Sökning: "Attityder"

Visar resultat 1 - 5 av 7197 uppsatser innehållade ordet Attityder.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att utföra tvångsåtgärder inom psykiatrisk vård

  Magister-uppsats,

  Författare :Jackline Pauline Hägerlund; Rahwa Kahsai Kidane; [2024-04-02]
  Nyckelord :Attityder; erfarenheter; omvårdnad; psykiatri; sjuksköterskor; tvångsåtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världshälsoorganisationen (WHO) arbetar för att uppnå bättre hälsa för alla människor ur ett globalt perspektiv. WHO:s senaste riktlinjer för psykisk hälsa fördömer användningen av tvångsmetoder inom psykiatrisk vård. LÄS MER

 2. 2. EUROSKEPTICISMENS DYNAMIK: SOCIAL KLASS OCH KORRUPTION En kvantitativ studie om korruptionens påverkan på euroskepticism i Central- och Östeuropa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Westerberg; [2024-03-18]
  Nyckelord :Korruption; Euroskepticism; Klasstillhörighet; Attityder; Utilitarism; Centraleuropa; Östeuropa Corruption; Euroscepticism; Social Standing; Attitudes; Utilitarianism; Central Europe; Eastern Europe;

  Sammanfattning : This paper explores the impact of socioeconomic status and the perception of national corruption on Euroscepticism in Central and Eastern Europe. Compared to other studies in this field, this paper stands out by examining how different social groups are affected by the perception of national corruption. Analyzing data from the Eurobarometer 97. LÄS MER

 3. 3. BETTER SAFE THAN SORRY? En kvantitativ studie om sambandet mellan uppfattningar om hot och inställning till Nato, mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina 2022

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olivia Richard; [2024-03-18]
  Nyckelord :Nato; utrikespolitik; politiska attityder; internationella kriser; hotuppfattningar; Rysslands invasion av Ukraina NATO; foreign policy; political attitudes; international crisis; threat perceptions; Russian invasion of Ukraine;

  Sammanfattning : The Russian invasion of Ukraine in 2022 has not only altered the security landscape in Europe but also raised questions about NATO. According to scholars, the war has contributed to great concerns about the future of Europe, about defense and safety. LÄS MER

 4. 4. Matematik på samlingen ”En Elefant balanserade” - Hur kan vi förbättra barns förståelse kring matematik i förskolan?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Ida Lassus; [2024-02-29]
  Nyckelord :Matematik; Variationsteori; Förskola; Aktionsforskning;

  Sammanfattning : Förskolan ska arbete utifrån alla barns lika rättigheter till en likvärdig utbildning och se till att de får lära sig matematik på sin nivå. Därav undersöks i denna studie hur arbetet med matematik kan förbättras på samlingen, genom att fokusera på en enskild aktivet, sången Fem elefanter balanserade. LÄS MER

 5. 5. Attitudes Toward the Police Among Swedish and Japanese University Students.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Rebecca Malmborg; [2024-02-12]
  Nyckelord :police; attitudes; Sweden; Japan;

  Sammanfattning : Citizens' attitudes toward the police underlies police legitimacy. The aim of the current study was to investigate Swedish and Japanese university students’ attitudes toward the police and how these may differ. The data was collected through a Qualtrics survey, which was sent out to universities, posted on social medias and forums. LÄS MER