Sökning: "samt"

Visar resultat 1 - 5 av 131123 uppsatser innehållade ordet samt.

 1. 1. Simuleringsdriven inferens av stokastiska dynamiska system

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Alfred Andersson; Vilgot Jansson; Noah Trädgårdh; Jacob Welander; Victor Wellsmo; [2023-11-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stokastiska modeller, som ger tillförlitlig och användbar information om ett systems beteende, består ofta av stokastiska differentialekvationer (SDE) vars likelihoodfunktion inte är analytiskt tillgänglig. Mer traditionella Markov Chain Monte Carlo-metoder (MCMC) samt relativt nyligen utvecklade likelihood-fria Approximate Bayesian Computation-metoder (ABC) utgör populära angrepssätt för att utföra inferens på dessa typer av problem. LÄS MER

 2. 2. Parameteridentifikation för matematisk modell beskrivande tumörcellers och makrofagers interaktioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Jonatan Bertolozzi; Regina Gustavsson; Karl Olsson-Lalor; Ellinor Svenningsson; [2023-11-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det finns sedan tidigare en mängd matematiska modeller som beskriver tumörcellers tillväxt och interaktioner med makrofager i kroppen. I projektet studerades en av dessa vilken beskriver tillväxtförloppet av malignt melanom i möss. Modellen innehåller ett antal parametrar varav några är oidentifierade. LÄS MER

 3. 3. Mind-mindedness hos mammor som har upplevt våld i en parrelation

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Petra Lennéer; [2023-11-28]
  Nyckelord :Mind-mindedness; mentalisering; psykisk hälsa- och ohälsa; traumatisering; omvårdnadspersoner; våldsutsatt; våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka våldsutsatta mammor som deltog i en intervention på Utväg Skaraborg, om det skedde någon förändring över tid i deras psykiska hälsa- och ohälsa samt traumatisk påverkan. Syftet var också att undersöka om det skedde någon förändring med utgångspunkt från mentalisering samt att undersöka sambandet mellan traumatisk påverkan och mentalisering. LÄS MER

 4. 4. Matematiska modeller och datorberäkningar för ytdiffusion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Jessica El-jabaoui; Felicia Hägerström; Christian Jenei; [2023-11-28]
  Nyckelord :Ytdiffusion; Krökningsflöde; Modifierade Allen-Cahn ekvationen; Geometriska flöden; Fasfält.;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks geometriska flöden och hur dessa kan implementeras numeriskt med fasfältsmodeller. Speciellt ligger fokus på ytdiffusion, som är ett geometriskt flöde där ändliga ytor i andra dimensionen konvergerar mot en cirkel och arean bevaras. LÄS MER

 5. 5. Informationsförmedling på digitala plattformar: En kvalitativ studie om hur komplex information på digitala plattformar inför signering av avtal upplevs av digital natives och hur det kan optimeras för att fånga deras uppmärksamhet

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Diana Boskovic; Linn Holmgren; [2023-11-20]
  Nyckelord :Digital Natives; Arbetsminne; Uppmärksamhet; Information Overload; Interaktionsdesign; Prototyp; Kodning; Induktiv Analys; Digitala Plattformar; Working Memory; Attention; Interaction Design; Prototype; Coding; Digital Platforms; Inductive Analysis;

  Sammanfattning : Idag presenteras människor ofta med viktig information på digitala plattformar som behöver signeras. Frågan är vad människor tar med sig från läsningen av avtal innan signering, samt hur informationen bör presenteras. LÄS MER