Sökning: "The Function of Attitude"

Visar resultat 1 - 5 av 190 uppsatser innehållade orden The Function of Attitude.

 1. 1. Friluftsliv, Lika för alla? : En kvalitativ studie om nyanlända elevers relation till friluftsliv som delmoment i skolan.

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Erik Nehard; Rudolf Åman; [2021]
  Nyckelord :Newly arrived students; Nature; Outdoor life; Education; Physical education; Nyanlända elever; Natur; Friluftsliv; Undervisning; Idrott och hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: Det finns en begränsad mängd forskning om nyanlända elever i delmomentet friluftsliv i den svenska skolan. Friluftslivsmomentet kan fungera som en integrationsarena för utvecklandet av språk, kunskap och kultur. LÄS MER

 2. 2. Dislike for insects align with human-centered and anti-egalitarian beliefs

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Nanette Nygårds; [2021]
  Nyckelord :Animal charisma; social identity; equality; biodiversity; anthropocentrism; ethnocentrism; nature relatedness; interspecies model of prejudice;

  Sammanfattning : An outgroup can be defined as that which is perceived as different or dissimilar from oneself. The Interspecies Model of Prejudice (TIMP) predicts that negativity to human outgroups align with animal negativity. Human-centered and anti-egalitarian beliefs have shown to correlate with outgroup rejection. LÄS MER

 3. 3. "Words Hide Truth": National belonging in Marian Engel’s Bear and Tessa McWatt’s Out of My Skin

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Edda Ahrent; [2021]
  Nyckelord :National identity; national belonging; Marian Engel; Bear; Tessa McWatt; Out of My Skin; Canadian Literature; CanLit; Discourse theory; Discourse analysis; post-colonialism; gender; bodies; pioneer; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The famous problem of Canadian Literature in the contemporary critical landscape is how it, as an institution, denies all but certain kinds of identities. Alexander Beecroft suggests that a national literature, through its attempts to locate and articulate a communal identity and a notion of fellow-feeling, curates characteristics among members of previously numerous groups which can function to denote nationalistic identity. LÄS MER

 4. 4. KÄLLOR OCH PÖLAR Kritiska perspektiv och litterära ideal i Vilhelm Ekelunds Böcker och vandringar (1923)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Andreas Creutz; [2020-08-12]
  Nyckelord :Vilhelm Ekelund; critical literature; literary ideals; antiquity; romanticism;

  Sammanfattning : This essay examines the critical perspectives and literary ideals of the author Vilhelm Ekelund (1880–1949) as they are indicated in the texts of his book Böcker och vandringar. Från Studie-år i Tyskland (1923). LÄS MER

 5. 5. Livet med stomi - en studie om patienters upplevelser av hur de bemästrat det dagliga livet med stomi

  Master-uppsats,

  Författare :Charlotta Petersén; [2020-04-15]
  Nyckelord :bemästring; empowerment; copingstrategi; kroppen; personcentrering; stomi;

  Sammanfattning : Background: For people with a stoma, a new life awaits with altered bowel function and bodyimage. This means a radical change in a person´s life. There is lack of knowledge of howpatients cope the first years after a stomaoperation, what they have found difficult and howthey have acted in these situations. LÄS MER