Sökning: "text-"

Visar resultat 1 - 5 av 9075 uppsatser innehållade ordet text-.

 1. 1. Upplevelser av att vårda cancerpatienter palliativt i hemmet: Sjukvårdspersonalens upplevelser. : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Maryam Mosaddegh Sedghi; [2021]
  Nyckelord :Keywords: cancer; experiences; healthcare professionals; home care; nurses; palliative care; patients.; Nyckelord: cancer; hemsjukvård; palliativ vård; patienter; sjuksköterskor; sjukvårdspersonal; upplevelser.;

  Sammanfattning : Mosaddegh Sedghi, M. Upplevelser av att vårda cancerpatienter palliativt i hemmet: Sjukvårdspersonalens upplevelser. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för vårdvetenskap, 2020. LÄS MER

 2. 2. TO PERFORM, OR NOT TO PERFORM? A queer reading of feminist theatre performances in Istanbul

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Marina Farima; [2020-11-30]
  Nyckelord :feminist politics; feminist theatre; Istanbul; performativity; queer reading;

  Sammanfattning : Feminist theatre, I opine, is a tremendously valuable tool that could help individuals togaze politically at their own lives. This thesis is compiled by an exploratory research into thetheatrical stage of Istanbul aiming to analyse three plays with a queer lens as means to uncover the feminist politics that transforms the normative norms of both the theatre and the society. LÄS MER

 3. 3. WOMENʼS WOVEN WEB - Activating the Biographical Dictionary of Swedish Women through Social Network Narratives

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Alvarez Díaz María Guadalupe; [2020-11-23]
  Nyckelord :Social Network Analysis; SNA; mixed methodologies; lexikon; SKBL; IDN; Interactive Digital Narratives; kvinnor; kvinnorörelse; kvinnohistoria; kvinnliga studier; hemslöjd; textilkonst; mönsterritare; slöjdare; 1800-talet; 1900-talet; konstnärer; formgivning; kulturhistoria; pionjärer; entreprenörer; visualiseringar; socialt nätverk; kontakt; tekniska skolor; digital humaniora; lexicon; Swedish domestic handicraft; Swedish textile art; 19th Century; 20th Century; Swedish Technical schools; pioneers; entrepreneurs; network visualizations; female studies; digital humanities;

  Sammanfattning : When the Biographical Dictionary of Swedish Women (Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, SKBL), became freely available online, it opened the opportunity to examine and transform its text-based content in new ways. The purpose of this project is to apply and reflect on explorative visualizations of social networks as a method for presenting and analysing data from SKBL. LÄS MER

 4. 4. Vem har ansvar för de mänskliga rättigheterna? - En kvalitativ studie av ansvar hos statliga och icke-statliga aktörer inom utvinningsindustrin i Guatemala

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Erika Theil; [2020-11-11]
  Nyckelord :Human Rights; Responsibility; Transnational Corporations; Non-State Actors; Civil Society; Capacity; Corporate Social Responsibility; Human Rights Defenders;

  Sammanfattning : As a result of the globalization, the power and influence of multinational corporations have increased significantly in recent years. The presence of these corporations can have a major impact on the communities in which they operate. Many of the disagreements connected to these multinational corporations are connected to the extractive industry. LÄS MER

 5. 5. Vad och hur ska studenterna skriva? Möjligheter och begränsningar i uppgiftsinstruktioner i en högskolekurs med flerspråkiga studenter.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Arne Håkansson; [2020-11-09]
  Nyckelord :uppgiftsinstruktioner; flerspråkighet; breddat deltagande; genre; textaktivitet; textdisposition; akademiskt skrivande;

  Sammanfattning : Svenska högskoleutbildningar har som ansvar att öka andelen underrepresenterade grupper och detta kräver strategier för breddat deltagande för att dessa studenter ska kunna fullfölja studierna. Bland dessa grupper kan det finnas flerspråkiga studenter. LÄS MER