Sökning: "påverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 22824 uppsatser innehållade ordet påverkan.

 1. 1. EU-taxonomins påverkan på svenska fondförvaltares arbete med hållbara investeringar. En kvalitativ studie om betydelsen av taxonomin och påverkansfaktorer vid investeringsbeslut

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Miriam Carlberger; Alma Jonsson; [2023-09-22]
  Nyckelord :EU-taxonomi; SFDR; hållbara investeringar; fondförvaltare; legitimitet; beteende; intressenter; investeringsbeslut;

  Sammanfattning : Den finansiella sektorns roll i främjandet av en hållbar ekonomi har på senare år fått en ökad betydelse och det har erkänts att finanssektorn har kapacitet att driva hållbar förändring genom sina investeringsbeslut och kapitalallokering. I denna kontext har ramverk för att fastställa kriterier för hållbara ekonomiska aktiviteter blivit av betydelse, vilket manifesterats genom införandet av EU-taxonomin. LÄS MER

 2. 2. Dynamiska förmågors betydelse i en föränderlig plastbransch. En kvalitativ fallstudie av bioplastföretaget A Good Choice

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Gilabert; Hanna Marke; Amanda Thorsell; [2023-09-22]
  Nyckelord :bioplast; bioplastföretag; dynamiska förmågor; konkurrensfördel; regleringar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den globala användningen av plast, som huvudsakligen är baserad på fossil råvara, leder till negativ miljöpåverkan. Plastkonsumtionen förväntas öka i framtiden, vilket stärker behovet av att hantera den miljöpåverkan plast har på ett effektivt sätt. LÄS MER

 3. 3. Paradoxen av second hand: Hur konsumtionen av second hand kläder kan bidra till överkonsumtion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Ryberg; Olivia Svensson; [2023-09-22]
  Nyckelord :second hand; hållbarhet; överkonsumtion;

  Sammanfattning : I dagens samhälle finns en kultur som präglas av snabba trender, materialism och ständig konsumtion. Modebranschen har mottagit kritik för sin påverkan på arbetarnas villkor, miljön och incitament till ökad konsumtion. Konsumenter blir allt mer medvetna om de negativa effekterna av sina konsumtionsval. LÄS MER

 4. 4. Mot en hållbar modeindustri med hjälp av Marknadsföring - En kvalitativ studie om hur fast fashion företag kan använda sig av hållbar marknadsföring för att främja hållbarhet inom industrin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tilde Persson; Matilda Nordström; [2023-09-22]
  Nyckelord :ohållbar marknadsföring; greenwashing; konsumentbeteenden;

  Sammanfattning : Följande kvalitativa studie undersöker hur fast fashion företag kan använda Gordons ramverk för hållbar marknadsföring i syfte att främja hållbar konsumtion och minska de negativa konsekvenserna för samhället och miljön. Överkonsumtionen inom modeindustrin beror delvis på att produkterna är billiga och produceras för snabb försäljning, vilket leder till ohållbara marknadsföringsstrategier. LÄS MER

 5. 5. Blir vi mindre lojala av att arbeta hemifrån? - En kvantitativ studie om distansarbetets påverkan på lojalitet till sin organisation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ebba Folkesson; Stella Bouvin; [2023-09-07]
  Nyckelord :Covid-19; Distansarbete; Lojalitet;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka huruvida arbetstagare inom tjänstemannasektorn upplevde en minskning i lojalitet gentemot sin arbetsgivare till följd av det obligatoriska distansarbetet som infördes under Covid-19 pandemin. Studien utgår från en definition av lojalitet som den anställdes vilja och engagemang i att hjälpa organisationen nå sina mål och tar avstamp i flera teorier kring den ömsesidiga skyldigheten som arbetsgivare och arbetstagare delar i att upprätthålla en god arbetsrelation. LÄS MER