Sökning: "trust"

Visar resultat 1 - 5 av 5131 uppsatser innehållade ordet trust.

 1. 1. Allmänhetens försvarare eller statens förlängda arm?: Lokala antidiskrimineringsbyråers arbete mot diskriminering i Nederländerna

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Petra Elb; [2021-10-04]
  Nyckelord :anti-discrimination; human rights; human rights implementation; anti-discrimination agencies; non-governmental organisations; local actors; brokerage; broker; the Netherlands;

  Sammanfattning : Local actors working with human rights and legal aid are common in most countries. One ex-ample is local antidiscrimination agencies which can be found in countries such as Sweden, Spain and the Netherlands. LÄS MER

 2. 2. Shaping trust between users and autonomous cars in situations involving emergency vehicles: A human-centered design approach

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Johan Almroth; Milos Bastajic; Philip Berg; Rebecka Berg; Isabella Fransson; Midia Keshto; [2021-09-14]
  Nyckelord :autonomous car; emergency vehicle; design; trust; HCD; design factors; self-driving; RtD; Reasearch through design;

  Sammanfattning : Technological advances have accelerated the development of autonomous vehiclesand fully autonomous cars are now on the horizon. As automation gradually replacesthe driver, their role in the car becomes ambiguous. In order to reap the benefits ofsuch a system, the place of man must be understood and taken into account. LÄS MER

 3. 3. PUBLIC TRUST IN POLITICAL INVESTIGATIONS Investigative Journalism Taken Over by Politicians in Armeni

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Zhak Niazyan; [2021-09-14]
  Nyckelord :public trust; investigative journalists; survey; interviews;

  Sammanfattning : Purpose:The aim of the research is to juxtapose the public trust towards investigations carried out by investigative journalists with the ones conducted by politicians in Armenia. The thesis also seeks to reveal the preconditions of trust in the two phenomena mentioned above. LÄS MER

 4. 4. Att våga utmanas för att utvecklas - tolkningar, förväntningar och tillit i rektors pedagogiska ledarskap över undervisningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Jonatan Bengtsson; Pontus Paulin Hugo; [2021-08-27]
  Nyckelord :Rektors pedagogiska ledarskap; rektor; rektorsrollen; pedagogiskt ledarskap; transformativt ledarskap; lärares autonomi; tolkning; förväntning; tillit; tillitsfulla relationer; skolpolicy; policyimplementering;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att undersöka rektorer och lärares tolkningar respektive lärares förväntningar på rektors pedagogiska ledarskap, samt tillit som en förutsättning för ledarskapets innehåll och karaktär. Diskrepansen mellan rektors formella befogenheter och vilken legitimitet rektor får från lärarlaget har därmed undersökts, liksom hur fokuset på rektors pedagogiska ledarskap och utvecklingen av undervisningen väcker frågor om gränsdragningen mellan rektor och lärare som två skilda professioner. LÄS MER

 5. 5. Traceability Link Correctness: Project-Specific or Generic?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Sanja Colak; Mayra Nilsson; [2021-08-12]
  Nyckelord :Traceability; trace links; trace link correctness; Traceability Information Model; Data Model; project-specific;

  Sammanfattning : To enable proper maintenance of a software product, it is important to discover newand maintain existing traceability links between artifacts. Correctness of trace linksis important as it builds trust in existing trace links and improves software maintenance. LÄS MER