Sökning: "ínformatik"

Visar resultat 1 - 5 av 4923 uppsatser innehållade ordet ínformatik.

 1. 1. Vad främjar en patientsäker överrapportering mellan sjukhus för patienter med pankreascancer som genomgått en Whippleoperation?

  Magister-uppsats,

  Författare :Alexandra Färnestav; Diana Mändlo; [2023-03-30]
  Nyckelord :Överrapportering; Kommunikation; Patientsäkerhet; Sjuksköterskeperspektiv; Specialistsjuksköterska; Whippleoperation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Grunden för hälso- och sjukvården är en välfungerande och patientsäker vård, men vårdskador är tyvärr vanligt förekommande där en bidragande orsak är bristfällig informationsöverföring. Vårdskador medför ett stort lidande för patient och närstående samt resulterar i en enorm kostnad för samhället. LÄS MER

 2. 2. Russia as a mediator in international armed conflicts: the use of mediation and coercion as an instrument for Russian foreign policy

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Paraskevi Palivani; [2023]
  Nyckelord :Mediation; Coercion; Russian foreign policy; Realism; Near Abroad; Far Abroad; Case Study; Georgia-Abkhazia Nagorno-Karabakh; Syria; CAR;

  Sammanfattning : Since the dissolution of the Soviet Union, mediation in armed conflicts have become a popular way of conflict resolution and a valuable tool for states to promote their interests.The paper argues that mediation has been instrumentalised by Russia and has been used as atool in expanding Russian foreign policy in the Russian Near and Far Abroad. LÄS MER

 3. 3. Ta pulsen på verksamheten : En kvalitativ intervjustudie om införandet av dashboards som visuellt stöd vid dagliga pulsmöten

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Moa Haldorson; Ida Pettersson; Bodil Salminen; [2023]
  Nyckelord :Dashboard; pulsmetodologi; mötesstöd; Visual management; Performance management; implementation; Lean; ständiga förbättringar; Business intelligence;

  Sammanfattning : Meetings are an integral part of daily business practice and while the intentions of meetings are good, they rarely live up to their full potential. Businesses are realizing the benefits of utilizing their data to make more informed decisions. LÄS MER

 4. 4. Users’ Perceptions of the Patient-Accessible Electronic Health Record “Journalen” : An interpretive research from users’ perceptions

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Samir Negash Ibrahim; [2023]
  Nyckelord :Electronic Health Records EHR ; Patient-Accessible Electronic Health Records PAEHR ; Patient-Centred Care PCC ; Soft System Methodology SSM ; Journalen; Qualitative Research.;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to investigate patients’ and physicians’ perceptions and recommendations of Patient-Accessible Electronic Health Records (PAEHR) in order to achieve Patient-Centred Care (PCC). The study employs Soft System Methodology (SSM) as a holistic approach to understanding the complex and dynamic nature of Electronic Health Records (EHRs) in the healthcare sector. LÄS MER

 5. 5. Framgångsfaktorer för en mellanprojektsrelation och mellanmänskliga relationer mellan kundens projektgrupp och systemleverantörens projektgrupp under införande av mobila betalningslösningar : En fallstudie av ett projekt mellan Ålandsbanken och Crosskey

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Adelina Engman; [2023]
  Nyckelord :project management; inter-personal relationships; inter-organizational communication; inter-personal communication; inter-project relationships; mobile banking solutions; inter-organizational relationship; inter-team relationship;

  Sammanfattning : Mobila betalningslösningar har blivit allt populärare och för att banker inte ska tappa konkurrenskraft behöver de införa olika mobila betalningslösningar som efterfrågas av bankernas kunder. En utmaning vid införande av mobila betalningslösningar är att det är många aktörer som är delaktiga i införandeprocessen. LÄS MER