Sökning: "ersättning skada"

Visar resultat 1 - 5 av 180 uppsatser innehållade orden ersättning skada.

 1. 1. Försäkringsgivarens regressrätt : särskilt om regressbeloppet och regresskrav mot en medförsäkrad

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Emmy Berglund; [2018]
  Nyckelord :försäkringsrätt; regressrätt; försäkringsgivarens regressrätt; medförsäkrad; kulansbetalning; ansvarsförsäkring; egendomsförsäkring; skadestånd; fordringsöverlåtelse; cession;

  Sammanfattning : En försäkringsgivare som utgivit ersättning för en skada kan inträda i den försäkrades rätt till skadestånd från skadevållaren, sådan rätt kallas regressrätt och regleras huvudsakligen i Lag (2005:104) om försäkringsavtal (FAL) 7 kap. 9 §. LÄS MER

 2. 2. Prospektansvar för överlåtbara värdepapper : Särskilt om gröna obligationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simon Johansson; [2018]
  Nyckelord :Prospectus liability Green bonds; Prospekt Prospektansvar Gröna obligationer;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att utreda möjligheterna för en investerare att söka ersättning för fel eller brister i ett prospekt för gröna obligationer. Mot bakgrund av detta utreds såväl ansvarsrekvisiten som ansvarssubjekten. Därtill behandlas även betydelsen av råd, rekommendationer och ramverk från branschaktörer. LÄS MER

 3. 3. Det indirekta besittningsskyddet avseende lokaler : Särskilt om hur värderingsmetoderna tillämpas och dess komplicerade rättsläge

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Talin Mousa; [2018]
  Nyckelord :Indirekta besittningsskyddet; kommersiell hyresrätt; skadeståndsrätt; värderingsmetoder;

  Sammanfattning : Det indirekta besittningsskyddet utgör ett skydd för en hyresgäst till en lokal, som först aktualiseras när hyresvärden på obefogade grunder säger upp hyresgästen. Eftersom lokalhyresgästen inte har rätt till förlängning av sitt hyreskontrakt efter avtalstidens utgång, finns skyddet för att stärka hyresgästens ställning. LÄS MER

 4. 4. Due diligence och artificiell intelligens - En probleminventering med särskilt fokus på ansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ellinor Wargenbrant; [2018]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Avtalsrätt; IT-rätt; Artificiell intelligens; Due diligence; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Before an acquisition of a company is carried out, a thorough inspection of the target company should be performed. The process is usually called due diligence and is commonly performed by associates on business law firms. LÄS MER

 5. 5. Implementation of the Rotterdam Rules - Carrier’s obligations and liabilities

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karl Lindström; [2018]
  Nyckelord :International private law; sjörätt; Rotterdam; Law; Carrier; Shipper; Liability; Obligations; Swedish; Maritime; Code; Hague; Rules; Hague-Visby; Hamburg; Ratification; application; transporträtt; utrikeshandelsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The carrier has historically been strictly liable for all damage to the cargo carried, with the exception of acts of God and war. This changed during the late 1800’s and early 1900’s when the carriers began to limit their liabilities in the contract of carriage. LÄS MER