Sökning: "Betong"

Visar resultat 1 - 5 av 874 uppsatser innehållade ordet Betong.

 1. 1. The effect of high-ratio biochar replacement in concrete on performance properties : Experimental study of biochar addition to concrete mixture.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Mina Turovaara; [2022]
  Nyckelord :Biochar; Concrete; Sustainability; Cement; Biochar in concrete; Carbon dioxide; Building industry; Micro-structure; Biokol; Betong; Hållbarhet; Cement; Biokol i betong; Koldioxid; Byggsektorn; Mikrostruktur;

  Sammanfattning : Globally the emissions of carbon dioxide from anthropogenic activities are an issue regarding the future of our planet. Today the building industry is a large contributor with approximately 10 percent of the total emissions coming from energy usage in the building industry, where about 7 percent of the global CO2 emissions are connected to the cement industry. LÄS MER

 2. 2. SAMVERKANSPELARE AV KVARSITTANDE 3D-UTSKRIVENBETONGFORM MED IGJUTEN SJÄLVKOMPAKTERANDE BETONG

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Ilana Shabo; Jaweed Hosseini; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Today, the construction sector has fairly traditional working methods where many differentwork routines are performed in an old-fashioned manner in comparison with other sectorswhere technology has gained momentum. In order to be able to revolutionize the constructionsector, some steps need to be taken to keep up with the rapidly growing digitalization andadapt the digitally compatible industry to the standards and requirements that exist. LÄS MER

 3. 3. Framtidens grundsättningar : Med krypgrund och cellglas i fokus

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Mikael Mattsson; [2022]
  Nyckelord :Krypgrund; grundsättning; cellglas; foamglas; Koljern;

  Sammanfattning : Från och med den 1 januari 2022 gäller lagen (2021:787) om klimatdeklaration vid uppförandet av nya byggnader. Detta ställer högre krav på de material som används vid uppförandet av byggnader. LÄS MER

 4. 4. Korslimmat trä i flerbostadshus - En kostnads och klimatjämförelse med betong i byggskedet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Mattias Lindkvist; Oscar Wallin; [2022]
  Nyckelord :Korslimmat trä; KL-trä; betong; stommaterial; byggkostnad; klimatpåverkan; livscykelanalys; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to investigate the cost and climate impact of apartment blocks, built with cross laminated timber. In the study, a comparison is made with concrete, which is the most common frame material. The purpose of the study is to increase awareness of opportunities and challenges for apartment buildings in timber. LÄS MER

 5. 5. Framtidens boende på landsbygden : -En studie om hållbart och resurseffektivt bostadsbyggande på landsbygden

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Maria Hillar; [2022]
  Nyckelord :Landsbygden; Luleå kommun; Solenergi; Vätgas; Hållbarhet; Återbruk; Gemenskapsboende;

  Sammanfattning : Målsättningen är att Luleå kommun ska ha 100 000 nya invånare år 2040, varav 78 500 invånare bor i staden. Visionerna för framtiden är en stad som växer och utvecklas med fler bostäder som byggs i stadsbygden och på landsbygden. LÄS MER