Sökning: "författaren"

Visar resultat 1 - 5 av 1414 uppsatser innehållade ordet författaren.

 1. 1. En analys av representationen av kön och etnicitet i läroböcker i ämnet svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Amy Roxburgh; [2019]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; läromedelsanalys; skönlitterära författare; litterär kanon; isärhållandet logik; normtänkandets logik; postkolonialt perspektiv; De Andra ; diskursiva praktiker; kön; etnicitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om läroböcker utgivna efter Gy11s införande var mer jämställda, än läroböcker utgivna innan Gy11, vad gäller förekomsten av kvinnliga och manliga europeiska och utomeuropeiska författare. Med grund i några av Skolverkets (2011) riktlinjer och värden och med utgångspunkter i genusteori, postkolonialt perspektiv samt diskursanalys räknades förekomsten av kvinnliga respektive manliga europeiska och utomeuropeiska författare såväl som vilket utrymme respektive grupp fick. LÄS MER

 2. 2. Nya mejeriprodukter i skolköken

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Erik Arosenius; [2018-08-16]
  Nyckelord :produktutveckling; Arla; förpackningar; skolkök;

  Sammanfattning : Program: Kostekonomi med inriktning mot ledarskapNivå: GrundnivåHandledare: Cecilia Magnusson SporreExaminator: Mia PrimAntal sidor: 50 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt2018.... LÄS MER

 3. 3. Bright Spots. Animation som kompositionsmetod

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Johan Weber; [2018-08-01]
  Nyckelord :Kompositionsmetod; Anomation; Lyrik; Musikskapande; Ljud och bild;

  Sammanfattning : Bright Spots är namnet på ett stycke musik, en text och en animerad video som skapats samtidigt, med samma mål och med lika stor påverkarkan på skapandeprocessen. Det är alltså inte en video till en färdig låt eller musik skriven till en film. LÄS MER

 4. 4. Att utveckla jazzkompositioner tillsammans. Från skiss till Bullsnork

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Olof Wullt; [2018-07-31]
  Nyckelord :Jazz; Komposition; Jazzkomposition; Grupparbete;

  Sammanfattning : Detta är en studie i hur fem jazzkompositioner över tid utvecklas och förändras genomgemensamt grupparbete och enskilt arbete hos kompositören. Genom att studera femoriginalkompositioners utveckling utforskar författaren vilka element som bäst utvecklastillsammans, hur man kan komponera för att sedan kunna skapa tillsammans och vad som måste ske i den enskilda kompositionsprocessen. LÄS MER

 5. 5. Kanske Försent för Edelweiss men definitivt hög tid för Trygga räkan! – En undersökning kring metoder ämnade att stimulera församlingssång

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Erika Bomb; [2018-07-31]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta arbete har författaren undersökt om man genom att utgå från tre olika perspektiv; ett historiskt, ett livkonsert och ett vokal och körmetodiskt, kan jobba fram fungerande metoder ämnade att förenkla församlingssång ianslutning till dop eller bröllop.Metoder som är framplockade och undersökta är bland annat call and response, växelsång och vikten av ett tydligt preludie främst när psalmerna för församlingen sen tidigare är okända. LÄS MER