Sökning: "text-"

Visar resultat 1 - 5 av 8840 uppsatser innehållade ordet text-.

 1. 1. Inget är som det ska vara och allt är som det är

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Författare :Elin Samuelsson; [2020-07-09]
  Nyckelord :Installation; Varelse; Fantasi; Upplevelse; Taktilt; Okända;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete handlar om ett undersökande av varelser som finns och intefinns. Ett undersökande i hur man genom textilen kan skapa en installation, somfår den närvarande att hamna i en viss stämning. Det är en lek mellan på riktigtoch på låtsas, mellan fantasi och verkligen. Vad ser du och vad ser du inte. LÄS MER

 2. 2. Där du slutar tar jag vid.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Författare :Alva Noreen; [2020-07-08]
  Nyckelord :Installation; Rum; Bildrum; Bok; Textfragment; Dockskåpsmetod;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete handlar om ett möblerande och ommöblerande med mina olika material och objekt. Ett arrangerande och återanvändande som kommit att bli min arbetsmetod, som jag valt att kalla Dockskåpsmetoden. En process där det ena slutar tar det andra vid. LÄS MER

 3. 3. Att göra någonting av ingenting [att göra ingenting av någonting]

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Författare :Jennifer Caneva; [2020-07-08]
  Nyckelord :textil konst; text dialog; konstnärliga strategier; ; det ovissa; perception; tänkande-i-handling; konst inifrån och ut; work-in-process;

  Sammanfattning : Mitt konstnärliga utövande rör sig mig mellan olika uttryck upplevelsebaserad konst och kunskapssökande undersökningar. Dekonstruktion har drivit mitt arbete till en textbaserad dialog med intentionen att integrera textil som subjekt, skifta perspektiv och expandera mina erfarenheter av vad konstnärligt utövande kan vara. LÄS MER

 4. 4. Text analysis for email multi label classification

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Kyriaki Paniskaki; Sanjit Harsha Kadam; [2020-07-08]
  Nyckelord :natural language processing; machine learning; multi label text classification; deep neural networks; bilingual texts; emails; short texts;

  Sammanfattning : This master’s thesis studies a multi label text classification task on a small dataset of bilingual, English and Swedish, short texts (emails). Specifically, the size ofthe data set is 5800 emails and those emails are distributed among 107 classes withthe special case that the majority of the emails includes the two languages at thesame time. LÄS MER

 5. 5. FROM TRADITIONALISM AND MORALITY TO DEFENDERS AND ANTAGONISTS OF GENDER EQUALITY The Framing of Gender over time by the Sweden Democrats

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kajsa Blomqvist; [2020-07-03]
  Nyckelord :Right-wing populism; Gender; Gender Equality; the Sweden Democrats;

  Sammanfattning : This research study explores the framing of gender by Sweden’s right-wing populist party, the Sweden Democrats over time. It uses qualitative text analysis and frame theory with the aim to analyze how the party has constructed diagnostic (problems) and prognostic (solutions) frames in regards to gender in their official party literature over the last 29 years, between 1989 to 2018 – with a focus on how this may have changed over time. LÄS MER