Sökning: "as 40"

Visar resultat 1 - 5 av 2791 uppsatser innehållade orden as 40.

 1. 1. High-loaded thermophilic anaerobic digestion of mixed sewage sludge : A pilot study

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Santiago Elejalde Bolaños; [2022]
  Nyckelord :thermophilic anaerobic digestion; volatile fatty acids; mixed sludge; organic loading rate; alkalinity; wastewater treatment plant; termofil rötning; flyktiga fettsyror; blandslam; organisk belastning; alkalinitet; avloppsreningsverk;

  Sammanfattning : Municipal wastewater treatment plants (WWTP) are important infrastructural components in a society and also important for sustainability. In a WWTP the most common treatment configuration is mechanical, biological, and chemical treatment of the wastewater. LÄS MER

 2. 2. Test and Calibration of CUBES: a CubeSat X-ray Detector

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Caroline Holmberg; [2022]
  Nyckelord :Applied Physics; Astroparticle Physics; Tillämpad fysik; Astropartikelfysik;

  Sammanfattning : CUBES is an X-ray detector that will be placed aboard the KTH 3U CubeSat mission, MIST. Its purpose is to detect high energy X-rays as well as to test various components in a space environment. Two CUBES will be placed on the satellite. Each CUBES consists of a printed circuit board (PCB) with three multi pixel photon counters (MPPCs). LÄS MER

 3. 3. Real-time Control Modelling and Output Signal Data Analysis Based on the Stewart Platform

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Junhao Cui; [2022]
  Nyckelord :Prosthesis; Stewart platform; Simulation; PID control; Kalman filter; Protes; Stewart-plattform; Simulering; PID-kontroll; Kalman-filter;

  Sammanfattning : Around 40 million people around the world have amputated parts of their bodies. Prostheses are widely used to support their daily behavior. However, about 35% of amputees refuse to use the prostheses due to comfort problems. SocketSense is an EU research project that aims to improve the situation. LÄS MER

 4. 4. A Panel Data Approach of Determining Factors of Economic Growth for Different IncomeGroups of Countries.

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Nahian Bin Abdullah; [2022]
  Nyckelord :Panel Data; Economic Growth; Income Groups of Countries;

  Sammanfattning : Objectives: The main objectives of the study include, to identify whether there is any direct impact of labor, capital/investment, technological advancement and institutional quality on economic growth; understanding the marginal effect of capital and technological advancement for different levels of institutional quality; determining how these relationships vary on the group of countries based on their income groups – poorer to richer. Method: Panel data for the period 2006–2020 and 40 countries was considered for the analysis. LÄS MER

 5. 5. Att inte kunna andas normalt : En litteraturöversikt om att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Andrew Habimana; Dominika Drozdowska; [2022]
  Nyckelord :Pulmonary Disease; Chronic Obstructive Pulmonary Disease; Life experiences; Quality of life; Suffering; Lungsjukdom; Kronisk obstruktiv lungsjukdom; KOL; Livserfarenheter; Livskvalitet; Lidande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige och globalt. I Sverige lider mellan 8-10 procent av alla personer över 50 år av KOL, vilket motsvarar fler än 400 000 personer. Endast 40 procent är kända av sjukvården vilket visar på ett stort mörkertal. LÄS MER