Sökning: "vision arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 472 uppsatser innehållade orden vision arbete.

 1. 1. Digitalisering & gränslöst arbete: Upplevelsen av stress och effekterna av arbetsplatsnormer i processindustrin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Jennifer Hallel; Danijel Sjögren; [2019-09-16]
  Nyckelord :Digitalization; Boundaryless work; Social norms; Stress;

  Sammanfattning : Digitalization has resulted in a more boundaryless work environment, which puts pressure on organizations and workers to be flexible and adaptable. The aim of this report is to extend the knowledge about the effects of digital tools on workers’ psychosocial work environment and to study how an organization’s social norms affect how workers relate to boundaryless work. LÄS MER

 2. 2. Går det att odla platser? En explorativ studie över hur utformning och operationalisering i samband med urban odling utifrån kritisk placemaking kan bidra till hållbar stadsutveckling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Jennie-Ann Olsson Holm; [2019-08-12]
  Nyckelord :Kritisk placemaking; hållbar utveckling; social hållbarhet; hållbar stadsutveckling; urban odling;

  Sammanfattning : Studien tar avstamp i problematiken kring tomrummet mellan visioner om hållbar utveckling och metoder för att uppnå detsamma. Urban odling har under de senaste 15 åren i ökad grad uppmärksammats för dess potential att bidra till hållbar stadsutveckling - ekonomiskt, ekologiskt och socialt (Lang, 2014). LÄS MER

 3. 3. Service delivery costan alysis of IoT platforms

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Niroop S Kumar; [2019]
  Nyckelord :IoT platform; On-Premises; IaaS; PaaS; cost structure; IoT-plattformen; On-Premises; IaaS; PaaS; kostnadsstrukturen;

  Sammanfattning : Internet of things (IoT) which was once a vision is now reality in many sectors. Platform in the IoT ecosystem plays an important role in service provisioning journey by creating business value for the actors and enabling data management for the user. LÄS MER

 4. 4. Control 4.0 : Creating a vision for the future of industrial control rooms under Industry 4.0

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Erik Sundström; [2019]
  Nyckelord :Industry 4.0; Metallurgic Industries; Control Rooms; Attractive Work; Qualifications Development; Industrial Design Engineering; Industri 4.0; Metallindustri; Kontrollrum; Attraktivt Arbete; Kompetensutveckling; Teknisk Design;

  Sammanfattning : Today’s industries are facing what some may call a new industrial revolution. Technological developments are heading towards more internet-based system solutions. This movement is often referred to as Industry 4.0 and is said to have the potential for more flexible, autonomous productions capable of managing themselves. LÄS MER

 5. 5. TO EMPOWER OR TO STOP STIGMATISATION? - THE WORK OF THE SHAKTHIDHAMA WOMEN’S REHABILITATION AND DEVELOPMENT CENTER WITHIN INDIAN SOCIETY.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Klara Levin; [2019]
  Nyckelord :Empowerment; Gender equality; India; Karnataka; Shakthidhama; Social work; Stigmatisation;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur pass stor inverkan socialt arbete för empowerment kan ha för individers livsvillkor, om dessa individer samtidigt utsätts för stigmatisering. Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur och i vilken utsträckning de verksamma på Shakthidhama women’s rehabilitation and development center finner det möjligt att förverkliga deras vision att stödja utsatta kvinnor att återfå sin ”dignitet och jämställdhet i samhället”. LÄS MER