Sökning: "Betong"

Visar resultat 1 - 5 av 592 uppsatser innehållade ordet Betong.

 1. 1. Theoretical study of anisotropic effects in crystal growth on the example of concrete and calcium oxalate monohydrate

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Vilhelm Ekberg; [2019]
  Nyckelord :anisotropic crystal growth; COM; C-S-H; PM6; ReaxFF$_{ textrm{SiO}}$; organizing molecular matter; nanochemistry; nanokemi; Chemistry;

  Sammanfattning : While many crystals, both natural and artificial, grow isotropically, there are examples of crystals growing anisotropically. The aim of this theoretical study was to confirm the growth modes displayed by three different crystals, representing 3D, 2D and 1D structures. LÄS MER

 2. 2. Breddning av samverkansbroar : En studie om förberedande åtgärder vid nyproduktion av samverkansbroar för att klara framtida körfältsökningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jacob Fredriksson; [2019]
  Nyckelord :Composite action; bridge; widening; concrete; steel; samverkan; bro; breddning; betong; stål;

  Sammanfattning : The purpose of this master thesis is to provide suggestions of how composite bridges with I-beams (steel beams and concrete slab connected via shear connectors) can be prepared during the construction phase to withstand a future widening. As a case study the project "Bridge over Kalix river in Kalix" has been used. LÄS MER

 3. 3. Att leva och leka på liten yta : En kvalitativ studie om barns perspektiv på små förskolegårdars utemiljö

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Erica Lunderbye; [2019]
  Nyckelord :Förskolebarn; Förskolegård; Samtalspromenad; Socialkonstruktivism; Barns perspektiv; Barns aktörskap.;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka barns perspektiv på små förskolegårdar i stadsmiljö; hur barn upplever och använder den begränsade förskolegårdens miljö och utbud. Förskolegårdar krymper i takt med faktorer som ökad konkurrens om mark, förtätning av städer och växande befolkning. LÄS MER

 4. 4. Quantification of tribological effects in expansion fasteners

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Nicolò Drahorad; [2019]
  Nyckelord :post-installed anchors; civil construction; tribology; antifriction coatings;

  Sammanfattning : Post-installed anchors for civil construction are elements that ensure the integrity of building structures even under the most severe static, seismic and shock loadings. Despite the high popularity of this technology in construction sites all over the world, the current state of knowledge is limited and there is still a great potential for significant improvements. LÄS MER

 5. 5. Mossfloran vid vattenkvarnar i sydöstra Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Eric Lundén; [2019]
  Nyckelord :mossor; kvarnar; vattenkvarnar; vattenkraft; dammar; naturvård; rinnande vatten;

  Sammanfattning : Bryophytes play an important role in ecosystems in running waters and are common growing on structures in and around watermills. These watermill habitats differ from other parts of the watercourse in terms of microclimate and disturbance regime, and in providing more suitable and variable substrates. LÄS MER