Sökning: "Upper"

Visar resultat 1 - 5 av 3823 uppsatser innehållade ordet Upper.

 1. 1. Mobilen som ämnesdidaktiskt verktyg i samhällskunskap : Möjligheter och svårigheter med mobilen inom samhällskunskap och ur ett allmändidaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Lovisa Svenungsson Eklund; [2020]
  Nyckelord :Mobil undervisning samhällskunskap;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate how civic teachers and students perceive mobile as a didactic tool within the civic subject at the upper secondary school. In the result interviews the civic teachers testify that it is possible to create the conditions and opportunities to use the mobile as an effective didactic tool for training the demanded social science knowledge concerning power, democracy, equality and human rights, but that time is also required. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av att leva med gikt. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Filip Holm; Saga Celander; [2020]
  Nyckelord :Gikt; Kvalitativ forskning; Patient; Smärta; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Gikt är en ämnesomsättningssjukdom där en ökad anhopning av urat uppstår i kroppen. Gikt kan ge akuta och kroniska ledinflammationer vilka kan generera starka smärtupplevelser. LÄS MER

 3. 3. Video games in English class : What are some Swedish students’ and teachers’ attitudes toward using video games as a means to teach and learn L2 English

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Johan Bjelke; [2020]
  Nyckelord :Video games; Education; Serious Games; L2 English; Students’ attitudes;

  Sammanfattning : The aim of this degree project was to find out what students currently enrolled at upper-secondary school programs think of video games as an educational tool, and whether they believed it would be a good idea to use video games in English language classrooms. This was done by collecting data through the use of an online questionnaire, where students enrolled at an upper-secondary school in central Sweden answered questions on the subject video game habits, previous experience playing video games in class, attitudes toward video games in general and as educational tools in teaching English in particular. LÄS MER

 4. 4. De estetiska ämnenas utveckling och betydelse under 2010-talet. : En kritisk diskursanalys av den offentliga debatten om de estetiska ämnenas positionering och betydelse efter gymnasiereformen 2011.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Jessica Andersson Ekström; [2020]
  Nyckelord :Estetisk verksamhet; GY11; förberedande konstnärliga skolor; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how the discourses about the position of the aesthetic subjects in the Swedish Education Policy are formed and presented in media texts. As the media today has a great power in society, is an arena for politicians to reach out, media players to raise current issues and the public to engage in opinion formation, this study is done through an analysis of media texts from the years between 2011-2018. LÄS MER

 5. 5. Enfoque por tareas en la enseñanza del español como lengua moderna en el bachillerato en Suecia : Un estudio sobre los pensamientos de profesores de cómo enseñar l expresión escrita

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Victoria Tapia Balado; [2020]
  Nyckelord :Español como lengua moderna; enseñanza basada en tareas; expresión escrita; retroalimentación; perspectiva del profesor; bachillerato sueco;

  Sammanfattning : El propósito del presente estudio es investigar cómo cinco profesores titulados enseñan la expresión escrita en el bachillerato que aprenden el español cómo una lengua moderna (ELM), explorando asimismo la manera de cómo ellos trabajan con la retroalimentación en producciones escritas. Existen muchos estudios con varios enfoques que investigan la enseñanza de lenguas basada en tareas (ELBT), desde las perspectivas de los profesores hasta investigar la efectividad de dicho método, sin embargo, hasta hoy en día no se han publicado estudios en Suecia que se han centrado en explorar la perspectiva del profesor con relación a dicho método y que al mismo tiempo se enfoca en explorar cómo la retroalimentación como una actividad para aprender la lengua y mejorar la expresión escrita. LÄS MER