Sökning: "svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 43102 uppsatser innehållade ordet svenska.

 1. 1. Idrott och utseende. Normer, kroppsfixering och dysmorfofobi inom idrotten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Josefina Gordon; Adrian Ansarian; [2024-03-19]
  Nyckelord :utseendestörning; muskeldysmorfi; kroppsdysmorfofobi; Idrott; Body Image Concerns; Body Dysmorphic Disorder;

  Sammanfattning : Dysmorfofobi (BDD) är en psykisk störning hos en individ som upplever ett stort missnöje med sin kroppsform och utseende. Det finns tidigare ingen statistiskt bevisad slutsats om huruvida idrottare är mer eller mindre benägna att lida av BDD (kroppsdysmorforisk störning/Dysmorfofobi). LÄS MER

 2. 2. VÄLJARSTÖD OCH HALOEFFEKTEN I PERSPEKTIV: GRUPPTRYCK OCH GEOPOLITIK En kvantitativ studie av svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Måns Mattsson; [2024-03-18]
  Nyckelord :Etnisk konkurrens; Invandring; Group threat-teorin; Haloeffekten; Social marginalisering; Fördomar;

  Sammanfattning : This paper aims to study the applicable nature of the haloeffect-hypothesis, built from theories regarding ethnic competition and the group threat theory in modern day Sweden, as an answer to the growing support for political parties in western Europe that can by definition be considered right-wing and are preaching anti-immigration sentiments. Sweden is the optimal country for an analysis of this kind relating to the European level, due to its recent demographical shift and due to the rise of the Sweden Democrats in line with other, larger and more central western European countries displaying similar tendencies. LÄS MER

 3. 3. DEN TORSKADE POLITIKEN? En kvalitativ studie på hur svenska yrkesfiskare ser på den europeiska fiskeripolitiken och utformningen av den

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Albert Nordström; [2024-03-18]
  Nyckelord :Småskaligt fiske; storskaligt fiske; bottom-up; top-down; hållbart fiske; kustsamhällen. Small-scale fisheries; large-scale fisheries; bottom-up; top down; sustainable fisheries; coastal communities;

  Sammanfattning : Fisheries is a problem that doesn’t obey national borders and can therefore benefit from being solved between countries instead of within them. Fisheries is a difficult issue for the EU since it touches on issues as economy, culture, environment and social questions. LÄS MER

 4. 4. Hur uppfattningar om inputlegitimitet påverkar valdeltagandet i valet till Europaparlamentet -En kvantitativ undersökning av det svenska Europaparlamentsvalet 2019

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Matteus Bergström; [2024-03-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Throughout the existence of the European Union, the voter participation in the elections to the European parliament have remained on a comparatively low level. In each member state, participation in these elections have remained on a lower level than in elections to their respective national parliaments, often by a significant margin. LÄS MER

 5. 5. Svenska fastighetsbolags prestation i perioder av ekonomisk osäkerhet En kvantitativ jämförelse av kommersiella och icke-kommersiella fastighetsbolag av olika åldrar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jacob Bergqvist; Marcus Lundgren; [2024-03-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of the report is to describe how interest rates have affected real estate companies in recent years and if the effects vary depending on the founding year of the company (before or after 1994) or the type of properties they manage (residential, commercial and community properties). The research questions were addressed through a quantitative approach, focusing on key metrics such as profit margin, EBITDA margin, rental income, financial net, vacancy rate, loan-to-value ratio, and solidity. LÄS MER