Sökning: "Energy"

Visar resultat 1 - 5 av 11544 uppsatser innehållade ordet Energy.

 1. 1. Audionomens perspektiv på par-handledning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Birgitta Wallström-Berg; [2021-01-05]
  Nyckelord :Peer-learning; supervisor; clinical education; Par-handledning; handledare; verksamhetsförlagd utbildning;

  Sammanfattning : Background: The role of supervising audiology students has received an increased amount of attention since the introduction of the peer-learning model a few years back. Peer-learning is a model used during the students’ clinical practice. It has a specific structure based on two students actively working together as peers. LÄS MER

 2. 2. Local Action for Global Change : An Analysis of the Åland Islands’ Energy and Climate Strategy in the Polycentric System

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Nordlund; Felicia Sarling; [2021]
  Nyckelord :the Åland Islands; polycentric approach; climate strategies; institutional levels; local climate action;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Climate change beliefs, environmental policies support and the fossil fuels industry

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Tommaso Piseddu; [2021]
  Nyckelord :Environmental Policies; Climate Change Beliefs; Deepwater Horizon Oil Spill; Coal Plants;

  Sammanfattning : This thesis aims to provide a contribution to the analysis of how relevant the presence of the fossil fuels industry is in shaping the attitudes toward climate change and environmental policies. This presence is studied in the form of coal plants at county-level and in the aftermath of the Deepwater Horizon oil spill of 2010 in Louisiana, a state that largely relies on oil and gas extractive activities. LÄS MER

 4. 4. Cradle-to-Gate LCA of Water Treatment Alternatives : A case study performed for Norrvatten’s future waterwork expansion

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Siddharth Selvarajan; [2021]
  Nyckelord :Life cycle assessment; Water purification method; Potable water production; Microbiological barrier; Activated carbon; Sludge separation; Livscykelbedömning; Vattenreningsmetod; Produktion av dricksvatten; Mikrobiologisk barriär; Aktivt kol; Slamavskiljnin;

  Sammanfattning : Norrvatten is a municipal association which owns a water treatment plant capable of supplying good quality drinking water to the consumers in the associated neighbouring municipalities. After preliminary investigations for the future year of 2050, there were estimates which suggest a potential water quality degradation in the lake which supplies the raw water for treatment due to uncertain future climatic conditions and other forms of pollutions from the surrounding. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av sömn och vilken inverkan tyngdtäcke har på sömnkvalitet och aktiviteter i vardagen - En intervjustudie riktad mot personer med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Lovisa Gustafsson; Sandra Johansson; [2021]
  Nyckelord :Aktivitetsbalans; aktiviteter i vardagen; arbetsterapi; psykisk ohälsa; sömn; sömnkvalitet; tyngdtäcke; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Sömnproblem är vanligt bland personer med psykisk ohälsa och kan få konsekvenser för aktivitet och delaktighet. Tyngdtäcken kan förskrivas av arbetsterapeuter i syfte att främja sömn, men evidens kring dess inverkan på sömnkvalitet och aktivitet är otillräckliga. LÄS MER