Sökning: "ínformatik"

Visar resultat 1 - 5 av 3346 uppsatser innehållade ordet ínformatik.

 1. 1. "PDMS skapar flera nyanser av patientsäkerhet" : En kvalitativ intervjustudie om intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med ett Patient Data Management System.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johanna Nilsson; Helena Roos; [2018]
  Nyckelord :PDMS; Patient Data Management System; intensive care; nurses experience; patient safety; PDMS; Patient Data Management System; intensivvård; sjuksköterskors erfarenheter; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: PDMS, Patient Data Management System, är ett kliniskt informationssystem som är speciellt utvecklat för intensivvård som genererar stora mängder patientdata. Systemet samlar automatiskt in patientdata från övervakning och medicinskteknisk apparatur och presenterar informationen på ett överskådligt sätt. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterkans upplevelse av vad som orsakar arbetsrelaterad stress inom slutenvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Rosemarie Andersson; Fatime Bakiu; Maria Elmblad; [2018]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; stress; KASAM; sjuksköterska; teamsamverkan;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle är stress ett problem inom vården som kan leda till ohälsa. Stress i arbetet beror på arbetsmiljön och arbetsuppgifter som utförs, detta kan leda till psykiska eller fysiska reaktioner. Vårdpersonal som arbetar inom slutenvården kan utsättas för stor arbetsbelastning. LÄS MER

 3. 3. PRIVACY BY DESIGN likheter och skillnader mellan leverantörer och betällare : En studie med fokus på inställning, kunskap och utmaningar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Anna Stenlund; Sanna Sjöström; Cecilia Wännberg; [2018]
  Nyckelord :Pbd;

  Sammanfattning : The EU General Data Protection Regulation (GDPR) replaces the Data Protection Directive 95/46/EC in May 25, 2018. This will generate major changes for organizations that process personal data. Privacy by Design is a requirement in GDPR and a concept that implies that IT systems are designed in such way that personal privacy is protected. LÄS MER

 4. 4. Personlig integritet i gymnasieskolan : En analys av gymnasieelevers integritetsmedvetenhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Emir Crnkic; [2018]
  Nyckelord :personlig integritet; integritetsstärkande åtgärder; nätverksbaserade tjänster; sekretess policy; användarvillkor;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar att undersöka vilken kunskap svenska gymnasieelever besitter gällande de kanske mest förekommande avtalen i vardagen; sekretesspolicy och användarvillkor. Vidare undersöks till vilken grad dessa elever är medvetna om personlig integritet, vilket mäts genom att undersöka elevernas användning och förståelse av några av de idag vanligare integritetsstärkande verktygen som finns. LÄS MER

 5. 5. “Organization is what you do before you do something, so that when you do it, it’s not all mixed up.” : An investigation of behaviours using digital visual planning.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Martin Rutkowski; [2018]
  Nyckelord :Large touch screens; public displays; Digital visual planning; Behaviours; Observation study; Design research; CSCW;

  Sammanfattning : This thesis sets out to investigate and understand behaviours and interactions between individuals while using a large touch screen to plan a holiday trip. By using this approach, the tool digital visual planning by Yolean is indirectly examined. The tool is examined by looking at how it is used and the environment it is used in. LÄS MER