Sökning: "ring"

Visar resultat 1 - 5 av 599 uppsatser innehållade ordet ring.

 1. 1. Outsourced Public Service, Make or Break the Rule of Law?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fred Ring; [2019]
  Nyckelord :Outsourcing; Public Service; Procurement; Corruption; Quantitative Study;

  Sammanfattning : Corruption is an area that has intrigued plenty of political scientists. This thesis is an attempt to examine how corruption is affected by the sheer amount of public outsourcing with a sample of countries used in a qualitative multivariate analysis. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan kvinnor i bankstyrelser och bankens kreditbetyg : En kvantitativ studie på banker i Europa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Kajsa Johansson; Linnea Ring; [2019]
  Nyckelord :Women; board of directors; Europe; banks; credit rating; credit risk.; Kvinnor; bolagsstyrelse; Europa; banker; kreditbetyg; kreditrisk;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka huruvida det finns ett samband mellan andelen kvinnor i bankstyrelser i Europa och bankens kreditbetyg. Studien har ett positivistiskt synsätt och präglas av en kvantitativ metod. Studien har vidare använt sig av en tvärsnittsdesign och därmed observerat flera fall vid en given tidpunkt. LÄS MER

 3. 3. Lärares syn på introduktion av programmering i matematikämnet i grundskolans årskurs 7–9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jenny Åberg; [2019]
  Nyckelord :datalogiskt tänkande; digital kompetens; intervju; kodning; lärare; läroplan; matematik; programmering;

  Sammanfattning : Programmering har nyligen introducerats i matematikämnet i grundskolan. Syftet med detta arbete är att undersöka hur lärares inställning är till introduktionen av programme¬ring i matematikämnet i grundskolans årskurs 7–9. Undersökningen är gjord med hjälp av semistrukturerade intervjuer av kvalitativ karaktär. LÄS MER

 4. 4. On two-component Bose-Einstein condensates in a ring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematik (naturvetenskapliga fakulteten)

  Författare :Marcus Sköld; [2019]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : A Bose-Einstein condensate is a type of gas consisting of one or more types of particles called bosons which are cooled to a temperature very close the absolute zero. Under these conditions the particles all start to occupy their lowest quantum state. LÄS MER

 5. 5. Det blir svårt när en tredje person är inblandad : En kvalitativ studie om socialsekreterares erfarenheter av att samtala med barn genom tolk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Matilda Larsson; Hanna Jarälv; [2019]
  Nyckelord :Interpreter; Child; Communication; Social workers.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate social workers’ experience of communicating with children using an interpreter and analysing the challenges. We conducted qualitative interviews with the focus groups of social workers in a city in the southern part of Sweden. They all served at the social services in the municipality. LÄS MER