Sökning: "ersättning skada"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade orden ersättning skada.

 1. 1. Försäkringsgivarens regressrätt : särskilt om regressbeloppet och regresskrav mot en medförsäkrad

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Emmy Berglund; [2018]
  Nyckelord :försäkringsrätt; regressrätt; försäkringsgivarens regressrätt; medförsäkrad; kulansbetalning; ansvarsförsäkring; egendomsförsäkring; skadestånd; fordringsöverlåtelse; cession;

  Sammanfattning : En försäkringsgivare som utgivit ersättning för en skada kan inträda i den försäkrades rätt till skadestånd från skadevållaren, sådan rätt kallas regressrätt och regleras huvudsakligen i Lag (2005:104) om försäkringsavtal (FAL) 7 kap. 9 §. LÄS MER

 2. 2. Det indirekta besittningsskyddet avseende lokaler : Särskilt om hur värderingsmetoderna tillämpas och dess komplicerade rättsläge

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Talin Mousa; [2018]
  Nyckelord :Indirekta besittningsskyddet; kommersiell hyresrätt; skadeståndsrätt; värderingsmetoder;

  Sammanfattning : Det indirekta besittningsskyddet utgör ett skydd för en hyresgäst till en lokal, som först aktualiseras när hyresvärden på obefogade grunder säger upp hyresgästen. Eftersom lokalhyresgästen inte har rätt till förlängning av sitt hyreskontrakt efter avtalstidens utgång, finns skyddet för att stärka hyresgästens ställning. LÄS MER

 3. 3. Due diligence och artificiell intelligens - En probleminventering med särskilt fokus på ansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ellinor Wargenbrant; [2018]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Avtalsrätt; IT-rätt; Artificiell intelligens; Due diligence; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Before an acquisition of a company is carried out, a thorough inspection of the target company should be performed. The process is usually called due diligence and is commonly performed by associates on business law firms. LÄS MER

 4. 4. Implementation of the Rotterdam Rules - Carrier’s obligations and liabilities

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karl Lindström; [2018]
  Nyckelord :International private law; sjörätt; Rotterdam; Law; Carrier; Shipper; Liability; Obligations; Swedish; Maritime; Code; Hague; Rules; Hague-Visby; Hamburg; Ratification; application; transporträtt; utrikeshandelsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The carrier has historically been strictly liable for all damage to the cargo carried, with the exception of acts of God and war. This changed during the late 1800’s and early 1900’s when the carriers began to limit their liabilities in the contract of carriage. LÄS MER

 5. 5. Produkters funktionsskador ur ett skadestånds- och försäkringsrättsligt perspektiv : Om säljares skadeståndsskyldighet när levererade produkter är behäftade med funktionsfel, samt om ansvarsförsäkringens betydelse för funktionsfel

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Eric Adamsson; [2018]
  Nyckelord :juridik; affärsjuridik; skadeståndsrätt; försäkringsrätt; köprätt; funktionsfel; sakskada; ren förmögenhetsskada; ingrediensskada; komponentskada; IOK-skada; föreningsfall; förädlingsfall; informationsfall; djur- och växtfall;

  Sammanfattning : I denna uppsats behandlas kommersiella säljares skadeståndsansvar när levererade produkter är behäftade med funktionsfel. Funktionsfel i produkter kännetecknas av att felaktiga detaljer från tillverkningen av en beståndsdel orsakar en minskad funktion i slutprodukten. LÄS MER