Sökning: "ingen"

Visar resultat 1 - 5 av 14281 uppsatser innehållade ordet ingen.

 1. 1. Mind-mindedness hos mammor som har upplevt våld i en parrelation

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Petra Lennéer; [2023-11-28]
  Nyckelord :Mind-mindedness; mentalisering; psykisk hälsa- och ohälsa; traumatisering; omvårdnadspersoner; våldsutsatt; våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka våldsutsatta mammor som deltog i en intervention på Utväg Skaraborg, om det skedde någon förändring över tid i deras psykiska hälsa- och ohälsa samt traumatisk påverkan. Syftet var också att undersöka om det skedde någon förändring med utgångspunkt från mentalisering samt att undersöka sambandet mellan traumatisk påverkan och mentalisering. LÄS MER

 2. 2. Uppspelningshastighetens betydelse påverkar uppspelningshastigheten förståelsen och upplevelsen vid samtidig lyssning och läsning

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Carolina Ehrencrona; Sofia Gustafsson; [2023-11-20]
  Nyckelord :Kognitiv belastning; Samtidiga lyssning vid läsning; Automatiseringsteorin; Mind-Eye-hypotesen; Eyetracking; Cognitive load; Listening-while-reading; Automaticity theory; Mind-eye hypothesis; Eye-tracking;

  Sammanfattning : Samtidig lyssning vid läsning har studerats som ett hjälpmedel för att underlätta läsning. Tidigare studier har visat tvetydiga resultat om samtidig lyssning påverkar läsförståelse eller inte och det har spekulerats i att ljuduppselningens hastighet kan vara en påverkande faktor. LÄS MER

 3. 3. Intressenters inflytande vid nya redovisningsstandarder: En studie om intressentgruppers inflytande vid utformningen av IFRS 17

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oliver Andersson; Oskar Svensson; [2023-11-08]
  Nyckelord :Försäkringsavtal; IFRS 17; inflytande; intressentteori; remissvar;

  Sammanfattning : Inledning: Försäkringsindustrin har en central roll i dagens ekonomi genom att erbjuda finansiellt skydd mot en rad olika risker. Trots detta har bristande jämförbarhet och otillräcklig insyn i företagens finansiella rapporter utgjort betydande utmaningar. LÄS MER

 4. 4. “Om man inte pratar om det kan man inte göra något åt det heller”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Björkman; Sarah Börjesson; [2023-10-23]
  Nyckelord :Nätgrooming; fritidshem; kapabla väktare; digital kompetens; digital litteracitet; informellt lärande; formellt lärande; sociokulturellt perspektiv; barn som sociala aktörer;

  Sammanfattning : Internet är en viktig del i barns vardagliga liv där bibehållandet och skapandet av sociala relationer kan ses centralt. Genom internet och digitala verktyg finns det stora möjligheter till lärande, men det finns även risker som kan påverka barnens liv negativt. LÄS MER

 5. 5. ”Det är ingen godkänd ursäkt att säga att man inte visste, då har man levt under en sten” En kvalitativ studie om unga individers attityder kring ansvarstagande för klimatförändringar inom klädindustrin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Jacob Engström; [2023-10-18]
  Nyckelord :Responsibility; individual attitudes; climate change; clothing industry;

  Sammanfattning : The clothing industry is a massive industry with millions of agents, which many times makes it hard to hold someone responsible for the industry’s negative impact on the climate. By conducting 17 semi structured interviews, my aim with this study has been to examine young individuals’ attitudes towards the responsibility for the clothing industry’s climate change and how they believe it should be distributed. LÄS MER