Sökning: "ínformatik"

Visar resultat 1 - 5 av 4507 uppsatser innehållade ordet ínformatik.

 1. 1. Smartklockan och dess säkerhetsrisker : En kvantitativ studie för att undersöka medvetenhet om säkerhetsriskerna med smartklockor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Elias Olcina; Arvid Larsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Pensionärer, pandemin och sociala medier : En kvalitativ studie om kvinnliga pensionärers användande av sociala medier under pandemin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Elsa Israelsson; Linnea Thor Andersson; [2022]
  Nyckelord :covid-19; social media; uses and gratifications; pensioners;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how social media was used by Swedish female pensioners during the Covid-19 pandemic and what significance it has had to them. During the pandemic, many elderly people, who have been considered a risk group for the disease, have had to isolate themselves in their homes to avoid getting ill. LÄS MER

 3. 3. Kodkommentarer som hjälper eller stjälper : En fallstudie om systemutvecklares inställningar till kodkommentarer och dess bakomliggande orsaker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Hanna Claesson; Johanna Hansen; [2022]
  Nyckelord :Code comments; attitudes; software development; Kodkommentarer; inställningar; systemutveckling;

  Sammanfattning : Software documentation, including code comments, is by many considered an important aspect in the process of software development. In the scientific literature, the perception that code comments increase the understanding of the code appears to be widely accepted. LÄS MER

 4. 4. Svenska myndigheters hantering av informationssäkerheten vid distansarbete under coronapandemin : En intervjustudie med företrädare för fem myndigheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Maja Davey; Nils Lundqvist; [2022]
  Nyckelord :Coronapandemin; pandemi; myndigheter; informationssäkerhet; distansarbete;

  Sammanfattning : The global Coronavirus pandemic that started in December of 2019 has had a great impact on the way companies and governmental agencies conduct their business. This has forced a majority of the workforce to start working from home. LÄS MER

 5. 5. Hinder för användning av scrum i ett programvarustartföretag

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Muhammad Qasim; Shreyas Basutkar; [2022]
  Nyckelord :Agile; Scrum; Barriers; Goals; People; Organization; Process; Tool; Agile Manifesto; Communication; Teamwork and Mindset; Role Management; Sprint Planning; Backlog Refinement; Daily Scrum; Retrospective;

  Sammanfattning : In the modern world, Scrum is widely adopted by many companies for software development, no matter the size of the company. As Scrum provides rapid development and meets the customer needs in a faster and efficient way, many companies want to move towards Scrum but moving towards Scrum is difficult and challenging due to different barriers for example cost, lack of experience, and so on. LÄS MER