Sökning: "författaren"

Visar resultat 1 - 5 av 1934 uppsatser innehållade ordet författaren.

 1. 1. Formen av en människa

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Heaika Wollberg; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag gjort en närläsning av romanen No Longer Human (1948), skriven av den japanske författaren Osamu Dazai (1909 - 1948) och översatt till engelska (1958) av den amerikanske forskaren Donald Keene (1922 - 2019).      Romanen tillhör shishosetsu, en semi-självbiografisk genre som formades i Japan under det tidiga 1900-talet. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of Swedish daylight regulations in university building - Validation and applicability

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Cédric Berthou; [2024]
  Nyckelord :Daylight; Sweden; University building; modelling; Grasshopper; building performance simulation; Dagsljus; svenska föreskrifter; universitetsbyggnad; 3D-modellering; Grasshopper;

  Sammanfattning : Daylight availability in buildings faces numerous challenges in a world where energy efficiency,thermal comfort, and sustainability take center stage. Daylight is well-known for its role in reducingartificial lighting consumption and enhancing the well-being and performance of building occupants. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av post-strokedepression : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sara Gebreslasie; [2024]
  Nyckelord :Stroke; Depression; Patients Experiences.; Stroke; Depression; Patientens Upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Post-strokedepression förekommer hos 33–40% av alla individer som drabbas av stroke och är ofta svår att diagnostisera. Depression som en vanlig konsekvens av en stroke kan vara svårt att upptäcka och går lätt obemärkt förbi. LÄS MER

 4. 4. „Wenn der Fluss spricht“ : - Die Transformation der Natur vom Objekt zum Subjekt in Wanderungen im Norden von Alfred Andersch

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Ola Nordebo; [2024]
  Nyckelord :Andersch; Ecocriticism;

  Sammanfattning : Den västtyske författaren Alfred Andersch (1914–1980) var mest känd för sina romaner och noveller. Men han gjorde också betydande insatser som litterär reseskildrare. På 1950- och 60-talen åkte han vid flera tillfällen runt i Skandinavien och Arktis. LÄS MER

 5. 5. Allvarligt psykiskt störd - brottsling eller inte? : En undersökning av det s.k. tillräknelighetsrevisitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Greta Cedgård; [2024]
  Nyckelord :tillräknelighet; allvarlig psykisk störning; ansvarsförmåga; skuld; de lege ferenda.;

  Sammanfattning : Innan ikraftträdandet av dagens brottsbalk, från år 1965, återfanns det tillräknelighetsbestämmelser i 1864 års strafflag. Vid reformarbetet av strafflagen och införandet av den nuvarande brottsbalken anförde lagstiftaren att tillräknelighetskravet skulle slopas med beaktande av det påkallade samhällsskyddet. LÄS MER