Sökning: "ring"

Visar resultat 1 - 5 av 680 uppsatser innehållade ordet ring.

 1. 1. Myten om den utarmade stadskärnan : En flerfallstudie om två kommuners upplevda relation mellan stadskärna och externhandel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Simon André; [2020]
  Nyckelord :Externhandel; Stadskärna; Handelsgeografi; Handel; Utarmning;

  Sammanfattning : This paper set out with the goal of comparing the perception of inner-city retail’s status with its factual status. A focus has here been made on the city centre’s relationship with external city-centres, due to it often being conceived as one of the primary causes for the stagnation of city-centres. LÄS MER

 2. 2. Patientens upplevelse av sjuksköterskans omvårdnad i ett trauma : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Nathalie Dahlberg; Gabriella Björnsson; [2020]
  Nyckelord :Nursing care; Patient experience; Suffering; Trauma; Lidande; Omvårdnad; Patientupplevelse; Trauma;

  Sammanfattning : Bakgrund Fem miljoner dödsfall orsakas i världen varje år av skador med eller utan avsikt vilket medför ett stort folkhälsoproblem. Trauma är i Sverige den vanligaste dödsorsaken hos människor under 40 år. LÄS MER

 3. 3. Algae hydrocarbons designed for bio-based lubricants

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Elin Sjöhag; [2020]
  Nyckelord :Microalgae; macroalgae; lubricant; alginate; grease; Mikroalger; makroalger; smörjmedel; alginat; förtjockningsmedel;

  Sammanfattning : Smörjmedel är en nödvändighet för maskiner för att minska slitage och energiförbrukning. Dock är över 95% av de använda smörjmedlen i dag fossilbaserade. Smörjmedel baserade på vegetabiliska oljor finns tillgängliga men har ofta en lägre oxidativ stabilitet och sämre lågtemperaturegenskaper än deras fossilbaserade motsvarigheter. LÄS MER

 4. 4. Rainwater Infiltration Model of the Chocaya Basin using Hydrus-1D

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk geologi; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Alexander Bergman; Mire Persmark; [2020]
  Nyckelord :Rainwater Infiltration; Alluvial Plain; Chocaya Basin; Hydraulic Conductivity; Double Ring Infiltrometer DRI ; Hydrus-1D; Electrical Resistivity Tomography ERT ; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The objective of this study was to assess the rainwater infiltration process in the unsaturated zone in an alluvial plain. Particularly, this study is focused on the Chocaya basin in central Bolivia. LÄS MER

 5. 5. An annual evaluation of CH4 oxidation in a freshwater lake

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Eldina Cehic; [2020]
  Nyckelord :Methane oxidation; isotopic fractionation; stratification; open steady-state and closed system.; Metanoxidation; isotopfraktionering; stratifiering; öppet stabilt system och stängt system;

  Sammanfattning : Freshwater lakes constrain its methane (CH4) emissions through CH4 oxidation. CH4 includes three carbon (C) isotopes; the stable isotopes 12C,13C and the unstable and more uncommon isotope 14C. Methanotrophs (i.e. LÄS MER