Sökning: "frida"

Visar resultat 1 - 5 av 4497 uppsatser innehållade ordet frida.

 1. 1. Kvinnor, yoghurtglass, och Frankenkukar. En undersökning om kvinnors begär i "Milk Fed" av Melissa Broder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Frida Byström; [2022-02-17]
  Nyckelord :Melissa Broder; Milk Fed; Kvinnors begär; Hunger; Bekräftelse; Ätstörning;

  Sammanfattning : This essay aims to examine the depiction of female desire in the novel "Milk Fed", published in 2021 by author Melissa Broder. Female desire as a literary motif has become more frequent in fiction over time, moreover it has been widely discussed and moralised. LÄS MER

 2. 2. Hemarbete – ledarskapets nya utmaning. En kvalitativ studie om hur ledarskap påverkas av hemarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frida Jörgensen; Alicia Rugner; [2022-02-16]
  Nyckelord :ledarskap; ledarskapsmetaforer; hemarbete; digitalisering;

  Sammanfattning : Inom en snar framtid kommer hemarbete sannolikt bli ett nytt institutionaliserat arbetssätt. Omställningen från kontor till hemarbete bidrar till många förändringar inom det företagsekonomiska området. Inte minst kommer ledarskap utövas med fysisk distans när chefer och medarbetare arbetar hemifrån. LÄS MER

 3. 3. Mentalisering, anknytning och känsloreglering hos personer med schizofrenispektrumdiagnoser

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Andrea Sandgren; Frida Österlund; [2022-02-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Enligt mentaliseringsteorin finns det samband mellan anknytning, mentalisering och känsloreglering. Denna studie syftade till att analysera huruvida anknytning, mentalisering och känsloreglering uppvisar de samband som teorin stipulerar i en grupp personer med schizofrenispektrumdiagnoser (SSD). LÄS MER

 4. 4. ATLAS-BASED SEGMENTATION OF ULTRAHIGH-RESOLUTION STRUCTURAL MR HEAD IMAGES ACQUIRED AT 7 TESLA

  Master-uppsats,

  Författare :Frida Johansson; [2022-01-13]
  Nyckelord :Medical physics; Anatomical segmentation; Brain; MRI; 7 Tesla; Pincram; MAPER; Shape based averaging; Ultrahigh resolution;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this work was to find out how the existing brain atlases and segmentation algorithms perform when applied to ultrahigh-resolution MR brain images, acquired with a 7-Tesla scanner. Also to make adaptations to deal with the potential challenges and evaluate the quality of the anatomical segmentations of the 7- Tesla images. LÄS MER

 5. 5. Det sociala lärandet i fritidshemmet - ett lärande för livet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap

  Författare :Marie Bäcklin; Frida Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Social learning; after-school center; interplay; social; Socialt lärande; fritidshem; samspel; socialt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få ökad kunskap om hur lärare i fritidshemmet beskriver det arbete som sker med det sociala lärandet i fritidshemmet och vad lärarna ser som viktiga faktorer inom detta. Frågeställningarna som har använts i studien är: ·Vilka faktorer anser lärare i fritidshemmet är viktiga i arbetet med det sociala lärandet? · Hur beskriver lärare i fritidshemmet arbetet med det sociala lärandet i den dagliga verksamheten? Studien baseras på kvalitativ datainsamling genom semistrukturerade intervjuer där sex respondenter har medverkat och tidigare forskning använts som underlag för vår studie. LÄS MER