Sökning: "Model"

Visar resultat 1 - 5 av 33889 uppsatser innehållade ordet Model.

 1. 1. Trust, performance, and compliance during crisis times. Longitudinal analysis of trust in authorities and performance evaluations as the predictors of compliance in crisis situations.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Kaisa Malassu; [2021-07-27]
  Nyckelord :performance evaluations; trust in authorities; compliance; crisis management; crisis management; longitudinal analysis; logistic regression;

  Sammanfattning : While the concepts of trust and performance often appear together in research, there seems to be little consensus on how they together relate to compliance. The purpose of this study is to examine this relationship, how it changes overtime, and to question the common idea of trust being one of the main predictors of compliance in crisis situations, suggesting that performanceevaluations might play a bigger role than often thought. LÄS MER

 2. 2. Transporters relevans i livsmedelsprodukters Carbon Footprint - En studie rörande utsläpp kopplade till transporter av en färdigproducerad produkt till försäljningsställe samt dess relevans i beräkning av Carbon Footprint.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rickard Ljungh; Andreas Sköld; [2021-07-15]
  Nyckelord :Transport emissions; Carbon Footprint; Environmentally-friendly consumer; Transportutsläpp; klimatmärkning; Carbon Footprint; m iljömedveten konsument;

  Sammanfattning : I enlighet med att konsumenter blir alltmer motiverade att konsumera på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt, ökar också vikten av vägledning och tillhandahållandet av tillförlitlig information på marknaden. Idag märker många svenska matproducenter sina produkter med dess klimatavtryck just för detta ändamål. LÄS MER

 3. 3. Korrigeringsregeln och principen om rättshandlingars verkliga innebörd - En studie av när omkarakterisering av internprissättningstransaktioner kan ske med stöd av principen om rättshandlingars verkliga innebörd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Chanelle Videll Ersöz; [2021-07-09]
  Nyckelord :Skatterätt; Principen om rättshandlingars verkliga innebörd; Omkarakterisering; Internprissättning; Korrigeringsregeln; Armlängdsprincipen; OECD;

  Sammanfattning : I denna uppsats behandlas frågan om när en transaktion som kan bli föremål för tillämpning av korrigeringsregeln kan omkarakteriseras med stöd av principen om rättshandlingars verkliga innebörd. Principen har utvecklats i praxis för att undvika kringgåenden av skattelagstiftning och innebär att domstolen och Skatteverket inte är bundna utav den klassificering som den skattskyldige gett en transaktion, då den skattskyldige annars skulle kunna styra sin beskattning. LÄS MER

 4. 4. SCALING UP SMART CITY LOGISTICS PROJECTS: The Case of the SMOOTh project

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Eleonora Sista; [2021-07-09]
  Nyckelord :Smart Logistics; Smart City Project; Pilot Project; Scale Up; Key Factors;

  Sammanfattning : A large number of smart city logistics projects fail to scale up, remaining a local experimental exercise. Lack of scalability is, in fact, commonly recognized as a major problem. This study aims to determine the key success factors related to the scalability of smart city logistics projects. LÄS MER

 5. 5. FINTECH COMPANIES: INNOVATION, ALGORITHMS AND CUSTOMER CENTRIC PERSPECTIVE - A cross-sectional study on algorithmic trading in the Fintech industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Manfredo Recchia; [2021-07-08]
  Nyckelord :Fintech; Fintech innovation; Fintech business model; Algorithms; Algorithmic trading systems;

  Sammanfattning : In the last years the financial sector has been subject to many changes, in particular since 2008financial crisis many customers started to appreciate new digital financial companies, insteadof traditional ones, that offer innovative solutions for financial services. In fact they are able tooffer more effective, efficient and less expensive services than traditional institutions. LÄS MER