Sökning: "ring"

Visar resultat 1 - 5 av 868 uppsatser innehållade ordet ring.

 1. 1. The Influence of Literary Texts on Intercultural Competence in the EFL Classroom. A Literature Review

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Amanda Ehrnborg; Ebba Ring; [2023-11-14]
  Nyckelord :intercultural competence; ICC; EFL; classroom activities; fiction; literary texts;

  Sammanfattning : Due to the growing status of English as a global language of communication, cultural studies have become an increasingly important aspect of English as a foreign language (EFL) education. Many scholars argue that there is now a need to deviate from merely focusing on Anglo-Saxon cultures and to embrace an intercultural perspective in education, a view that is also reflected in the Swedish educational frameworks. LÄS MER

 2. 2. Evaluating and optimizing Transformer models for predicting chemical reactions

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Siva Manohar Koki; Supriya Kancharla; [2023-10-23]
  Nyckelord :Chemformer; transformer; evaluation; explainable AI; fine-tuning; machine learning;

  Sammanfattning : In this thesis, we assess the effectiveness of a transformer model specifically trained to predict chemical reactions. The model, named Chemformer, is a sequence-tosequence model that uses the transformer’s encoder and decoder stacks. LÄS MER

 3. 3. If Trees Could Talk - Dendrochemistry, a Promising Method for Understanding Pollution History

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Jonatan Uusitalo; [2023-08-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Heavy metal pollution presents a significant environmental challenge in the Anthropocene era, and understanding pollution history is crucial to address historical pollution and implementing effective mitigation measures. This study stands among a few comprehensive dendrochemical investigations that utilized an extensive dataset and energy dispersive X-ray fluorescence (EDXRF) technique to reconstruct the contamination history of As, Cd, Cu, Ni, Pb, and Zn, with a focus on Cu. LÄS MER

 4. 4. System och verktyg för identifiering av elever med särskild begåvning - en kvalitativ innehållsanalys av handlingsplaner i svenska kommuner

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Matias Hybbinette; Hanna Blåberg; [2023-07-05]
  Nyckelord :elever med särskild begåvning; intelligens; identifiering; verktyg;

  Sammanfattning : Elever med särskild begåvning och deras behov av stimulans och utmaningar i skolan har uppmärksammats på olika sätt i Sverige under de senaste åren. Flera kommuner har författat handlingsplaner med riktlinjer för hur arbetet med dessa elever ska gå till. LÄS MER

 5. 5. Sveriges begränsningar av religionsfriheten under covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Per-Emil Nordstrandh; [2023]
  Nyckelord :statsrätt; komparativ rätt; religionsfrihet; mötesfrihet; rättighetsbegränsning; proportionalitetsbedömning; europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The essay aims to examine whether the restrictions posed during the covid-19-pandemic was legitimate in accordance with the freedom of religion posed in the European Convention on the Human Rights and the freedom of religion as stated in the Instrument of Government. The freedom of religion stated in the Instrument of Government is absolute and cannot be restricted. LÄS MER