Sökning: "vision arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 673 uppsatser innehållade orden vision arbete.

 1. 1. Hur skapas platsattraktivitet? : Om lokal & regional samverkan vid en elintensiv industrietablering i Västernorrlands län

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Klara Sjölander; [2024]
  Nyckelord :kompetensförsörjning; platsmarknadsföring; samverkan; regional utveckling; territoriell governance;

  Sammanfattning :  Denna studie utgår från tre kommuners arbete med platsattraktivitet på lokal- och regional nivå i samband med en elintensiv industrietablering i Västernorrlands län. Syftet med studien är undersöka kommunernas arbete med platsattraktivitet och särskilt undersöka vilken roll gränsöverskridande samarbeten har, hur de fungerar samt hur samverkan konkurrerar med kommunernas enskilda behov av lokal tillväxt och kompetensförsörjning. LÄS MER

 2. 2. Modulating Depth Map Features to Estimate 3D Human Pose via Multi-Task Variational Autoencoders

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Kobe Moerman; [2023]
  Nyckelord :3D pose estimation; Joint landmarks; Variational autoencoder; Multi-task model; Loss discrimination; Latent-space modulation; Depth map; 3D-positionsuppskattning; Gemensamma landmärken; Variationell autoencoder; Multitask-modell; Förlustdiskriminering; Latent-space-modulering; Djupkarta;

  Sammanfattning : Human pose estimation (HPE) constitutes a fundamental problem within the domain of computer vision, finding applications in diverse fields like motion analysis and human-computer interaction. This paper introduces innovative methodologies aimed at enhancing the accuracy and robustness of 3D joint estimation. LÄS MER

 3. 3. Few-Shot Learning for Quality Inspection

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Jesper Palmér; Ahmad Alsalehy; [2023]
  Nyckelord :Few-Shot Learning; AI; Transformers; ViT Deviation; Vision Transformers;

  Sammanfattning : The goal of this project is to find a suitable Few-Shot Learning (FSL) model that can be used in a fault detection system for use in an industrial setting. A dataset of Printed Circuit Board (PCB) images has been created to train different FSL models. LÄS MER

 4. 4. Koloniala monument, vandalism och avkolonialisering : En fallstudie i Joiri Minayas arbete

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Nikita Glasnovic; [2023]
  Nyckelord :koloniala monument; joiri minaya; avkolonialisering; vandalism;

  Sammanfattning : Denna uppsats är grundad i en fallstudie av den multidisciplinära konstnären Joiri Minayas arbete och den konstnärliga interventionen ”Ecubrimiento” av Columbusstatyn på Columbustorget i Santo Domingo, som genomfördes i januari 2021. Uppsatsen undersöker frågor om koloniala monument och deras närvaro i samtida postkoloniala stadsmiljöer. LÄS MER

 5. 5. Considerations When Visualizing Information for a Non-interactive Dashboard : A study about what aspects to keep in mind when designing a non-interactive dashboard

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Elina Eriksson; [2023]
  Nyckelord :information visualization; accessibility; non-interactive dashboard; color vision deficiency; color blindness;

  Sammanfattning : In this project a dashboard was created on behalf of the company Combitech who wanted to visualize a part of a workgroup’s information flow in hope of improving their communication. The only restriction was that it could not be interactive. LÄS MER