Sökning: "ínformatik"

Visar resultat 1 - 5 av 4014 uppsatser innehållade ordet ínformatik.

 1. 1. Innovative solutions for dementia care using ICT: A qualitative content analysis.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Adeyinka Lawrence Adeojo; [2020]
  Nyckelord :Information and communication technology ICT ; Information System IS ; Human-Organization-Technology fit HOT Framework; Dementia patients; Older adults; EHealth; Qualitative Content Analysis;

  Sammanfattning : Aims/Objectives: The objectives of this thesis were to examine and discuss the existing information and communication technology (ICT) tools used in the healthcare sector for older adults with dementia, the benefits and challenges of using these ICT tools from the perspective of older adults with dementia and their health care providers. Research methods: Data was collected using semi-structured interviews with older adults with dementia and health care providers and managers at a nursing home in Nigeria. LÄS MER

 2. 2. Virtual meetings in practice: a case study within an organization

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Emelie Hensfelt; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Utifrån samhällseffekterna av coronaviruset har allt fler verksamheter börjat använda sig av distansmöten. Närmare bestämt har många möten inom organisationer överförts till en digital dimension så att anställda kan kommunicera virtuellt (med virtuella möten). LÄS MER

 3. 3. Support of SME´s in their Digital Transformation Journey : A study of the effectiveness of the SSM and EAM frameworks supporting family-owned manufacturing SME's taking on the digital transformation challenges.

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Mohsen Ebrahimi; [2020]
  Nyckelord :Digital Transformation; Soft Systems Methodology; Enterprise Architecture Management; Family-owned manufacturing SMEs;

  Sammanfattning : Digital Transformation (DT) opens up to new opportunities for companies by providing organizational flexibility and improving their business models. Due to lack of resources in form of financial power and qualified employees, family-owned manufacturing companies have a hard time reaching DT. LÄS MER

 4. 4. Contemporary Online Banking Fraud in Norway : A case study

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Daniel Weenås Aspvik; Preben Weenås Aspvik; [2020]
  Nyckelord :E-banking fraud; Fraud prevention; Fraud techniques; Internet Banking; Internet fraud; Informatics; Information systems; Norway; Online banking fraud; Online security;

  Sammanfattning : Banks are currently battling rising of fraudulent activities as it damages their relationship with their customers. Online banking fraud is decreasing trust and confidence among the customers and decreasing operating performance and increasing cost for the banks. LÄS MER

 5. 5. Äldre vuxna och datainsamling via Facebook: En undersökning av äldre vuxnas upplevelse av datainsamling på Facebook

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Mowgli Paluszkiewicz Olsson; Abdul Rahman Ali; [2020]
  Nyckelord :Datainsamling; Sociala nätverkstjänster; Integritet; Facebook; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar undersöka hur äldre vuxna i Sverige mellan åldrarna 50-65 år upplever den datainsamling som sker på Facebook och de potentiella risker som finns med hur deras data hanteras. Undersökning genomfördes med hjälp av fyra semistrukturerade telefonintervjuer med äldre vuxna inom de åldersgränser som uppsatsen ämnar undersöka. LÄS MER