Sökning: "directors board"

Visar resultat 1 - 5 av 350 uppsatser innehållade orden directors board.

 1. 1. Styrelsens och vd:ns påverkan på kapitalstrukturen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Bagger-Jörgensen; David Björkman; Daniel Titze; [2022]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; Styrelse; Vd; S P 500; Agentteorin; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning kapitalstrukturen för bolag inkluderade i aktieindexet Standard & Poor ́s 500 kan förklaras med hjälp av variabler relaterade till bolagens styrelse och vd. Studien bygger på en kvantitativ undersökningsmetod och antar en deduktiv ansats för att utröna hur styrelsens sammansättning och vd:ns egenskaper påverkar valet av kapitalstruktur. LÄS MER

 2. 2. Board of Director ‘Skin in the Game’ and Firm Performance

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Simon Olsson; Viktor Kvarnlöf; [2021-06-30]
  Nyckelord :Corporate governance; director ownership; board composition; director independence; director remuneration; OMX Stockholm Small Cap; ownership and performance; panel data;

  Sammanfattning : This paper investigates the relationship between the non-executive directors’ ‘skin in the game’ and firm performance. How to best assure impartial corporate governance to limit the distance between shareholders and management has received much attention over the years. LÄS MER

 3. 3. Vem står för notan? : Ansvarsfördelning och skadeståndsansvar mellan revisor och styrelse enligt ABL: en utredning i ljuset av SOU 2016:34

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gustaf Sjöblom Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Ansvarsfördelning; skadeståndsansvar; revisor; styrelse; aktiebolagsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Gender diversity and firm performance : A study of how female representation on Board of Directors and Top Management Teams of Swedish listed firms affect financial performance

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Lindeborg; Anna Vögeli; [2021]
  Nyckelord :Women; gender diversity; Board of Directors; Top Management Teams; financial performance; critical mass;

  Sammanfattning : This study investigates if the proportion of women on Board of Directors (BOD) and Top Management Teams (TMT) in Swedish listed firms affect the financial performance. Using a sample of 1,432 firm-year observations for firms listed at Nasdaq Stockholm during the years 2012-2019, the study estimates multiple regressions to investigate the association between proportion of women on BODs and TMTs and firms’ financial performance, measured as ROA, ROE and Tobin’s Q. LÄS MER

 5. 5. Regionala strategier för brottsförebyggande arbete i Norrlands glesbygdsregioner

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Oskar Müller; [2021]
  Nyckelord :Regions; rural areas; crime prevention; civil society; police; procedural justice; social contexts; development strategies; Norrland; sparsely populated areas; Regioner; glesbygd; brottsförebyggande; civilsamhälle; polis; procedurrättvisa; sociala sammanhang; utvecklingsstrategier; Norrland; glesbygdsregioner;

  Sammanfattning : This study will present an analysis regarding regions effect on crime in rural areas. Thefour regional crime prevention organizations: police, the Swedish National Council forCrime Prevention (BRÅ), the county administrative board (länsstyrelse) and regions(regioner), all have a direct or indirect relation with handling crime in rural areas and/orhow it can be prevented. LÄS MER