Sökning: "as 40"

Visar resultat 1 - 5 av 2513 uppsatser innehållade orden as 40.

 1. 1. ATLAS DATABASES OF HUMAN BRAIN ANATOMY: QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPARISON

  Master-uppsats,

  Författare :Amanda Philipsson Franzén; [2021-01-11]
  Nyckelord :Medical physics; Brain atlas concordance problem; Quantitative comparison; Qualitative comparison; Hammersmith; 2012 MICCAI Multi-Atlas Labelling Challenge Data;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to quantitatively and qualitatively compare the two brain atlases databases, Hammersmith and 2012 MICCAI Multi-Atlas Labelling Challenge data, by developing a quantitative method.TheoryAnatomical atlases of the human brain provide reference information about its structure. LÄS MER

 2. 2. Teknik som svar på samhällets utmaningar – problem formulerade i policytexter från 1978 till 2010.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Charlotta Kerstinsdotter; [2021]
  Nyckelord :teknik; teknikämnet; WPR; policy; läroplan; läroplansteori; grundskola;

  Sammanfattning : Teknik har varit ett obligatoriskt ämne i drygt 40 år och i nästan 30 år har teknikämnet haft en egen kursplan. Ändå beskrivs teknik i skolan som ett otydligt ämne som har svårt att särskilja sig från naturvetenskaperna och vars syfte är oklart för eleverna (SOU, 2010:28; Skolinspektionen, 2014). LÄS MER

 3. 3. Närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Rebecka Fritz; Daniel Hällström; [2021]
  Nyckelord :Experiences; Home; Next of kin; Nursing; Palliative care; Relationship; Hemmet; Närstående; Omvårdnad; Palliativ vård; Relation; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård definieras som hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada. Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att 40 miljoner människor runt om i världen är i behov av palliativ vård varje år. LÄS MER

 4. 4. Prevalence of ctrA and crgA genes in non-meningococcal neisserial species colonising the upper respiratory tract among university students in Örebro

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Magnus Klinteskog; [2021]
  Nyckelord :Neisseria; meningitidis; ctrA; crgA; carrier;

  Sammanfattning : Introduction: A Neisseria meningitidis carrier study has been conducted among students at Örebro university in Sweden in 2018 and 2019. Pharyngeal samples were collected from 3489 students. PCR for the genes ctrA and crgA was run on all samples. The positive samples were then cultured on agar plates to find the N. LÄS MER

 5. 5. Swedish wheat in the changing climate : screening for stable spring wheat genotypes from 2017 and 2018 with focus on protein quality for bread-making

  Master-uppsats, SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Författare :Axel Belsing; [2021]
  Nyckelord :wheat; gluten protein; bread-making quality; stability; climate variation; breeding; SE-HPLC; micro-structure;

  Sammanfattning : In recent years, wheat production and protein quality in wheat have been affected by climatic changes in Sweden and in many other parts of the world. Protein quality of wheat, determining the bread-making quality of flour, is a parameter sensitive to climate fluctuations and its stability has not been studied so far. LÄS MER