Sökning: "ring"

Visar resultat 1 - 5 av 730 uppsatser innehållade ordet ring.

 1. 1. Material decomposition using a photon counting X-ray detector in low energy range

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Rasmus Solem; [2021]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Material decomposition in X-ray imaging is used to separate different materials or elements in an image and to quantify their respective concentration. The material decomposition and quantification are made possible by the dependency of attenuation on the attenuating material and photon energy. LÄS MER

 2. 2. “DET KÄNNS SOM ATT JAG BLIR LURAD PÅ PENGAR” : En kvalitativ studie om hur köprekommendationer inom sociala medier påverkar investerarens beslutsfattande

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Rebecka Ring; Rebecca Ludvigsson Svensson; [2021]
  Nyckelord :köprekommendationer; individuella investerare; beslutsfattande; individuella investerares beslutsfattande; köprekommendationers påverkan; sociala medier; beteendevetenskaplig ekonomi; representativitet; förankring; kognitiv dissonans;

  Sammanfattning : Idag möter investerare information från både traditionella medier och offentliga rapporter, men även genom sociala medier. I en rapport av Internetstiftelsen (u.å.) framgår det att 96 procent av Sveriges befolkning använder sig av internet, och att av dessa är 93 procent dagligen uppkopplade (Internetstiftelsen, u. LÄS MER

 3. 3. Development Of Bio-Based Thermosetting Resins

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Snehaben Gaurangkumar Mistry; [2021]
  Nyckelord :Bio-based polymer; Resin; lactide; lactone; isosorbide; butanediol; polymerisation; characterisation; FTIR; NMR; TGA; DMA;

  Sammanfattning : Thermoset polymers are widely used polymers in the world, but Increase in global plastic pollution and lack of fossil fuel stimulates intense research towards environmentally sustainable materials. Bio-based unsaturated polyesters (UPs) would be an excellent solution to replace oil-based synthetic polyesters. LÄS MER

 4. 4. Gödslingseffektens varaktighet i gallrade tallbestånd i södra Norrland

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Fredrik Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Nitrogen fertilization; Growth effect; Thinning; Kvävegödsling; Tillväxteffekt; Gallring;

  Sammanfattning : If following the advice not to harvest forest stands within 10 years after the stands have been fertilized, this may mean that stands that have been fertilized between the first and second thinning have time to grow out of the second thinning window. The purpose of the study was to investigate the duration of the growth effect for forest fertilization in thinned pine stands in southern Norrland. LÄS MER

 5. 5. Open Infrastructure: 2030-2050

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Bolun Liu; [2021]
  Nyckelord :infrastructure; structure; housing; co-living; highway; Stockholm; Järfälla; trafikplats;

  Sammanfattning : Traffic infrastructure has always been considered as a single function typology. It is a solution to a programmatic need but not an answer to urban living. LÄS MER