Sökning: "Japan"

Visar resultat 1 - 5 av 914 uppsatser innehållade ordet Japan.

 1. 1. How are Swedish healthcare companies entering and operating on the Japanese market

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Börjesson; Jonathan Sarge; [2022-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Japanese healthcare market is full of hinders and barriers for foreign companies. These prevents new companies from entering the market unless they have the resources to spend on adapting to the Japanese market. Despite these hinders and barriers Japan continues to be a market which most healthcare companies wants to enter. LÄS MER

 2. 2. QUEER JAPANESE. The modern-day language usage of Japanese LGBTQ+ people

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Lisa Bendall; [2022-01-25]
  Nyckelord :japanska; Linguistics; sociolinguistics; queer; LGBTQ; Japanese; analysis;

  Sammanfattning : Gendered language is a well-known feature of Japanese, but how is it applied by a speaker who does not fit the cisgender or heteronormative standards in society? In a 2010 study, Hideko Abe published a book titled Queer Japanese, which addressed this exact question. Although incredibly thorough and informative, the book is now over a decade old, and the findings may no longer be accurate. LÄS MER

 3. 3. Comparison of Japanese and Finnish Gift GivingBehavior

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Nora Ulkuniemi; [2022]
  Nyckelord :Cultural anthropology; Japan; Finland; gift giving; motives; functions; cultural values;

  Sammanfattning : Gift exchange is at the heart of many social relationships and interactions. Various studies haveimplied that gift-giving is often based on the obligation to reciprocate, thus creating an economicexchange. The common components of gift-giving are the gift, the giver and the receiver, and theoccasion. LÄS MER

 4. 4. Brännvin i Burken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för musikvetenskap

  Författare :Viktor Paulsson; [2022]
  Nyckelord :Irländsk Folkmusik; Folkmusik; Musikvetenskap; Musik; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Irländsk folkmusik är ett globalt fenomen, och är liksom på andra ställen, välkänt i Sverige. Forskning om irländsk folkmusik finns i massor, men material om den irländska folkmusikens betydelse och mening i en svensk kontext är något som kan vara svårt att hitta. LÄS MER

 5. 5. Kärnvapen ur en lokaltidnings synvinkel : En undersökning av Södermanlands Nyheter mellan datumen 6–20 augusti 1945

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Tobias Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine how the newspaper Södermanlands Nyheter reported about nuclear bombing on Japan between August 6-20 1945. The survey is conducted by analyzing how the newspaper presents the subject through framing theory and a ”innehållsanalys” consisting a quality and a quantity part. LÄS MER