Sökning: "ring"

Visar resultat 1 - 5 av 630 uppsatser innehållade ordet ring.

 1. 1. Felkorrigerande koder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Klara Carlström; Fredrik Davidsson; Victor Jonsson; Ahmed Mohamadi; [2019-06-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att skydda ett meddelande från fel som kan uppstå under en överföringsprocess är något som måste göras vid all möjlig data- och informationskommunikation. ReedSolomon-koder är en klass av felkorrigerande koder som gör just detta. LÄS MER

 2. 2. New piston ring solution for Stirling engines

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Pontus Johansson; [2019]
  Nyckelord :Stirling engine; test rig; piston ring;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Närvarokänsla i virtuella miljöer : En studie av utmaningar vid mätning av närvarokänsla

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Malin Lennartsson; Emelie Ring; [2019]
  Nyckelord :VR; virtual reality; presence; sense of presence; VR; virtuella miljöer; närvarokänsla; närvaro;

  Sammanfattning : This paper investigates problems connected to measuring presence in virtual environments through analyzing an investigation about what importance the level of detail has for the sense of presence. This is done by performing an experiment, testing participants’ sense of presence in two versions of one scenario where one has a high level of details and one has a low level of details. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of Model-Based Design Using Rapid Control Prototyping on Forklifts

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Reglerteknik; Linköpings universitet/Reglerteknik

  Författare :Lovisa Jansson; Amanda Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Rapid Control Prototyping; Model-Based Design; Forklift; Automatic control; Speedgoat; Model Predictive Control; MPC; P Controller; Models; Simulink; Matlab; Minimum Jerk Trajectory;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to evaluate Rapid Control Prototyping which is apart of the Model-Based Design concept that makes it possible to convenientlytest prototype control algorithms directly on the real system. The evaluation ishere done by designing two different controllers, a gain-scheduled P controllerand a linear Model Predictive Controller (mpc), for the lowering of the forks of aforklift. LÄS MER

 5. 5. Predicting the impact of prior physical activity on shooting performance

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Anton Berkman; Gustav Andersson; [2019]
  Nyckelord :Machine Learning; Random Forest; Pre-processing; Tool-chain; Precision shooting; Simulated environment; GC-IDT;

  Sammanfattning : The objectives of this thesis were to develop a machine learning tool-chain and to investigate the relationship between heart rate and trigger squeeze and shooting accuracy when firing a handgun in a simulated environment. There are several aspects that affects the accuracy of a shooter. LÄS MER