Sökning: "vision arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 626 uppsatser innehållade orden vision arbete.

 1. 1. Koloniala monument, vandalism och avkolonialisering : En fallstudie i Joiri Minayas arbete

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Nikita Glasnovic; [2023]
  Nyckelord :koloniala monument; joiri minaya; avkolonialisering; vandalism;

  Sammanfattning : Denna uppsats är grundad i en fallstudie av den multidisciplinära konstnären Joiri Minayas arbete och den konstnärliga interventionen ”Ecubrimiento” av Columbusstatyn på Columbustorget i Santo Domingo, som genomfördes i januari 2021. Uppsatsen undersöker frågor om koloniala monument och deras närvaro i samtida postkoloniala stadsmiljöer. LÄS MER

 2. 2. Smart Scooter : Solving e-scooter safety problems with multi-modal, privacy-preserving sensor technology and machine learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Beatrice Lovely; [2022]
  Nyckelord :Smart Devices; Machine Learning; Sensors; Radar; Inertial Measurement Unit; Computer Vision; Smarta Saker; Maskininlärning; Sensorer; Radar; Tröghetsmåttenhet; Dator- seende;

  Sammanfattning : Micromobility ride-share scooters (e-scooters) have become a popular mode of transport in several major cities around the world, yet several safety and accessibility issues stem from how these scooters are operated, including sidewalk riding, unsafe parking and wrong-way riding. This thesis tackles these issues through a novel, privacy-preserving, end-to-end sensor system that employs lightweight machine learning models to provide real-time feedback to users to present unsafe scooter operation. LÄS MER

 3. 3. ”De beter sig nästan som de har en sorts diagnos” : Pedagogers arbetssätt, bemötande och deras syn på specialpedagogens roll.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Teddy Nakiwala Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Arbetssätt; bemötande; pedagoger; utagerande beteende; välfungerande vardag;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Nakiwala Nilsson, Teddy (2022). ”De beter sig nästan som de har en sorts diagnos”. Pedagogers arbetssätt, bemötande och deras syn på specialpedagogens roll.Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta hälsofrämjande i primärvården : en beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Felicia Birgersson; Tilda Melin; [2022]
  Nyckelord :Experience; Health promotion; Nurses; Primary healthcare; Erfarenheter; Hälsofrämjande arbete; Primärvård; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett globalt mål för främjad folkhälsa är att stödja människans individuella beteendeförändringar för att minska ohälsosamma beteenden. Levnadsvanorna i Sverige idag bidrar till ökad risk för många av de sjukdomar som orsakar mest sjukdomsbörda. LÄS MER

 5. 5. "Det känns som det enda vi gör är att släcka bränder" : En fallstudie om tre skolors utvecklingsarbete från ett åtgärdande till ett främjande förhållningssätt

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Anna Ekman; Linnéa Waldetoft; [2022]
  Nyckelord :Främjande förhållningssätt; inkludering; ledarskap; ledning och stimulans; relationellt perspektiv; skolutveckling; tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Studien grundade sig i skillnaden mellan skolans styrdokuments krav på ett övervägande främjande arbete på organisationsnivå och många skolors upplevelse av att bedriva ett huvudsakligen individfixerat åtgärdande arbete, alltså ”brandkårsutryckningar”. Syftet med studien var att undersöka varför och på vilket sätt tre skolor har valt att starta ett utvecklingsarbete på organisationsnivå för att ändra sin verksamhets förhållningssätt från ett åtgärdande arbete till ett främjande. LÄS MER