Sökning: "Model"

Visar resultat 1 - 5 av 31511 uppsatser innehållade ordet Model.

 1. 1. Audionomens perspektiv på par-handledning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Birgitta Wallström-Berg; [2021-01-05]
  Nyckelord :Peer-learning; supervisor; clinical education; Par-handledning; handledare; verksamhetsförlagd utbildning;

  Sammanfattning : Background: The role of supervising audiology students has received an increased amount of attention since the introduction of the peer-learning model a few years back. Peer-learning is a model used during the students’ clinical practice. It has a specific structure based on two students actively working together as peers. LÄS MER

 2. 2. Egtvedflickans bärmölska : Om bryggprocessen för fermenterade blanddrycker under sydskandinavisk äldre bronsålder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anton Heed; [2021]
  Nyckelord :Boiling stones; nordic grog; Egtved; relational analogy; paramorphic model; ancient beer; ancient brewing techniques; mead; braggot; mixed fermented beverages; bronze age Denmark; south Scandinavia; Chaine Operatoire; Bronsålder; öl; mjöd; mölska; fermenterade blanddrycker; Egtved; Egtvedflickan; koksten; chaine operatoire; operationella kedjor; relationella analogier; paramorfisk modell; bärmölska; bryggprocesser; ölbryggning; fermentering;

  Sammanfattning : Egtvedflickans bärmölska – om bryggprocessen för fermenterade blanddrycker under sydskandinavisk äldre bronsålder. The Braggot of the Egtved Girl- the brewing process of Early Bronze Age mixed fermented beverages in South Scandinavia. LÄS MER

 3. 3. Serbien och Montenegro : EU-kommissionen och den villkorade utvidgningen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Anton Persson; [2021]
  Nyckelord :Conditionality; EU-utvidgning; Serbien; Montenegro; Gateva; EU-kommissionen; Belöningar; Varningar.;

  Sammanfattning : Using Eli Gateva’s theory of the EU enlargement’s conditionality and the balance in the incitement structure between the terms of rewards and threats, the purpose of the study is to examine the EU commission’s reports of the ongoing negotiation process with Serbia and Montenegro. Furthermore, the study discusses Serbia’s and Montenegro’s relative positions concerning an EU-membership. LÄS MER

 4. 4. Det integrationspolitiska dilemmat : En fallstudie av lokala variationer inom den svenska integrationspolitiken

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Evelina Witoft; [2021]
  Nyckelord :Integrationspolitik; Fallstudie; Policyanalys; Filipstads Kommun; Åre Kommun;

  Sammanfattning : With its peak in 2015, Sweden has seen a wave of asylum seekers entering the country. This upsurge of newly arrived citizens has put a lot of stress on the Swedish Municipalities, which are utterly responsible for the integration process. LÄS MER

 5. 5. En explorativ fallstudie med fokus på turtagning mellan föräldrar och unga spädbarn : Utvärdering av PEPP-modellens kartläggningsmetoder LENA och videoanalys

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Rebecka Dietmann; Peltoniemi Tilde; [2021]
  Nyckelord :Prevention Education Program for Parents PEPP ; Language ENvironment Analysis LENA ; video analysis; parent intervention; interaction; conversational turns; infants; Prevention Education Program for Parents PEPP ; Language ENvironment Analysis LENA ; videoanalys; föräldraintervention; interaktion; turtagning; spädbarn;

  Sammanfattning : Interaction is an important aspect for children’s language development. The intervention model Prevention Education Program for Parents (PEPP) is currently under development within the research project Ord gör skillnad, Karolinska Institutet. LÄS MER