Sökning: "The Function of Attitude"

Visar resultat 1 - 5 av 207 uppsatser innehållade orden The Function of Attitude.

 1. 1. Äldres tankar och reflektioner att självständigt genomföra 30 second chair stand test i hemmiljö - En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Petter Wik; Joakim Skärlén; [2022]
  Nyckelord :30CST; Hometest; Balance; Elderly; Qualitative analysis;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fall är en bidragande anledning till fallskador som kräver sjukhusvistelse för den äldre populationen. Det finns i dagsläget flera olika balanstest som genomförs i klinik, däremot finns det inget som är undersökt för att tillämpas självständigt i hemmiljö. LÄS MER

 2. 2. Integrating Trust-Based Adaptive Security Framework with Risk Mitigation to enhance SaaS User Identity and Access Control based on User Behavior

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Johnson Akpotor Scott; [2022]
  Nyckelord :Risk Assessment; Security countermeasure; Risk Management; Risk Mitigation; Adaptive Security Controls; Threats; Risk; Vulnerabilities; User Behavior Trust Degree; User Behavior Risk Rating; Policy Decision Point; Policy Enforcement Point; User Behavior Trust Model; Adaptive Security Architecture; SaaS; Public Cloud.;

  Sammanfattning : In recent years, the emerging trends in cloud computing technologies have given rise to different computing services through the Internet. Organizations across the globe have seized this opportunity as a critical business driver for computing resource access and utilities that will indeed support significant business operations. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet som behandlingsform vid depression : ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Mikaela Propst; Camilla Rosenholm; [2022]
  Nyckelord :Behandling; Depression; Fysisk aktivitet; Omvårdnad; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund Depression är i dag ett globalt folkhälsoproblem. Det drabbar människor i alla åldrar och kan innebära ett stort lidande. Behandling finns att tillgå, men alla blir inte tillräckligt hjälpta. Fysisk aktivitet som behandlingsform har en delvis bevisad positiv effekter på depression. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar utförandet av munvård hos personer som drabbats av stroke : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hampus Lagnecranz; Jonna Mjörnell; [2022]
  Nyckelord :Attitude; Knowledge; Oral health; Self Care; Stroke; Attityd; Egenvård; Kunskap; Munhälsa; Stroke;

  Sammanfattning : Bakgrund En frisk mun är för många en grundsten i att ha ett gott hälsotillstånd och god livskvalité. Munhälsa är en del av människors egenvård och något som prioriteras olika av personer. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av bemötande i vården hos patienter med långvarig smärta

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Kim Hummerhielm; Clara Stenström; [2022]
  Nyckelord :Chronic Pain; Communication; Empathy; Encounter; Bemötande; Empati; Kommunikation; Långvarig smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund   Långvarig smärta är ett folkhälsoproblem med en skadlig påverkan på människors hälsa, funktion och livskvalitet. Behandling av smärta innebär farmakologiska och icke-farmakologiska metoder. Dessa metoder används med fördel i kombination men detta görs inte i tillräckligt stor utsträckning. LÄS MER