Sökning: "ínformatik"

Visar resultat 1 - 5 av 4099 uppsatser innehållade ordet ínformatik.

 1. 1. Användande av digitala informationssystem för att bevara kunskap i företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Sara Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. En Jämförelse av För- och Nackdelar med VR och Tvådimensionell Visualisering inom Testning och Verifikation av Autonoma Fordonsfunktioner

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Eivind Eriksson; Alfred Aronsson; [2021]
  Nyckelord :Virtuell verklighet; simulering; testning;

  Sammanfattning : The goal of this study is to compare the differences between Virtual Reality with a head mounted display and traditional, 2-dimensional monitors when used in simulation and testing. By conducting this comparison, the aim was to find out whether a visualization method that uses 3-dimensions as opposed to a method which only uses 2-dimensions, provides a better solution for viewing 3-dimensional data gathered from actual vehicles in real-world tests. LÄS MER

 3. 3. Mediers påverkan på budskapet : En fallstudie av Kvinnobyråns kommunikation och mediala distribution

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Anna-Evelina Dahlström; Linnea Ljung; [2021]
  Nyckelord :Organisationalcommunication; Socialmedia; Mediadistribution; Non-Profit-Organisations;

  Sammanfattning : This thesis, The Influence of Media on the Message: A Case Study of Kvinnobyrån’s Communication and Media Distribution, is written by Anna-Evelina Dahlström and Linnea Ljung. To gain insight into Kvinnobyrån’s current situation, and add to the understanding of the problem with the ethical aspects of communication for NPOs. LÄS MER

 4. 4. Kroppstorlekar i reklambilder : En kvalitativ jämförandestudie av normbrytande manliga och kvinnliga reklambilder

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Patricia Vallez; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Krishantering med hjälp av digital transformation : En studie på hur svenska företag har arbetat under covid-19

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Tom Halvarsson Eklund; David Olmårs; [2021]
  Nyckelord :digital transformation; crisis management; covid-19; digital transformation; krishantering; covid-19;

  Sammanfattning : Att arbeta med digital transformation har visat sig vara en nyckelfaktor för företag som lyckatshantera den rådande krisen orsakad av covid-19 väl. Med detta i åtanke ämnade studien attundersöka hur svenska företag anpassat sig digitalt under krisen utifrån studiens valda ramverk. LÄS MER