Sökning: "influencer marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 557 uppsatser innehållade orden influencer marketing.

 1. 1. THE IMPACT OF CANCEL CULTURE ON CONSUMERS IN THE FASHION INDUSTRY - An exploratory qualitative study on post-millenials

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Hanna Halilovic; [2023-07-03]
  Nyckelord :Cancel culture; Fashion industry; Influencer marketing; Social media; Identity creation; Brand community; Consumer community; Brand co-creation;

  Sammanfattning : The growth of cancel culture has been rapid within marketing and consumption during recent years. With the emergence of cancel culture, consumers have been enabled to use their voices to hold brands accountable, where social media has made information easily available making consumers constantly informed. LÄS MER

 2. 2. “MED KODEN FAMILJ10 FÅR NI 10% RABATT PÅ…” En kvalitativ innehållsanalys av barns involvering i familjevloggares betalda samarbeten på YouTube

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Martina Davitkova; Hanna Eklund; Ella Engberg; [2023-03-10]
  Nyckelord :kommersiell sharenting; familjevloggare; YouTube; influencers; främre regionen; bakre regionen; fasad; intrycksstyrning; självpresentation; barn; utsända uttryck; överförda uttryck;

  Sammanfattning : EXECUTIVE SUMMARY In the early 2000s, the rise of the influencer industry began. An influencer refers to a person with influence and the ability to influence their audience to consume certain products or perform a specific action. LÄS MER

 3. 3. Men’s perceptions of endorsers : A qualitative study on how brand love affects men when being exposed to influencer marketing versus celebrity endorsement

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap (MTS)

  Författare :Elin Nome; Alicia Lindahl; Olivia Jonsson; [2023]
  Nyckelord :Brand Love; Influencer Marketing; Social Media Influencer SMI ; Celebrity Endorsement; Endorsers; Men; Source Credibility;

  Sammanfattning : Influencer marketing and celebrity endorsement has grown in the past years and has become a vital part of marketing in the fashion industry. This field has been well researched, however a gap in the research is the focus on men and the role brand love has. LÄS MER

 4. 4. The complexity of cancel culture: : Unveiling the personal and social drivers that influences the decision to cancel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Najda Gvozden; Lovisa Zetterlind; [2023]
  Nyckelord :cancel culture; social media; canceled influencers; influencer marketing; social norms; moral transgression; social justice; social identity theory; theory of planned behavior;

  Sammanfattning : The rise of social media has emerged the social phenomena called cancel culture, where individuals hold influencers and endorsed brands accountable for perceived immoral actions. Cancel culture originates from a desire for social justice, where the consequences of those cancelled could be temporary and long-lasting reputational damage. LÄS MER

 5. 5. Personliga åsikter eller marknadsföring? : Om gränsdragningen mellan yttrandefrihet och marknadsföring i sociala medier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Asal Kouaiber; [2023]
  Nyckelord :Marknadsföring; yttrandefrihet; sociala medier; influencer; influencer marketing;

  Sammanfattning : Internet har inneburit en teknisk revolution, vilket har medfört att användningen av traditionell tv, radio och dagstidningar har minskat medan tiden som läggs ner på massmedier på internet har ökat. Genom denna teknikutveckling har yrket influencer vuxit fram. LÄS MER