Sökning: "ring"

Visar resultat 1 - 5 av 800 uppsatser innehållade ordet ring.

 1. 1. Do selected CF3-containing pharmaceuticals oxidize to trifluoroacetic acid (TFA)? – Analysis of ultra-short perfluoroalkyl acids (PFAAs) and their analytical challenges following oxidation

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Johanna Gillberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Total oxidizable precursor assay (TOPA) has been used to understand the contribution of unknown precursors to the extractable organofluorine (EOF) compounds. The investigation of compounds containing a CF3 moiety especially connected to an aromatic ring is important because any compounds with such a moiety (pharmaceuticals) may oxidize to form trifluoroacetic acid (TFA). LÄS MER

 2. 2. Minskande senvuxenhet på produktiv skogsmark i Norrland : implikationer för vedlevande organismer och betydelsen av myr- och bergimpediment

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Tyr Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Slow-grown trees; growth rate; ring width; pinus sylvestris; picea abies; low-productive forests; mires; rocky outcrops; swedish NFI;

  Sammanfattning : Senvuxen ved är ett viktigt substrat för vissa vedlevande organismer på grund av en långsam nedbrytning och låg konkurrens. Tillväxtförhöjande åtgärder inom skogsbruk, liksom ökande temperaturer, kan ha orsakat en minskning av senvuxen ved under den senare halvan av 1900-talet. LÄS MER

 3. 3. Deep Ring Artifact Reduction in Photon-Counting CT

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Konstantinos Liappis; [2022]
  Nyckelord :Photon¬counting; Spectral CT; Material Decomposition; Deep learning; Resnet; Ring artifact; Sinogram; Fotonräknande; Spektral datortomografi; Materialdekomposition; Djupinlärning; Resnet; Ringartefakt; Sinogram;

  Sammanfattning : Ring artifacts are a common problem with the use of photon-counting detectors and commercial deployment rests on being able to compensate for them. Deep learning has been proposed as a candidate for tackling the inefficiency or high cost of traditional techniques. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors representation i tv-spel : En studie om genus i Elden Ring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Josefine Eriksson; Elin Nordström; [2022]
  Nyckelord :Medievetenskap; kommunikationsvetenskap; Tv-spel; HiG; Genus; Elden Ring; kvinnor;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka moderna tv-spel utifrån ett feministiskt perspektiv. Hur mycket misogyni finns det och hur uttrycker det sig i så fall. LÄS MER

 5. 5. ”Ring inte oss, vi ringer dig” En kvalitativ intervjustudie om hur en IT-koncern arbetar med employer branding

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Jenny Alfthan; Mimi Carvell; [2022]
  Nyckelord :Employer branding; IT-branschen; rekrytering; employer attractiveness; EmpAt; organisationsidentitet; organisationskultur; image; rykte; Social Sciences;

  Sammanfattning : Due to digitalization, IT is one of the fastest growing sectors. This has resulted in a shortage of qualified employees, consequently causing a competitive employment market within the sector where companies are at competition to both recruit and retain employees. LÄS MER