Sökning: "ring"

Visar resultat 1 - 5 av 738 uppsatser innehållade ordet ring.

 1. 1. Material decomposition using a photon counting X-ray detector in low energy range

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Rasmus Solem; [2021]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Material decomposition in X-ray imaging is used to separate different materials or elements in an image and to quantify their respective concentration. The material decomposition and quantification are made possible by the dependency of attenuation on the attenuating material and photon energy. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of the test procedure for a Rubber Balloon Soil Densitometer

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Mohammad Minhajur Ahmed; [2021]
  Nyckelord :Rubber Balloon Soil Densitometer; compacted soil; density; volumetric measurement; artificial pits.;

  Sammanfattning : A Rubber Balloon Soil Densitometer is one of the essential apparatuses in Geotechnical Engineering to measure the in-place volume of compacted soil to calculate the soil density. In 2019, some renowned institutions and organizations, Vattenfall, Luleå University of Technology, Uppsala University, Lund University, and HydroResearch AB, were involved in a research project. LÄS MER

 3. 3. Experimental characterization of focal ratio degradation of optical fibers due to various coupling technologies

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för materialvetenskap

  Författare :Isabella Rudengren; Julia Dahlberg; [2021]
  Nyckelord :Focal ratio degradation; Optical fibers; Light losses; Coupling technologies; Fusing technology; FRD; Collimated beam test;

  Sammanfattning : The goal of this project was to develop a measuring method and software code to determine and compare the focal ratio degradation of optical fibers for two different coupling technologies. One of the couplings used a fusing technology to splice the fiber, and the other coupling used a refractive index matching technology. LÄS MER

 4. 4. “DET KÄNNS SOM ATT JAG BLIR LURAD PÅ PENGAR” : En kvalitativ studie om hur köprekommendationer inom sociala medier påverkar investerarens beslutsfattande

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Rebecka Ring; Rebecca Ludvigsson Svensson; [2021]
  Nyckelord :köprekommendationer; individuella investerare; beslutsfattande; individuella investerares beslutsfattande; köprekommendationers påverkan; sociala medier; beteendevetenskaplig ekonomi; representativitet; förankring; kognitiv dissonans;

  Sammanfattning : Idag möter investerare information från både traditionella medier och offentliga rapporter, men även genom sociala medier. I en rapport av Internetstiftelsen (u.å.) framgår det att 96 procent av Sveriges befolkning använder sig av internet, och att av dessa är 93 procent dagligen uppkopplade (Internetstiftelsen, u. LÄS MER

 5. 5. Development Of Bio-Based Thermosetting Resins

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Snehaben Gaurangkumar Mistry; [2021]
  Nyckelord :Bio-based polymer; Resin; lactide; lactone; isosorbide; butanediol; polymerisation; characterisation; FTIR; NMR; TGA; DMA;

  Sammanfattning : Thermoset polymers are widely used polymers in the world, but Increase in global plastic pollution and lack of fossil fuel stimulates intense research towards environmentally sustainable materials. Bio-based unsaturated polyesters (UPs) would be an excellent solution to replace oil-based synthetic polyesters. LÄS MER