Sökning: "as 40"

Visar resultat 1 - 5 av 3028 uppsatser innehållade orden as 40.

 1. 1. Konstnärernas trädgård : en processanalys av trädgårdsrekonstruktionen på Carl Larsson-gården

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Julie von Hofsten; [2023-05-03]
  Nyckelord :reconstruction; restoration; historic garden; cultural heritage; intangible heritage;

  Sammanfattning : The essay is a case study that describes the reconstruction process of the garden at Carl Larsson­gården that took place between 2010-2014. The survey places particular emphasis on horticultural historical values and how these are translated from theory to practice. LÄS MER

 2. 2. Echinacea purpurea vid symtomlindring av akuta luftvägsinfektioner : Har Echinaforce® och extrakt av Echinacea purpurea effekt vid behandling av hosta och feber under influensa A?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Amina Smrkovic; [2023]
  Nyckelord :Echinacea purpurea; influensa;

  Sammanfattning : Bakgrund Influensa är en akut respiratorisk infektion som orsakas av ett negativt RNA-virus. Insjuknade i influensa sker ofta under vintertid. Influensa finns i fyra olika typer, A-D. A är den vanligaste sorten under influensasäsong och påverkar både människor och djur, medan D påverkar främst grisar och nötkreatur. LÄS MER

 3. 3. Rum för barn : ett gestaltningsförslag för Vaksalaskolans skolgård samt omgivande gaturum som ger plats för barn och unga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Klara Allenmark; Linnea Modalen Sjökvist; [2023]
  Nyckelord :Skolgård; samnyttjande; barnkonventionen; gaturum; lekvärden; lekgata; miljöerbjudande; rörelsefrihet;

  Sammanfattning : 88% av Sveriges befolkning bor i tätorter, vilket endast utgör 1,3 % av Sveriges totala yta. Urbaniseringstrenden förväntas fortsätta och barns miljöer är de som försvinner först då konkurrensen om ytan är stor. Då barn spenderar majoriteten av sin vakna tid på skolan, får skolgården en allt viktigare roll i barns uppväxtmiljö. LÄS MER

 4. 4. Patienters erfarenheter av hiv/aids-relaterad stigmatisering i mötet med vårdpersonal : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Irma Hamzic; Emmie Åblom; [2023]
  Nyckelord :AIDS; experiences; healthcare professionals; HIV; patients; stigma; Aids; erfarenheter; hiv; patient; stigma; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag beräknas cirka 40 miljoner människor leva med sjukdomen hiv. Utan antiretroviral behandling kan sjukdomstillståndet aids utvecklas, vilket har orsakat över 30 miljoner dödsfall. Stigmatisering av sjukdomen och av personer med hiv har nästintill funnits sedan pandemins början. LÄS MER

 5. 5. Assessment and evaluation of heterogeneity in data from immune infiltration spatial niches in lung cancer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Mahta Keivani Najafabadi; [2023]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : The protein biomarker expressions in three types of sampled immune INFILTration spatial niches in lung cancer tissue were measured using the new technology Digital Spatial Profiler (DSP). The three types of immune INFILTration that were observed in lung tumors were STROMA identified as immune cells separate from tumor cells, Tertiary lymphoid structures (TLS) identified as dense structures of organized immune cells and finally Infiltraterate where immune cells dispersed among and in direct contact with tumor cells (INFILT). LÄS MER