Sökning: "ersättning skada"

Visar resultat 1 - 5 av 193 uppsatser innehållade orden ersättning skada.

 1. 1. Att neka rivningslov enligt PBL 9 kap. 34 § 2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Anna-Lotta Andersson; Emelie Andersson; [2020]
  Nyckelord :Demolition permits; culturally valuable buildings; municipalities; preservation; Rivningslov; kulturhistoriskt värdefulla byggnader; kommuner; bevarande;

  Sammanfattning : För att skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader från rivning används PBL 9 kap. 34 § 2 om byggnaden är placerad inom detaljplan eller områdesbestämmelser. Förarbeten till paragrafen är tydliga med att vad som definieras som kulturhistoriskt ska avgöras med hänsyn till lokala överväganden. LÄS MER

 2. 2. Universal Jurisdiction and the Fight Against Torture: Ensuring Accountability Through a Human Rights Centred Approach

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elina Hammarström; [2020]
  Nyckelord :universal jurisdiction; torture; accountability; public international law; human rights; human rights approach; UNCAT; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Within international human rights law, the prohibition of torture is absolute and uncontroversial. However, despite considerable efforts to end it, torture remains a pervasive problem all over the world, in part due to the widespread impunity for such acts. LÄS MER

 3. 3. Mäklarens skadeståndsansvar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Elsy Abou Akl; Linda Westh; [2020]
  Nyckelord :Skadestånd; Fastighetsmäklare; Ekonomisk skada; Mäklare;

  Sammanfattning : I enlighet med de allmänna skadeståndsrättsliga principerna ska skadestånd utgå som ersättning om det föreligger skadeståndsskyldighet. Beräkningen av skadeståndets storlek ska motsvara den skadelidandes ekonomiska situation som om skadan aldrig inträffat. LÄS MER

 4. 4. 3D-skrivarteknik, mode och framställning av exemplar för privat bruk inom upphovsrätten : En modernisering av upphovsrättslagstiftningen i takt med teknikens framfart

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Madelene Andersson; [2020]
  Nyckelord :Juridik; affärsjuridik; ekonomi; immaterialrätt; 3D-skrivarteknik; 3D-skrivare; upphovsrätt; 3D; EU-rätt; affärsjuridik; mode; modejuridik; fashion tech; Infosoc-direktivet; Infosoc; Bernkonventionen; URL; uppsats; examensarbete; masteruppsats; privat bruk; fair use; fri kopiering; privatkopiering; kopiering; modeprodukter; 12 § URL; lovlig förlaga; bruksföremål; tekniska åtgärder; totalförbud; ensamrätt; upphovsman;

  Sammanfattning : Abstract Copyright is seen everywhere in the society. It is structured to accommodate several perspectives, namely, a balance between protecting the individual copyright owners’ rights and encouraging the creativity on both an individual and societal level. LÄS MER

 5. 5. En kvalitativ studie om vilka mjukvaruproblem som leder till en förkortad livslängd för mobiltelefoner

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Oscar Arréhn Ågren; Olof Nymansson; [2019]
  Nyckelord :Smartphone; Lifespan; Emissions; Software; Manufacture; Software problems; Life length; Mobile phone; Quality;

  Sammanfattning : Idag äger en stor del av befolkningen en mobiltelefon. Dessa tillverkas, konsumeras och slängs i stor utsträckning och konsumtionsmönstret visar på en kort livslängd för mobiltelefoner. Tillverkningen leder till farliga utsläpp, och uttjänta mobiltelefoner tas inte alltid om hand på bästa sätt. LÄS MER