Sökning: "Upper"

Visar resultat 1 - 5 av 3002 uppsatser innehållade ordet Upper.

 1. 1. Individanpassad matematikundervisning-hur funkar det? : En kvalitativ studie om matematiklärares handledning och tankar om begreppet individanpassning med fokus på området funktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Sofia Weimer; Frida Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Individualized teaching in mathematics; Functions; Upper-secondary school; Individanpassad matematikundervisning; Funktioner; Gymnasieskolan;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to study how teachers in mathematics in upper-secondary school think about the concept of individualized teaching and their way of tutoring students in a classroom environment. The study focuses on the area of functions. LÄS MER

 2. 2. Inquiry-Based Student Learning Activities for Upper Secondary School Chemistry

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jonathan Nielsen; [2019]
  Nyckelord :core content; chemistry education; chemistry; inquiry-based learning; state prescribed curriculum; Swedish upper secondary school;

  Sammanfattning : Läroplanen för gymnasiets Kemi 1 och Kemi 2 förespråkar elevplanerade laboratorieövningar. Men de nuvarande populära kurslitteratur som används för att undervisa Kemi 1 och Kemi 2 beskriver primärt bara elevlaboratorier med fullständiga instruktioner för eleverna att följa. LÄS MER

 3. 3. Utvärdrering av erfarenheter med gummimodifierad asfalt i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Johan Westman; [2019]
  Nyckelord :Gummiasfalt; GMB; Asfalt; Asfaltbetong;

  Sammanfattning : På 60-talet genomfördes det försök, både i Sverige och i USA, med olika typer av gummiasfalt. I Sverige utvecklads den torra processen som bygger på att blanda gummifraktioner, tillverkade från gamla däck, samt stenmaterial innan bitumen blandas in för att skapa en asfaltsmassa. LÄS MER

 4. 4. Academic and General Stress among Students: The Role of Implicit Theory of Intelligence and Gender

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Helén Petersson Lundgren; [2018-11-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Implicit theory of intelligence concerns the belief whether one's intelligence is fixed (entity theory) or changeable (incremental theory). The aim of this study was to examine the relationship between implicit theory of intelligence and stress, both academic and general, as well the role of gender. LÄS MER

 5. 5. WHAT MAKES A GAME 'EDUCATIONAL'? An interview study about teachers’ perceptions of educational games and game based learning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Björn Lindgren; [2018-10-26]
  Nyckelord :qualitative content analysis; interview study; game design; educational game; Game based learning;

  Sammanfattning : The discourse of educational games and game based learning is comprised of a diverse cluster of arguments, expressed by commercial actors, researchers and educators. This thesis has explored how teachers relate to the discourse of arguments surrounding educational games and game based learning, with a focus on what teachers consider to be 'educational' regarding games and what they view as meaningful usage of games in educational settings. LÄS MER