Sökning: "författaren"

Visar resultat 1 - 5 av 1653 uppsatser innehållade ordet författaren.

 1. 1. Sökandet efter min musikaliska identitet- En undersökning av mitt album, Dualism

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Stefan Oreščanin; [2020-06-17]
  Nyckelord :Konstnärligt uttryck; albumprojekt; fältinspelning; undersökning; personligt ramverk;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöker författaren sitt konstnärliga uttryck inom ramarna av ett albumprojekt. Detta gör han för att förstå de konstnärliga val som hans musik består av och i synliggörandet av de valen ämnar han att skapa en referensram för vilka konstnärliga val han kan undvika när han vill skapa musik på nya sätt. LÄS MER

 2. 2. Kompositionsprocesser- En fördjupning i axis-systemet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Rasmus Levin; [2020-06-17]
  Nyckelord :Axissystem; Bartók; Harmonik; Kompositionsprocess; Funktion; Mikro; Makro;

  Sammanfattning : I detta examensarbete fördjupar sig författaren inom harmonik med axis-systemet, ett harmoniskt analysverktyg som Béla Bartóks elev Ernö Lendvai sammanfattar i sin bok Béla Bartók: An Analysis of his Music. Författaren presenterar sin konstruktions- och kompositionsprocess av två kompositioner där axis-systemet agerar som kompositionsverktyg och inspirationskälla för det klingande materialet. LÄS MER

 3. 3. Att förhålla sig till scenen i en komposition

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Clara Bergendahl; [2020-06-17]
  Nyckelord :komposition; scen; musik; roller;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen reder ut förhållandet mellan det sceniska framträdandet och den klingandemusiken i en komposition. Tar det fokus från musiken att fokusera på det som inte är musikeller höjer det upp den? Genom att analysera tre komponerade stycken har författaren kunnatutveckla tre nycklar för att komma fram till ett resultat gällande frågan. LÄS MER

 4. 4. Verktyg för att nå ett djupare improvisatoriskt samspel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Petersson Sebastian; [2020-06-11]
  Nyckelord :Improvisation; rytm; samspel; motiv;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöker författaren hur rytmiska idéer och motiv kan användas som verktyg iett improvisatoriskt sammanhang för att nå en djupare form av samspel. Material i form av enlåt väljs ut och spelas in i tre olika tagningar med hjälp av en kvartett bestående av trombon,trummor, bas och piano. LÄS MER

 5. 5. Sologitarr – en studie av Bill Frisell, Tommy Emmanuel och Joe Pass och deras olika tekniker.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Johan Ekeberg; [2020-06-11]
  Nyckelord :Sologitarr; Ackordmelodi; Improvisation; Arrangering; Jazz;

  Sammanfattning : I detta arbetet undersöker författaren olika sätt att spela sologitarr. Här finns transkriptioner och analyser av tre gitarrister: Bill Frisell, Tommy Emmanuel och Joe Pass. LÄS MER