Sökning: "Betong"

Visar resultat 1 - 5 av 971 uppsatser innehållade ordet Betong.

 1. 1. Effekterna av torka på urbana träd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap; Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Mina Johansson; [2023-05-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med ett förändrat klimat ökar klimatstressen genom förhöjda temperaturer och förändrad nederbörd. Det leder till att extremväder som torka blir mer vanligt och städer är extra utsatta. LÄS MER

 2. 2. Mot ett cirkulärt och resurseffektivt byggande : En analys av möjligheter och hinder för ett ökat återbruk av bygg- och rivningsmaterial på lokal nivå

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Niklas Fröberg; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För närvarande konsumerar städer 60–80% av de naturliga resurserna globalt. De producerar 50% av det globala avfallet och över 70% av växthusgasutsläppen. År 2050 uppskattas att den ökande urbaniseringen lett till att närmare 70% av världens befolkning bor i städer. LÄS MER

 3. 3. Industriellt byggande i trä : En inblick i användandet av trä vid uppförandet avflerbostadshus utifrån ett resursperspektiv

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Ida Alsmarker; Daniela Eichler; [2023]
  Nyckelord :Industrial construction; prefabrication; modular construction; apartment buildings; timber; wood; material properties; Industriellt byggande; klimatpåverkan; materialegenskaper; trä; industri; prefabricering; flerbostadshus;

  Sammanfattning : I denna rapport belyses utmaningar som byggbranschen står inför. Rapporten fokuserar på byggmaterialet trä som eventuell lösning till problematiken kring den miljöpåverkan som branschen ger upphov till samt materialets lämplighet i en industriell process. LÄS MER

 4. 4. Unité d'Habitation anpassat för ett nordiskt klimat : En studie i klimatanpassad arkitektur och energieffektiviseringar

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Knut Hallberg; [2023]
  Nyckelord :climate adapted architecture; energy efficency measures; klimatanpassad arkitektur; energieffektiviseringar;

  Sammanfattning : Detta examensarbete inom utbildningen Civilingenjör arkitektur inriktning husbyggnad vid Luleå tekniska universitet har fokuserat på att anpassa Le Corbusiers Unité d’Habitation till ett skandinaviskt klimat för att skapa en nära nollenergibyggnad, tänkt att placeras i Norrbotten. Unité d'Habitation är en multifunktionsbyggnad som innehåller element från den sovjetiska kollektivismen och Le Corbusiers idé var att designa en byggnad som innehöll en hel stads funktioner, såsom lägenheter, butiker, en restaurang, ett konstgalleri och ett bibliotek mm. LÄS MER

 5. 5. The Effect on Mechanical Properties in Biochar Replaced Cement & Aggregate in Concrete Before and After Fire Exposure

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Felix Hansen; Mathias Berglund; [2023]
  Nyckelord :Biochar; Concrete; Sintering; Fire; Mechanical properties; Sustainability; Cement; Biochar in concrete; Building industry; Concrete exposed to fire.; Biokol; Betong; Sintring; Eld; Mekaniska egenskaper; Hållbarhet; Cement; Biokol i betong; Byggindustri; Brandexponerad betong.;

  Sammanfattning : Concrete is good as a construction material regarding fire and its properties regarding strength. However, the concrete expands and cracks due to fire resulting in structural damage. According to the literature the concrete usually loses its strength during and after fire exposure due to themechanical and physical changes. LÄS MER