Sökning: "författaren"

Visar resultat 1 - 5 av 1729 uppsatser innehållade ordet författaren.

 1. 1. Mapped: How Activists Shaped the Face of the British Isles

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Kimberley Louise Garratt; [2021-07-30]
  Nyckelord :Activists; maps; investigative journalism; British Isles; protected areas;

  Sammanfattning : Författaren vill inte att arbetet ska laddas upp i sin helhet.... LÄS MER

 2. 2. Svart eller vitt? : Svenska religionsläroböckers framställning av inhemska afrikanska religioner under 1900 och 2000-talet ur ett orientalistiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Elin Hamberg; [2021]
  Nyckelord :religion; afrikansk inhemsk religion; orientalism; läroböcker.;

  Sammanfattning : Studien har syftat till att undersöka att undersöka hur inhemska afrikanska religioner har framställts i svenska religionsläroböcker från 1907 början till 2013, samt studera utvecklingen av denna gestaltning. Studien har vidare syftat till att diskutera dessa eventuella förändringar med utgångspunkt i Edward Saids Orientalism. LÄS MER

 3. 3. Inställning till ämnet idrott och hälsa bland gymnasielärare : En kvalitativ undersökning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Martin Dagnell; [2021]
  Nyckelord :inställning; syn; ämne; idrott och hälsa; lärare; gymnasielärare; kvalitativ metod; professionsteori; idrottsämnets historia; elever; status;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker vilken inställning gymnasielärare har till ämnet idrott och hälsa. Tanken om detta har skapats från de historier som författaren har tagit del av, där lärare i ämnet idrott och hälsa har berättat hur andra lärare har haft en problematisk syn på ämnet och behandlat det därefter. LÄS MER

 4. 4. A System for Creating, Sharing and Listening to Interactive Stories

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Krister Emrén; Nicke Löfwenberg; Alexander Sellström; [2021]
  Nyckelord : interactive stories ; audiobooks ;

  Sammanfattning : Perhaps nothing explains the concept of interactive stories better than The road not taken by Robert Frost. His poem tells the story of a man following a road through the woods, when he comes to a fork in the road. LÄS MER

 5. 5. Lean och Transformativt Ledarskap : En fallstudie i fastighetsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Markus Andrén; [2021]
  Nyckelord :Lean; Lean Leadership; Toyota produktion System; Tranformativ leadership; Full Range Leadership Model; Lean; Lean Leadership; Toyota produktion System; Tranformativ leadership; Full Range Leadership Model;

  Sammanfattning : The author has studied Lean and Transformative leadership in the real estate industry. The purpose of this study is to seek a connection between the company's own will to lean and transformative leadership within the organization. LÄS MER