Sökning: "ínformatik"

Visar resultat 1 - 5 av 3942 uppsatser innehållade ordet ínformatik.

 1. 1. Innovative solutions for dementia care using ICT: A qualitative content analysis.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Adeyinka Lawrence Adeojo; [2020]
  Nyckelord :Information and communication technology ICT ; Information System IS ; Human-Organization-Technology fit HOT Framework; Dementia patients; Older adults; EHealth; Qualitative Content Analysis;

  Sammanfattning : Aims/Objectives: The objectives of this thesis were to examine and discuss the existing information and communication technology (ICT) tools used in the healthcare sector for older adults with dementia, the benefits and challenges of using these ICT tools from the perspective of older adults with dementia and their health care providers. Research methods: Data was collected using semi-structured interviews with older adults with dementia and health care providers and managers at a nursing home in Nigeria. LÄS MER

 2. 2. Support of SME´s in their Digital Transformation Journey : A study of the effectiveness of the SSM and EAM frameworks supporting family-owned manufacturing SME's taking on the digital transformation challenges.

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Mohsen Ebrahimi; [2020]
  Nyckelord :Digital Transformation; Soft Systems Methodology; Enterprise Architecture Management; Family-owned manufacturing SMEs;

  Sammanfattning : Digital Transformation (DT) opens up to new opportunities for companies by providing organizational flexibility and improving their business models. Due to lack of resources in form of financial power and qualified employees, family-owned manufacturing companies have a hard time reaching DT. LÄS MER

 3. 3. Äldre vuxna och datainsamling via Facebook: En undersökning av äldre vuxnas upplevelse av datainsamling på Facebook

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Mowgli Paluszkiewicz Olsson; Abdul Rahman Ali; [2020]
  Nyckelord :Datainsamling; Sociala nätverkstjänster; Integritet; Facebook; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar undersöka hur äldre vuxna i Sverige mellan åldrarna 50-65 år upplever den datainsamling som sker på Facebook och de potentiella risker som finns med hur deras data hanteras. Undersökning genomfördes med hjälp av fyra semistrukturerade telefonintervjuer med äldre vuxna inom de åldersgränser som uppsatsen ämnar undersöka. LÄS MER

 4. 4. Motivation i scrum masterns team: En kvalitativ studie utifrån scrum masterns perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Emilia Pålsson; Evelina Stolt; [2020]
  Nyckelord :agila metoder; SCRUM; scrum master; ledarskap; motivation; belöningar; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I takt med att agila metoder utvecklats har flertalet agila ramverk utformats. I och med detta har även ledarskapet genomgått en utveckling. Utvecklingen av ledarskapet har lett till mer engagerade och självorganiserade team. Ett av de agila ramverken är SCRUM. LÄS MER

 5. 5. Tillförlitlighet hos Big Social Data : En fallstudie om upplevd problematik kopplat till beslutfattande i en organisationskontext

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Eric Rangnitt; Louise Wiljander; [2020]
  Nyckelord :Social media; Data analysis; Big Social Data; Social Media Analytics; Big Social Data Analytics; Data quality; Information quality; Reliability; Veracity; Decision making; Sociala medier; Dataanalys; Big Social Data; Social Media Analytics; Big Social Data Analytics; Datakvalitet; Informationskvalitet; Tillförlitlighet; Veracity; Beslutsfattande;

  Sammanfattning : Den växande globala användningen av sociala medier skapar enorma mängder social data online, kallat för Big Social Data (BSD). Tidigare forskning lyfter problem med att BSD ofta har bristande tillförlitlighet som underlag vid beslutsfattande och att det är starkt kopplat till dataoch informationskvalitet. LÄS MER