Sökning: "Kvalitativ innehållsanalys lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 476 uppsatser innehållade orden Kvalitativ innehållsanalys lärare.

 1. 1. Läroboksanalys av uppgifter med programmeringsinnehåll i matematikböcker på högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Ulf Sonnfors; Emelie Gunnarsson; [2024]
  Nyckelord :högstadiet; läroboksanalys; matematik; programmering;

  Sammanfattning : Införandet av programmering i den svenska grundskolans läroplan har skapat utmaningar för lärare, som står inför komplexiteten att integrera denna nya komponent i en redan befintlig läroplan. Trots att det har gått flera år sedan programmering inkluderades i LGR11 och förstärktes i LGR22, upplever lärare fortfarande svårigheter med att införliva programmering i matematikundervisningen. LÄS MER

 2. 2. Då väcks läslusten : En studie om svensklärares arbete med att främja läslust i årskurs 7–9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Esther Svensson Ghorbani; [2024]
  Nyckelord :läslust; läsmotivation; läsning; lärare; svenska; grundskolan;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av svenska ungdomars sjunkande intresse för att läsa och försämrade läsförmågor som mätningar under det senaste decenniet visar, har grundskolan en stor utmaning i att främja elevers läsning. För att elever ska vilja läsa mer är den lustfyllda upplevelsen av läsning av stor betydelse och något som svensklärare enligt styrdokumenten ska arbeta med att främja. LÄS MER

 3. 3. Differentierad undervisning – Ett sätt att tänka kring elevers extra anpassningar i klassrummet : En kvalitativ studie om specialpedagogers, lärares och elevers uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Emelie Jansson; Anja Hartnor; [2024]
  Nyckelord :Differentierad undervisning; Extra anpassningar; Motivation; Relationer; Specialpedagog;

  Sammanfattning : Hartnor, Anja och Jansson, Emelie (2024). Differentierad undervisning: Ett sätt att tänka kring elevers extra anpassningar i klassrummet - En kvalitativ studie om specialpedagogers, lärares och elevers uppfattningar. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90hp. LÄS MER

 4. 4. "Antingen är idrotten succé eller katastrof" : En kvalitativ studie om idrottslärares utmaningar med elever med NPF-anpassningar

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Johan Ahlström; Johanna Spring; [2024]
  Nyckelord :NPF-anpassningar; Stöd; NPF;

  Sammanfattning : Purpose and Research Questions: The purpose of the essay is to examine how well teachers in primary schools perceive that the education they have received has provided them with the prerequisites to meet students with neurodevelopmental disorders (NPF) in primary education.The study also aims to investigate the specific practices they employ and the professional development they have undertaken in connection to neurodevelopmental disorders. LÄS MER

 5. 5. Yrkesidentitet och lärare i fritidshem.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Maria Hedin; Susanna Scavo; [2023-12-07]
  Nyckelord :Yrkesidentitet; Lärare i fritidshem; Facebookgrupper; Fritidshem;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vad som skrivs i yrkesrelaterade Facebookgrupper av och om lärare i fritidshem. Vi vill undersöka hur yrket framställs i Facebookgrupper för lärare i fritidshem och på så sätt försöka skapa en bild av hur lärarna själva ser på sitt yrke och sin yrkesidentitet. LÄS MER