldén; [2018]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; Prestationsmått; Nyckeltal; Belöningssystem; Strategi; Kommunikation; Verksamhetsstyrning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Prestationsmätning är ett verktyg inom ekonomistyrning som används för att kontrollera och styra en verksamhet i önskvärd riktning. Prestationsmått kan vara utformade på olika sätt för att bäst passa in på den verksamhet där det ska tillämpas, dock bör de vara sprungna ur långsiktiga mål och strategier. LÄS MER

 2. 2. Styrningens praktiska utformning vid implementering av Lean : En studie hos Lindbäcks Bygg

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ronja Bergman; Veronica Odén; [2018]
  Nyckelord :Lean; verksamhetsstyrning; diagnostiserande styrsystem; värdeskapande styrsystem; gränsskapande styrsystem; interaktiva styrsystem;

  Sammanfattning : Dagens företag möts av en marknad där konkurrensen är hög och det krävs därmed att företag anpassar sig efter kundernas krav. Lean är en strategi med kundorienterad produktion och syftet med strategin är att eliminera onödiga kostnader. LÄS MER

 3. 3. Användning av styrsystem i skolan : en kvalitativ studie om styrsystemens påverkan på lärares arbetsbelastning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Amanda Berntsson; Jenny Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Management control; management control systems; management; workload; school system; Verksamhetsstyrning; styrsystem; styrmedel; arbetsbelastning; skolväsendet;

  Sammanfattning : Titel: Användning av styrsystem i skolan - en kvalitativ studie om styrsystemens påverkan på lärares arbetsbelastning Författare: Amanda Berntsson och Jenny Karlsson Handledare: Eva Berggren Nivå: Kandidatuppsats 15 HP, Företagsekonomi, Verksamhetsstyrning, VT 2018 Problembakgrund: År 2035 förväntas det råda en brist på 79 000 lärare i Sverige. Samtidigt är cirka hälften av lärarna alltid eller ofta stressade på jobbet och är tvungna att arbeta på sin fritid då arbetstiden inte räcker till. LÄS MER

 4. 4. Bollen är rund, allt kan hända : Ekonomistyrning i Allsvenska fotbollsklubbar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jonna Andersson; David Åberg; [2017]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; styrmedel; Allsvenskan; fotbollsklubbar; ideell förening; verksamhetsstyrning;

  Sammanfattning : Titel: Bollen är rund, allt kan hända - Ekonomistyrning i Allsvenska fotbollsklubbar   Författare: Jonna Andersson och David Åberg   Handledare: Krister Bredmar   Bakgrund: De senaste åren har flera fotbollsklubbar hamnat i ekonomisk kris och hotats av konkurs. Styrning är komplex då intäkter och kostnader är beroende av sportsliga fram- och motgångar. LÄS MER

 5. 5. Geografisk expansion i företag som erbjuder digitala produktservicesystem : En fallstudie från Sverige till Norge

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Otto Andersson; Josefin Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Product-service systems; internationalization; global expansions; market entry strategy; organizational adaption; resource based theory; Produktservicesystem; Internationalisering; Globala expansioner; Marknadsinträdesstrategi; Resursbaserad teori;

  Sammanfattning : Globalization is one of the more significant developments in our society today. New technologies in communication and scientific progress in areas such as the internet and cellular phones have made it possible to lessen geographical distance and blur the borders between different nations. LÄS MER