Sökning: "as 40"

Visar resultat 1 - 5 av 2021 uppsatser innehållade orden as 40.

 1. 1. Implementation and Evaluation of Encoder Tools for Multi-Channel Audio

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Tomas Malmelöv; [2019]
  Nyckelord :Scene based audio; 3D audio; Spatial audio; Ambisonics; HOA; Multi-channel audio; Audio compression; MPEG-H;

  Sammanfattning : The increasing interest for immersive experiences in areas such as augmented and virtual reality makes high quality 3D sound more important than ever before. A technique for capturing and rendering 3D audio which has received more attention during the last twenty years are Higher Order Ambisonics (HOA). LÄS MER

 2. 2. Traditionella material och konstruktioner – hur de kan bidra till en mer cirkulär och hållbar husproduktion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Isak Blomster; [2018-09-05]
  Nyckelord :Hållbart byggande; traditionellt byggande; nybyggnation; cirkulär ekonomi; komposterbara hus; vagga-till-vagga;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 22,5 hp, 2018.... LÄS MER

 3. 3. Perceptions of sanitation structures among poor populations in Lusaka, Zambia: A qualitative study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Beatrice Chiwala; [2018-07-16]
  Nyckelord :Sanitation; peri-urban; flush toilet; perception; behavior;

  Sammanfattning : Only 40% of Zambia’s population has access to improved sanitation facilities. The remaining 60% (mostly people residing in peri-urban areas) share or use unimproved facilities; with others still practicing open defecation. 96% of Kalingalinga households use unimproved pit latrines. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskors erfarenheter av att bemöta gravida kvinnor med fetma vid inskrivningssamtal på mödravårdscentralen - En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Isabell Kahnberg; Moa Malmqvist Winge; [2018-07-10]
  Nyckelord :Graviditet; barnmorska; övervikt; vårdrelation; stöd;

  Sammanfattning : Background: According to the National Board of Health and Welfare (2015), the number of women with a body mass index (BMI) over 30 has doubled since the mid 1990`s. By 2014, 25 percent of women who enrolled in maternity care in Sweden had an obesity (BMI 25.0-29.9) and 13. LÄS MER

 5. 5. Master’s Thesis: 30 higher education credits Programme: Master’s Programme in Political Science Date: 05/22/2018 Supervisor: Georgios Xezonakis, PhD Words: 15016 INDIVIDUAL HETEROGENEITY IN CORRUPTION VOTING How External Political Efficacy Shapes Electoral Responses to Corruption

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Valentin Daur; [2018-06-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Corruption poses a serious challenge to democratic accountability as electoral punishment of corrupt incumbents remains limited and varies considerably across contexts. Moreover, the empirical evidence indicates that widespread corruption leads citizens to ‘exit’ options, such as abstention from the electoral process. LÄS MER