Sökning: "influencer marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade orden influencer marketing.

 1. 1. Är du influencern vi söker : En kvalitativ studie om företagens val av influencer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gabriel Persson; Tolga Mavi; [2019]
  Nyckelord :Influencer marketing; eWOM; sociala medier; Instagram;

  Sammanfattning : Influencer marketing, som kommit till genom sociala mediers framväxt, har blivit ett av de vanligaste sätten för företag att marknadsföra sig på digitalt. Att använda influencers för att stärka varumärken och öka försäljning har visat sig vara en effektiv strategi, men för att lyckas med influencer marketing krävs det att företag väljer rätt person för uppdraget. LÄS MER

 2. 2. Influencers i politiken : En kvantitativ enkätstudie och en kvalitativ multimodal analys av politisk influencer marketing

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

  Författare :Emmie Karlsson; Alice Dahlgren; [2019]
  Nyckelord :politisk kommunikation; influencer marketing; politisk influencer marketing; deltagarkultur; trovärdighet; transparens; opinion;

  Sammanfattning : Under valåret 2018 har vi kunnat se politikers nära kontakt med influencers på sociala medier. Valrörelsen på Instagram har bestått av influencers och politikers förklädda relationer. En potentiell problematik för de båda aktörernas transparens och trovärdighet. LÄS MER

 3. 3. Uppfattar ungdomar kommersiella avsikter inom marknadsföring? : En studie om ungdomars medvetenhet på sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Fredrik Petersson; Henrik Ylipukki; [2019]
  Nyckelord :Sårbara konsumenter; kommersiellt meddelande; beundran; sociala medier-marknadsföring; marknadsföring via influencers; medvetenhet;

  Sammanfattning : Title: Do young people perceive commercial intentions in marketing? - A study on youth awareness on social media. Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration Author: Fredrik Petersson and Henrik Ylipukki Supervisor: Jonas Kågström Date: 2019 – January Aim: The study aims to analyze young people’s awareness of the commercial purpose of influencer marketing on the social media platform Instagram. LÄS MER

 4. 4. "Do you want to be on my Instagram?" - A qualitative study of how companies collaborate with influencers

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Elin Wastesson; Filippa Granting; [2019]
  Nyckelord :Influencer; Influencer Marketing; Celebrity Endorsement; Network Theories; Relationships;

  Sammanfattning : Influencer marketing is booming among marketing practitioners across the globe. Only in Sweden the spend on influencer marketing was 660 million SEK in 2017, a 33 percent increase from previous year and a proof of the strong interest. However, little research has explored how companies actually work with influencers. LÄS MER

 5. 5. Kvarstår könsstereotyper i reklam på sociala plattformar?-En kvalitativ studie om hur Nelly.com skapar sitt budskap med hjälp av influencers

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Josefin Fristedt Ölander; Elena el Tayar; [2019]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; marknadskommunikation; Influencer Marketing; normer; genus; könsstereotyper.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Companies today choose to abandon traditional marketing methods in favor of new and modern marketing methods. One such method is Influencer Marketing which uses a method called word-of-mouth in which information is spread from person to person. LÄS MER