Sökning: "Konsumentbeteende"

Visar resultat 1 - 5 av 675 uppsatser innehållade ordet Konsumentbeteende.

 1. 1. Föränderligt konsumentbeteende - köpcenter bästa vän eller värsta fiende? En flerfallstudie av köpcenter i västra Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Hansson; Hanna Gustafsson; [2023-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Handeln har alltid varit en viktig aspekt av människans liv och vad som har fått handelsplatser att förändras är den dynamiska omvärlden. Vidare präglas den dynamiska omvärlden som handeln befinner sig i av ett föränderligt konsumentbeteende. LÄS MER

 2. 2. Intention - beteende gapet: När intentionen förlorar sin slagkraft

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellen Förare; Hanna Bielke; Sara Slättberg; [2023]
  Nyckelord :Intention-beteende gap; Theory of Planned Behavior; Hållbar klädkonsumtion; Barriärer; Second hand; Upcycling; Köpprocessen; Konsumentbeteende.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Intention - beteende gapet: När intentionen förlorar sin slagkraft Seminariedatum: 11-01-2023 Ämne/Kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i Marknadsföring, Kandidatnivå, 15 högskolepoäng. Författare: Hanna Bielke, Ellen Förare och Sara Slättberg. Handledare: Lars Carlman. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkas konsumenter av precisionsmarknadsföring?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elias Nilsson; Anton Rasmusson; Måns Pettersson; [2023]
  Nyckelord :Big data; Precisionsmarknadsföring; Konsumentbeteende; Kundlojalitet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Studien primära syfte är att undersöka ifall det finns något samband mellan användandet av precisionsmarknadsföring, som grundar sig i big data, och konsumentbeteende samt kundlojalitet. Metod: Studien tillämpar en kvantitativ ansats bestående av en enkätundersökning. LÄS MER

 4. 4. Digitalisering av den fysiska handeln. En kvalitativ studie om hur butiker inom sällanköpsvaruhandeln använder & uppfattar tekniska analysverktyg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olivia Skoog; Marie Ryman; [2022-02-16]
  Nyckelord :digitalisering; fysiska butiker; analysverktyg; kamerateknik; omnichannel;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker hur tekniska analysverktyg används och uppfattas av respondenter inom sällanköpsvaruhandeln. Ett möjligt analytiskt verktyg är en kamerateknik som kan omvandla konsumentbeteende till statistik. LÄS MER

 5. 5. En rapport kring konsumentbeteende hos yngre konsumenter inom sparande på börsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :William Levin; [2022-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER