Sökning: "ersättning skada"

Visar resultat 1 - 5 av 199 uppsatser innehållade orden ersättning skada.

 1. 1. Lex Aquilias påverkan på den svenska skadeståndsrätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anton Lavasanipour Rasnaie; [2021]
  Nyckelord :skadestånd; culpa; lex Aquilia; rättshistoria; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of the essay is to examine the ancient roman law lex Aquilia and its role in the Swedish regulatory framework. The essay is focused on lex Aquilias influence on Swedish tort law. The purpose is to define lex Aquilias code and its historic background. LÄS MER

 2. 2. Järnspikar! - Hur regleras en skada som en entreprenör orsakar en sidoentreprenörs entreprenad?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marielle Pettersson; [2021]
  Nyckelord :civilrätt; förmögenhetsrätt; entreprenadrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : According to the main rule in chap. 5 § 1 st. 1 AB 04, the contractor is considered liable in regard to any damage to any part of the contracted work which has not been subject to a handover. This accountability is sometimes referred to as the contractor's object liability. LÄS MER

 3. 3. Försäkringsavtalet och försäkringsgivares regressrätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Loovis Petersdotter; [2021]
  Nyckelord :Försäkringsavtalet; försäkringsgivares regressrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Through the insurance contract, the insurer undertakes to compensate potential damages that occur to the insurant, against compensation. The parties also undertake to provide truthful and accurate information. LÄS MER

 4. 4. Skadestånd vid GDPR-överträdelser - En studie i hur GDPR förhåller sig till den svenska skadeståndsregleringen i fråga om skadeståndsansvar och arbetstagares skydd från skadeståndsskyldighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jesper Svensson; [2021]
  Nyckelord :Ersättningsrätt; GDPR; Principalansvar; Regressrätt; Skadeståndsrätt; Arbetsrätt; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The General Data Protection Regulation, GDPR, was implemented the 25th of May 2018. GDPR entailed a legal framework that strengthened the protection for personal information within EU and EES. High penalties and burdensome rules about compensation was introduced to make sure that everyone complied with the new regulation. LÄS MER

 5. 5. Vem får dom svarta pengarna? : Konkurrerande anspråk på penningbeslag vid penningtvättsbrott och målsägandens möjlighet att få sin skada reparerad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Klara Mtuya; [2021]
  Nyckelord :penningtvätt; penningtvättsbrott; sammanblandade kontomedel; skadestånd vid penningtvättsbrott; ersättning vid penningtvättsbrott; målsägandens rätt till ersättning; målsäganden; kontomedel; sakrätt; separationsrätt till sammanblandade kontomedel; skadestånd; skadeståndsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER