Sökning: "very"

Visar resultat 1 - 5 av 22406 uppsatser innehållade ordet very.

 1. 1. I SVERIGE, I NÄROMRÅDET OCH UTOM NÄROMRÅDET En kvalitativ analys av Sveriges försvarspolitiska beslutstagande som en småstat under 00-talet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Andersson; [2023-09-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis the topic of Swedish defense policy is examined. Sweden has a long history of neutrality or of “non-alignment”. Since the end of the Cold War Sweden has undergone a drastic change in this defense policy. LÄS MER

 2. 2. ALLE MAN ”ONBOARD”, ELLER LÄMNADE VI KONSULTERNA I HAMN? - En kvalitativ studie om hur anställda och konsulter upplever onboardingprocessen i en större västsvensk organisation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Caroline Boström; Embla Dahlström; [2023-09-07]
  Nyckelord :Introduktion; introduktionsprocess; onboarding; onboardingprocess; konsulter;

  Sammanfattning : The contemporary labour market places high demands on the flexibility of both organizations and individuals. As a result, companies increasingly use a mixed workforce, consisting of both traditional employees and hired consultants. LÄS MER

 3. 3. FIT FOR IMPLEMENTATION? A WPR - analysis of how the European Commission frames implementation challenges in the Fit for 55 proposals

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nathalie Ahlstedt Mantel; [2023-08-31]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Climate change is a large scale problem, in need of swift emission reduction to ensure a secure future for all. The EU has a long history of policymaking in the environmental field, and a vast body of previous research dwelve deeper into the development, compliance and results of the legislation. LÄS MER

 4. 4. Controlled environmental agriculture & the need for innovations networks

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Andreas Törnblom; Oscar Melkersson; [2023-08-28]
  Nyckelord :Controlled Environmental Agriculture CEA ; Food Production; Innovation Networks; Multi Level Perspective; Sustainability;

  Sammanfattning : This thesis explores which innovation systems that facilitates growth for Controlled Environment Agriculture (CEA) companies and to successfully operate within the food industry. This was done by interviewing several companies within the CEA industry as well as relevant governmental organizations. LÄS MER

 5. 5. “Värdegrundsarbetet är mycket personligt; du har det inom dig”. En studie om utländska lärares uppfattningar om sin roll i skolans värdegrundsarbete.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lina Kramen; Mai Alsabouni; [2023-08-28]
  Nyckelord :Utländska lärare; utländsk bakgrund; värdegrund; värdegrundsarbete; fostransuppdrag; grundskolan; lärarens agens;

  Sammanfattning : Under de senaste två decennierna har man diskuterat i forskning och i officiella sammanhang om att utlandsfödda lärare med utländsk bakgrund skulle kunna agera som betydelsefulla “förändringsbärare” i den svenska skolan, särskilt när det gäller internationella aspekter av värdegrundsarbete och integration av elever med utländsk bakgrund. Syftet med denna kvalitativa studie är att synliggöra utlandsfödda lärarnas röster och undersöka hur lärare med utländsk bakgrund själva uppfattar sin roll i skolans värdegrundsarbete. LÄS MER