Sökning: "ersättning skada"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade orden ersättning skada.

 1. 1. Intrångsgörarens vinst vid fastställande av immaterialrättsliga skadestånd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Maria Bjerknes Börestam; [2024]
  Nyckelord :Intrångsgörarens vinst; Immaterialrättsliga skadestånd; obehörig vinst; sanktionsdirektivet;

  Sammanfattning : När ett intrång skett uppsåtligen eller av oaktsamhet i en immateriell rättighet har rättighetshavaren rätt att, utöver den skäliga ersättningen, erhålla ersättning för den ytterligare skada som orsakats till följd av intrånget. För att fastställa den ytterligare ersättningen ska domstol ta hänsyn till ett antal faktorer varav en faktor är den vinst intrångsgöraren gjort till följd av intrånget. LÄS MER

 2. 2. Risk som skada : En diskussion om ersättning av förhöjda risker i svensk skadeståndsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carolina Hannerstål; [2024]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; risk; förhöjd risk; riskskada; PFAS; Loss of chance; skadeståndsersättning; lagstiftning; skadeståndsberäkning; personskada;

  Sammanfattning : This thesis critically examines recent developments in Swedish tort law, regarding compensability of an elevated risk of future harm as a distinct injury in itself. The theme of the study is based upon a recent ruling by the Swedish Supreme Court on December 5, 2023, marking the first instance of Swedish legal scrutiny on the concept of elevated risks as compensable injuries. LÄS MER

 3. 3. Prospektansvar: Om styrelseledamöters ansvar vid fel och brister i aktieprospekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Martin Vidakovic; [2023]
  Nyckelord :Associationsrätt; Aktiebolagsrätt; Skadeståndsrätt; Värdepappersmarknadsrätt; Aktiemarknadsrätt; Prospekt; Nyemission; Företagsekonomi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Mål om prospektansvar, det vill säga civilrättsligt ansvar för innehållet i prospekt, är ovanliga i svenska domstolar. Historiskt har endast ett fåtal sådana mål prövats, varav endast två har berört bolagsledningens ansvar. Inget sådant mål avseende bolagsledningens ansvar har prövats av Högsta domstolen. LÄS MER

 4. 4. Designelement och märkningar inom kökssektionen : EN STUDIE AV KÖKETS FÖRBRUKNINGSVAROR KOPPLAT TILL HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling (2023-)

  Författare :Mikaela Westerberg; [2023]
  Nyckelord :Grafisk design; hållbar konsumtion och produktion; miljömärkningar; prisklass; förpackningsdesign.;

  Sammanfattning : Plastprodukter är ett stort miljöproblem, där en stor mängd fortfarande finns kvar i naturen och kan skada både marina djur och hela ekosystem. Kemikalier och tillsatser i plastmaterial utgör potentiella risker för både miljön och vår hälsa. LÄS MER

 5. 5. Sexköpslagen i Sverige respektive Finland: En komparativ studie ur ett moralfilosofiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Vera Sommelius; [2023]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; sexköpslagen; sexköp; skadeprincipen; moralfilosofi; finland; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The essay discusses the regulation of the purchase of sexual services in the Nordic countries, with a particular focus on the comparison of Swedish legislation which is found in Chapter 6, paragraph 11 of the Swedish Penal Code (BrB), stating that anyone who engages in a temporary sexual connection for compensation is sentenced to a maximum of one year in prison for the purchase of sexual services. Finland has a partial ban on sex purchases, criminalizing the purchase of sexual services when the person involved is subjected to procuring and human trafficking. LÄS MER