Sökning: "Ideal"

Visar resultat 1 - 5 av 3270 uppsatser innehållade ordet Ideal.

 1. 1. Från hjälte- till hjältinnesaga : en narrativanalys av barnböckerna Malala Yousafzai & Gretas historia

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Astrid Totté; Frida Engdahl; [2021]
  Nyckelord :narrativanalys; kritisk analys; barnlitteratur; Propps morfologi; hjältesaga; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats görs en kritisk narrativanalys av två moderna hjälteskildringar inom genren barnlitteratur. Böckerna Malala Yousafzai och Gretas historia som gavs ut 2019 är två litterära skildringar för barn i ålder 9-12, som inte bara kan kategoriseras som underhållande fiktion om riktiga hjältar, utan också innehåller samhällskritisk information. LÄS MER

 2. 2. Ideal or non-ieal theory : The challenge of Charles W. Mills

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julius Lagerlöf; [2021]
  Nyckelord :Ideal Theory Political Theory Philosophy Rawls Mills;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. “Han är för vass, intellektuellt sett, för sitt eget bästa” : En kvalitativ gestaltningsanalys om hur fallet med “Bunkerläkaren" gestaltades i Kvällsposten och Kristianstadsbladet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Aleksandra Wojcik; Alva Rydberg; [2021]
  Nyckelord :Bunkerdoctor; Martin Trenneborg; Isabel Eriksson; Kvällsposten; Kristianstadsbladet; framing analysis; tabloid; broadsheet; kidnapping; bunker;

  Sammanfattning : On September 12, 2015, a 37-year-old doctor named Martin Trenneborg kidnapped a woman from Stockholm named Isabel Eriksson. He locked her in a bunker on his yard in Östra Göringe kommun. The woman was reported missing and six days after the kidnapping, Martin Trenneborg and Isabel Eriksson returned to Stockholm to tell the police that she was ok. LÄS MER

 4. 4. Välfärdsbyggande i Östeuropa : En komparativ studie av västeuropeiska och postsocialistiska välfärdssystem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Alfred Holgersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Welfare, meaning the well-being of the citizenry, and the supply of it has been one of the central concerns of all leaders throughout history. The expansion of the welfare programs in the western hemisphere during the Cold war is by some regarded as one of the reasons why the “west” emerged victorious from the war in the late 20th century. LÄS MER

 5. 5. "Och problemen är många..." : En studie om hur arbetsmiljön för socionomer inom socialtjänsten beskrivs och framställs i media: En kvalitativ innehållsanalys utifrån sex stycken podcastavsnitt.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Angela Östlund; Cassandra Lindbladh Granberg; [2021]
  Nyckelord :Social workers; social work; working environment; work situation; podcasts; socialarbetare; socialt arbete; arbetsmiljö; arbetssituation; podcasts.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Authors: Angela Östlund and Cassandra Lindbladh Granberg Title: ”And the issues are numerous...” A study of the portrayal of social worker’s work environment in media: A qualitative content analysis of six podcast episodes. LÄS MER