Sökning: "ring"

Visar resultat 1 - 5 av 585 uppsatser innehållade ordet ring.

 1. 1. ”Substantiv är namn på ting såsom klocka, boll och ring” En komparativ och kvalitativ analys av läromedel i svenska för gymnasieskolan efter 2011

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Jacqueline Kellgren; [2018-05-02]
  Nyckelord :Grammatik; gymnasieskolan; Gy11; Lgy11; läromedel; styrdokument; svenska; ämnesplan;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att klarlägga dels hur ett antal grammatiska termer/begrepp och deras funktionerbeskrivs och definieras i ett antal läromedel i ämnet svenska i gymnasieskolan, dels ska jag jämföra läromedlenmed vetenskapliga standardverk för att se vilka beskrivningar och motiveringar som ges till studiet avgrammatik.Grammatik i svenskämnet diskuteras bland annat av Maia Andréasson, docent i nordiska språk vid Göteborgsuniversitet, som menar att grammatik inte ska betraktas som en ö i svenskundervisningen, utangrammatiklektionerna behöver betraktas som de språklektioner de är (Svensklärarföreningens tidskriftSvenskläraren 24/11/2017). LÄS MER

 2. 2. Förslag på en logistikmodell för ökad sysselsättning inom närproducerad mat – En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Simon Lundgren; Filip Åkerlind; [2018]
  Nyckelord :Logistikmodell; livsmedelsproducenter; centrallager; lokalproducerat; tredjepartslogistik;

  Sammanfattning : Ett skifte mot ett högre intresse för lokalproducerat livsmedel är i rörelse. Med det ökade intresset höjs också kraven hos producenterna att kunna förse den mängd livsmedel som efterfrågas. LÄS MER

 3. 3. Facilitating Automatic Setup in a Robotised Test Framework for Autonomous Vehicles by Path Planning and Real-Time Trajectory Generation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Cheerudeep Chintha; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The research in the field of autonomous vehicles and self-driving carsis growing at a rapid pace and strong initiatives are being taken to verifythe capability and functionality of such autonomous vehicles.Withcontinuous development being carried out in the field of AdvancedDriver Assist Systems (ADAS) and Autonomous Drive (AD) functions,ensuring safety, robustness and reliability of these functions is challengingand it requires advanced ways of verification and testing beforethese functions are deployed on the vehicle and delivered to thecustomer. LÄS MER

 4. 4. Promoting Sustainable Food Consumption: Redesigning a digital platform for trading of locally produced food

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Clara Lundborg; [2018]
  Nyckelord :Interaction Design; Service Design; Locally Produced Food; Local Food; Food Trading; Sustainability;

  Sammanfattning : Promoting trading of locally produced food is one way to challenge the more conventional way of producing food while contributing to a more sustainable consumption. Through empirical research and design practice closely related to its users, this study has explored the motivational aspects behind trading within the platform and concept of REKO-ring Malmö. LÄS MER

 5. 5. Mycotoxins – an increasing problem? : the effects of climate changes on Fusarium mould populations and the occurrence of fusaro toxins in Swedish cereals

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Johanna Janhager; [2018]
  Nyckelord :Fusarium spp.; fusarotoxins; climate change; Sweden; cereals; food safety;

  Sammanfattning : Future changes in climate are expected to affect Sweden in the form of an up to 40 % increase in precipitation and a mean temperature that will be elevated by 3 - 4.5 °C by the end of the 21st century. These are conditions that presumably favour growth of Fusarium moulds. LÄS MER