Sökning: "Betong"

Visar resultat 1 - 5 av 583 uppsatser innehållade ordet Betong.

 1. 1. Sprickbildning i platta på mark orsakad av oliksidig uttorkning : En finit elementanalys

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Oskar Johansson; Johan Olsson; [2018]
  Nyckelord :betong; uttorkning; oliksidig; fuktgradient; platta på mark;

  Sammanfattning : Betong är idag ett av de mest använda byggnadsmaterialen och konstruktionen platta på mark en av de vanligaste grundläggningsmetoderna. Problem med sprickbildning i konstruktionen är vanligt förekommande och orsakas troligen av oliksidig uttorkning. Vid uttorkning krymper betong beroende på hur fuktig omgivningen är. LÄS MER

 2. 2. Hållbart byggande : Hur nyproduktion i trä och betong i Sverige påverkar miljön samt beslutsfattares beslutsgrunder gällande materialanvändning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Stina Johansson; [2018]
  Nyckelord :Sustainable construction; Life cycle analysis of wood buildings concrete buildings; Greenhouse gas emissions from buildings; Environmental impact of construction;

  Sammanfattning : Environmental changes are great challenges that humanity must face. This has spurred a flurry of activities aimed to lower our impact on our environment. LÄS MER

 3. 3. Mätfel vid fuktmätning i emissionsskadad betong

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Sebastian Orenäs Nissas; Nangyalay Rahimi; [2018]
  Nyckelord :Moisture damage; moisture measurements; concrete; alkaline hydrolysis; emissions; plasticizers; damage investigations; floor adhesives; degradation products; indicators; Fuktskada; fuktmätning; betong; alkalisk hydrolys; emissioner; mjukgörare; skadeutredningar; golvlim; nedbrytningsprodukter; indikatorämnen;

  Sammanfattning : När människors hälsobesvär misstänks vara byggnadsrelaterat är det viktigt att klarlägga källan till problemet. Fukt kan vid högre nivåer ge upphov till mikrobiella eller kemiska reaktioner som orsakar emissioner från byggnadsmaterial som kan ha negativa hälsoeffekter. LÄS MER

 4. 4. Undervattensgjutning med självkompakterande betong

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Josefin Tanndal; Matilda Cantera Roth; [2018]
  Nyckelord :underwater casting; self-consolidating concrete; SCC; underwater concrete; washout effect; slump flow test; Undervattensgjutning; självkompakterande betong; SKB; undervattensbetong; utvaskning; flytsättmått;

  Sammanfattning : Att gjuta med betong under vatten är utmanande, och det ställs höga krav på både betongen och utförandet för att resultatet ska bli bra. Peab Anläggning har uppmärksammat en del problem med denna typ av gjutningar och ville därför tydliggöra problematiken för att öka chansen för bra resultat vid framtida undervattensgjutningar. LÄS MER

 5. 5. Användning av alternativa material i vägkonstruktioner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet

  Författare :Jonathan Jingfors; André Nilsson; [2018]
  Nyckelord :alternativa material; krossad betong; krossad asfalt; hyttsten; masugnsslagg; alternative materials; crushed concrete; crushed asphalt; air cooled blast furnace slag; blast furnace slag; ; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The report is based on the use of alternative materials in road construction. The alternative materials included are crushed concrete, crushed asphalt and air cooled blast furnace slag. Differences and similarities exist between the use of alternative materials in Sweden and Denmark. LÄS MER