Sökning: "title"

Visar resultat 1 - 5 av 3295 uppsatser innehållade ordet title.

 1. 1. Changes in food choice during a weight loss trial with dietary treatment in postpartum women with overweight or obesity

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Författare :Jennie Maley; [2018-10-10]
  Nyckelord :Postpartum; food choice; overweight; obesity; diet intervention; weight loss; postpartum; livsmedelsval; övervikt; fetma; kostintervention; viktminskning;

  Sammanfattning : Titel:Förändringar i livsmedelsval under en viktminskningsstudie medkostbehandling bland kvinnor med övervikt eller fetma efter graviditetKurs: MED730, Självständigt arbete i klinisk nutrition, 30 hpNivå: Avancerad nivåTermin/år: Vt/2017Handledare: Ena HuseinovicExaminator: Frode SlindeNyckelord:postpartum, livsmedelsval, övervikt, fetma, kostintervention,viktminskningBakgrund: Övervikt och fetma är ett växande problem i världen och är riskfaktorer för sjukdomarsåsom hjärt- kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Graviditet kan orsaka övervikt eftersomen del kvinnor har stor viktökning under graviditeten och behåller viktökningen efterförlossning. LÄS MER

 2. 2. Vilka interventioner har effekt på vårdpersonalens följsamhet till basala handhygienrutiner inom slutenvård? En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Mitra Kazempour; Shovda Kurbanova; [2018-09-28]
  Nyckelord :Handhygien; följsamhet; intervention; slutenvård; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Summary: Hospital acquired infections (HAI) are the most common healthcare injuries globally. Postoperative wound infections are one of the most common HAIs. The discrepancy in levels of compliance to basic hand hygiene routines (BHH) found in Swedish inpatient care suggests room for improvement. LÄS MER

 3. 3. How to Implement an Omni-Channel Supply Chain. A Case Study of Intersport Sverige AB

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Tilde Bjärfors; Aron Hwang; [2018-07-31]
  Nyckelord :Multi-Channel; Omni-Channel; Supply Chain; Retailing and Change Management;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 4. 4. THE EVER-CHANGING CIO PROFESSION How the endless battle of jurisdictional control determined the past, affects the present and is shaping the future.

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Erik Högberg; Hampus Sjöman; [2018-07-04]
  Nyckelord :Chief Information Officer; evolutionary process; system of professions; jurisdictional control;

  Sammanfattning : From that of the Chief Information Officer (CIO) profession’s creation in the early 80’s, organisations have struggled with the question of how to utilise Information Technology (IT) as a tool for competitive advantage. Since then, companies have come and gone – but the CIO has remained. LÄS MER

 5. 5. En undersökning av Anselm Kiefers kulturella kapital

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Adam Mattsson; [2018-06-20]
  Nyckelord :Cultural; Capital; Kunstkompass; Anselm Kiefer; Bourdieu;

  Sammanfattning : Title: An investigation of Anselm Kiefer cultural capitalThe purpose of this thesis is to explore the concept of cultural capital from the definition created by Pierre Bourdieu, and how this concept can be related to the art market. I found quantitative method to be the most useful due to how it lets the researcher use the different components to create a completeoverview of the subject matter. LÄS MER