Sökning: "trust"

Visar resultat 1 - 5 av 5989 uppsatser innehållade ordet trust.

 1. 1. En skandinavisk allians?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Korp; [2023-02-06]
  Nyckelord :Arbetarklass; Attityder; Arbetarklassattityder; Covid-19 pandemin; Pandemiåtgärder; Skandinavien; Välfärdsstater; Working class; Attitudes; Working class attitudes; Covid-19 containment measures; Scandinavian Countries; Welfare states;

  Sammanfattning : The Covid-19 pandemic resulted in a societal crisis where different groups of society were hit to varying degrees. One group that faced more severe consequences than others were the working class due to their limited economic resources and small opportunities to work from home. LÄS MER

 2. 2. TRUST ONLINE: Visual Cues for Trustworthy News

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Marco Helin; Tim Zetterqvist; [2023-02-01]
  Nyckelord :Trustworthiness; news articles; domain suffix; associated images; comment;

  Sammanfattning : This study was born in the light of the Swedish Civil Contingencies Agency’s (MSB) release of a handbook on how to counter information influence activities, along with a growing distrust placed upon media outlets by the public. The purpose of this experiment was to test knowledge from earlier research in the e-commerce domain on what makes a website perceived as trustworthy but applied and tested on images of news articles. LÄS MER

 3. 3. IS POLITICAL CORRUPTION A MISSING PIECE IN THE PUZZLE OF AUTOCRATIZATION? A quantitative study of the relationship between changes in levels of political corruption and changes in levels of democracy

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rebecca Sanderöd Rodin; [2023-01-30]
  Nyckelord :political corruption; autocratization; democracy; political trust;

  Sammanfattning : While previous research has examined how levels of democracy affect corruption, the number of studies investigating how levels of corruption affect democracy is limited. Declining levels of democracy, or autocratization, is an unsolved puzzle with many theorized causes, such as inequality, low accountability, and economic issues. LÄS MER

 4. 4. “DET ÄR EN UTOPI ATT TRO ATT ALLA BARA ÄR PÅ TÅGET OCH SJUNGER JA TILL ALLTING.” En kvalitativ intervjustudie om socialchefers erfarenheter av konflikter mellan det politiska styret, verksamheten och externa aktörer.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Dominique Lussenburg; Jakob Ivarsson; [2023-01-02]
  Nyckelord :domänteori; förvaltning; konflikter; samverkan; tillitsbaserad styrning; domain theory; management; conflicts; cooperation; trust-based governance;

  Sammanfattning : Leading a social service organization can be a challenging task. Within social services administrations there are three levels whose widely different perspectives make communication and relationships within social services administrations difficult, as well as creating room for misunderstandings and disagreements. LÄS MER

 5. 5. Hur patienter med övervikt eller obesitas upplever mötet med vårdpersonal inom hälso- och sjukvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ida Ivar; Lisa Valkeinen; [2023]
  Nyckelord :experience; nurse; obesity; overweight; patients; obesitas; patienter; sjuksköterska; upplevelser; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och obesitas är ett globalt samhällsproblem och är den främsta riskfaktorn till ett flertal sjukdomar såsom Diabetes typ-2, hjärt-kärlsjukdom och högt blodtryck. Övervikt och obesitas kan till stor del förebyggas och behandlas genom tillexempel egenvård. LÄS MER