Sökning: "The Function of Attitude"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade orden The Function of Attitude.

 1. 1. GeoGebra som vertyg för gymnasieelevers lärande av andragradsfunktioner : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionenLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Daniel Erlandsson; [2019]
  Nyckelord :GeoGebra; Andragradsfunktion; Prestationer; Attityder; Lärande;

  Sammanfattning : I takt med att den tekniska utvecklingen går framåt och med krav från styrdokumenten, blir tekniska hjälpmedel ett allt vanligare inslag i klassrummet. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka argument som ges i forskningslitteraturen för att använda GeoGebra i undervisning av andragradsfunktioner i jämförelse med traditionell undervisning i gymnasiet eller motsvarande i andra länder. LÄS MER

 2. 2. De biologiska barnens roll i familjehemsuppdraget : En kvalitativ studie utifrån socialtjänstens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Nathalie Persson; Saara Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Foster family care; social worker; foster family care arrangement; biological children; Familjehem; familjehemssekreterare; familjehemsuppdrag; biologiska barn;

  Sammanfattning : The aim of the study was to gain knowledge about what role the foster carers’ biological children play in foster family care and also gain a deeper understanding of the biological children´s significance in a foster family care arrangement. The aim of the study has been conducted through the perspective of the Social services. LÄS MER

 3. 3. The Gentleman, The Rebel and The Villain: A comparative study of the scandal-sensitivity of athlete personalities in sports marketing

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Anthony Grivas; Fabian Bratell; [2018]
  Nyckelord :sports marketing; celebrity-athlete endorsement; social psychology; scandals; consumer response;

  Sammanfattning : Celebrity athletes have been powerful marketing tools throughout the professionalization and commercialization of sports. During the last couple of decades, the amount of sponsorship money allocated to the sports industry has rapidly increased, outplaying other sectors of entertainment. LÄS MER

 4. 4. A product-oriented Product Service System for tracing materials on autonomous construction sites : A product development for today’s and future construction sites

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Louise Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Product Service System; Autonomous construction site; Machine; Sustainable product development; Autonomous vehicle; Produkttjänstesystem; Autonoma byggarbetsplatser; Maskiner; Hållbar produktutveckling; Autonoma fordon;

  Sammanfattning : The global population is growing, and more people than before are moving to cities. This creates a need for increased building efficiency and possibility to work in remote environments. On today’s construction sites, there is a need to able to organize the site in a better way. LÄS MER

 5. 5. The roles of experts in forest-related participatory processes in Europe : a literature review

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Yu-Tzu Su; [2018]
  Nyckelord :forestry; public participation; expertise;

  Sammanfattning : Demands for participatory processes in forest related decision-making have grown with the shift from government to new modes of governance. However, conflicts between participants occur due to that they hold different interests and expertise. There is uncertainty about the value and function of experts in participatory processes. LÄS MER