Sökning: "Konsumentbeteende"

Visar resultat 1 - 5 av 567 uppsatser innehållade ordet Konsumentbeteende.

 1. 1. How Brand Activism Affects Consumer Attitude : A study on Swedish consumers’ attitudes towards companies using brand activism, with the Black Lives Matter movement as context

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Lundemo Dahlin; Diana Araf; [2021]
  Nyckelord :Black Lives Matter; Woke-washing; Brand activism; Social movements; Consumer attitude; Brand attitude; Consumer behavior; BLM; Black Lives Matter; Woke-washing; Brand activism; Sociala rörelser; konsumentattityd; varumärkesattityd; konsumentbeteende; BLM;

  Sammanfattning : Black Lives Matter rörelsen engagerade människor både internationellt och nationellt under våren 2020. Företag var inte sena med att ta ställning och visa deras stöd i frågan, vilket ledde till olika typer av reaktioner bland deras konsumenter. LÄS MER

 2. 2. Hur olika är egentligen generationers digitala konsumentbeteende? : En kvantitativ studie som jämför kvinnor i generation X, Y och Zs nyttjande av omnikanaler vid köp av kosmetikaprodukter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Linnea Ström; Nasro Abdulaahi; Paula Kämäräinen; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kan insikter om existentiellt engagemang ge utsikter om varumärkens värde i sammanhang? : En explorativ studie om existentiellt engagemangs påverkan på konsumenters upplevda värde av varumärken under Covid-19.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Peter Kumlin; Edward Berglind; Emelie Holmgren; [2021]
  Nyckelord :Consumer engagement; Spiritual engagement; Brand management; Existentialism; Authenticity; Value-in-Context; Covid-19;

  Sammanfattning : Frågeställning: På vilket sätt kan existentiellt engagemang påverka konsumenters upplevelse av varumärkens värde? Syfte: Syftet med uppsatsen är att bygga vidare på tidigare forskning om konsumenters interaktioner med varumärken. Uppsatsen ämnar implementera existentiellt engagemang som en faktor i analysen av konsumentbeteede genom att kvantifiera och operationalisera grundläggande koncept av existentialism i syfte att ge bidrag till den teoretiska utvecklingen av konsumentbeteende. LÄS MER

 4. 4. Elscooterns uppgång och motgång En kvalitativ studie om konsumentbeteende inom elscooterbranschen med fokus på det svenska företaget Voi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Johansson; Isabelle Nordling; [2020-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Köper flygresenärer biljetter trots konkursrisk? En kvantitativ studie om konsumenters syn på konkursrisk i flygbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elof Hallin; Richard Petersen; [2020-05-05]
  Nyckelord :Risk; Flygbolag; Konkurs; Konsumentbeteende; Förutbetalda intäkter; Förbokade flygresor; Altman Z-värde; Volatilitet; Finansiell stress;

  Sammanfattning : This report aims to analyse if there is a connection between the risk of bankruptcy of anairline company and the amount of prebooked tickets made by the customers. In the airlineindustry, booking and paying is made at the same time. LÄS MER