Sökning: "författaren"

Visar resultat 1 - 5 av 1617 uppsatser innehållade ordet författaren.

 1. 1. Inställning till ämnet idrott och hälsa bland gymnasielärare : En kvalitativ undersökning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Martin Dagnell; [2021]
  Nyckelord :inställning; syn; ämne; idrott och hälsa; lärare; gymnasielärare; kvalitativ metod; professionsteori; idrottsämnets historia; elever; status;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker vilken inställning gymnasielärare har till ämnet idrott och hälsa. Tanken om detta har skapats från de historier som författaren har tagit del av, där lärare i ämnet idrott och hälsa har berättat hur andra lärare har haft en problematisk syn på ämnet och behandlat det därefter. LÄS MER

 2. 2. Sanning eller ej, det är frågan... : En diskussion omkring hur autenticitet gestaltas i Tara Westovers självframställning Allt jag fått lära mig.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Ida Cardesjö; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Discussions about whether self-portrayals should be under non-fiction or fiction is an issuethat has engaged many through the decades. They often end up in the non-fiction literature,precisely because it is not fictional, it’s fact. But is it really possible to say that what can beread in a self-presentation is authentic facts? It's not possible. LÄS MER

 3. 3. Distansundervisning på gymnasiet i företagsekonomi

  M1-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Cesar Mirzaei langroodi; [2021]
  Nyckelord :Distansundervisning fjärrundervisning onlineundervisning;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker huruvida fyra behöriga lärare på olika svenska gymnasium samt tvåelever på ekonomiprogrammet upplever distans och fjärrstudier med fokus på ämnetföretagsekonomi. Genom en kvalitativ undersökning vill författaren få fram effektiva didaktiskaverktyg som likställer och jämför distans och fjärrundervisning med den traditionella undervisningeni ett klassrum. LÄS MER

 4. 4. Först kom författaren, efteråt kom läsaren : En receptionsteoretisk studie fokuserat på läsaren som medskapare inom fanfiction

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Paulin Eriksson; [2021]
  Nyckelord :fanfiction; After; Anna Todd; text universe; romance; Wattpad; reader comments; fanfiction; fangemenskap; After; Anna Todd; receptionsteori; textuniversum; romance; Wattpad; medskaparkultur; Harry Styles; läsarkommentarer;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar vilka åsikter och attityder Wattpad läsare uttrycker gällande Anna Todds två huvudkaraktärer från fanfiction berättelsen After. Läsarna kommunicerar genom läsarkommentarerna i fanfiction-versionen och frågeställningen besvaras genom att studera utvalda kommentarer i kommentars sektionen. LÄS MER

 5. 5. Digitala möten och hur det vardagliga lärandet i vår svenska myndighet påverkas

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Katarina Jacobsson; [2021]
  Nyckelord :Everyday Learning; Workplace Learning; Digitala möten; Informellt lärande; Lärande på distans; hemarbete;

  Sammanfattning : Vi går mot ett digitalt samhälle och fler och fler myndigheter jobbar för att deras kunder ska välja deras digitala kanaler först. Covid-19 tvingade även personalen att välja de digitala mötena i första hand. LÄS MER