Sökning: "vi kan mer än"

Visar resultat 1 - 5 av 4538 uppsatser innehållade orden vi kan mer än.

 1. 1. Pedagogers deltagande i barns lek inomhus och utomhus.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Ellinor Josefsson; Erika Gustafsson; [2024-02-26]
  Nyckelord :Förskola; Pedagogers deltagande; Fri lek; Vuxen-barn interaktion; Inomhus; Utomhus;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur pedagogers deltagande i barns fria lek tar sig uttryck beroende på om lärmiljön är utomhus eller inomhus. Studien bygger på våra egna iakttagelser att pedagogers deltagande skiljer sig åt beroende på om leken sker inomhus eller utomhus. LÄS MER

 2. 2. Utomhuspedagogik i fritidshem.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Julia Karlsson; Anna Isaksson; [2024-02-21]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; undervisning utomhus; lärmiljö; lärande; fritidshem; möjligheter och hinder.;

  Sammanfattning : Då det råder brist på forskning om utomhuspedagogik inom fritidshem, är syftet med studien att undersöka hur lärare beskriver utomhuspedagogik som pedagogisk aktivitet inom fritidshem. För att få svar på syftet utgick vi från följande tre frågeställningar: Hur beskrivs och definieras utomhuspedagogik av lärare i fritidshem? Hur beskrivs arbetet med elevernas lärande vid utomhuspedagogiska aktiviteter? Vilka möjligheter och hinder talar lärare i fritidshem om vid utomhusaktiviteter? Studien har utgått från en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer där sex stycken utbildade lärare i fritidshem har deltagit. LÄS MER

 3. 3. “Individen i fokus - det är den aktiva vi ska hjälpa” : Hur understödjer fysioterapeuter elitidrottare som ska rehabiliteras från en idrottsskada? en intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Oskar Tevérus; Lova Hellgren; [2024]
  Nyckelord :elitidrottare; fysioterapi; rehabilitering; teamarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: En idrottsskada är ett symptom från det muskuloskeletala systemet som uppkommit av en akut händelse under träning eller tävling, eller som följd av överbelastning, som behövt ses över av en medicinskt utbildad. Definitionen av en lyckad rehabilitering efter en idrottsskada är att idrottaren återfått full funktion och är tillbaka till samma prestationsnivå som förut. LÄS MER

 4. 4. Släpper topplagen in färre mål i boxplay jämfört med bottenlagen inom herrarnas innebandy i SSL? : Statistisk analys av boxplay i innebandy

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Anton Hasselsten; [2024]
  Nyckelord :tränarlänkinnebandy;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar  Studiens syfte var att analysera om det finns statistiskt signifikanta skillnader under boxplay mellan topp- och bottenlagen i SSL-Herr säsongen 2022/23. Finns det en signifikant skillnad i boxplay gällande insläppta mål mellan topp- och bottenlag i SLL-Herr, isåfall finns det några signifikanta skillnader mellan grupperna när det gäller variablerna antal skottäck, skott på mål, erövring av boll och bollinnehav? Metod  Studiedesignen är av kvantitativ metodik. LÄS MER

 5. 5. Optical Communication using Nanowires and Molecular Memory Systems

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Synkrotronljusfysik

  Författare :Thomas Kjellberg Jensen; [2024]
  Nyckelord :neuromorphic computing; nanowire; molecular dye; DASA photoswitch; OBIC; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Neuromorphic computational networks, inspired by biological neural networks, provide a possible way of lowering computational energy cost, while at the same time allowing for much more sophisticated devices capable of real-time inferences and learning. Since simulating artificial neural networks on conventional computers is particularly inefficient, the development of neuromorphic devices is strongly motivated as the reliance on AI-models increases. LÄS MER