Sökning: "directors board"

Visar resultat 1 - 5 av 347 uppsatser innehållade orden directors board.

 1. 1. Board of Director ‘Skin in the Game’ and Firm Performance

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Simon Olsson; Viktor Kvarnlöf; [2021-06-30]
  Nyckelord :Corporate governance; director ownership; board composition; director independence; director remuneration; OMX Stockholm Small Cap; ownership and performance; panel data;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Vem står för notan? : Ansvarsfördelning och skadeståndsansvar mellan revisor och styrelse enligt ABL: en utredning i ljuset av SOU 2016:34

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gustaf Sjöblom Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Ansvarsfördelning; skadeståndsansvar; revisor; styrelse; aktiebolagsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Gender diversity and firm performance : A study of how female representation on Board of Directors and Top Management Teams of Swedish listed firms affect financial performance

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Lindeborg; Anna Vögeli; [2021]
  Nyckelord :Women; gender diversity; Board of Directors; Top Management Teams; financial performance; critical mass;

  Sammanfattning : This study investigates if the proportion of women on Board of Directors (BOD) and Top Management Teams (TMT) in Swedish listed firms affect the financial performance. Using a sample of 1,432 firm-year observations for firms listed at Nasdaq Stockholm during the years 2012-2019, the study estimates multiple regressions to investigate the association between proportion of women on BODs and TMTs and firms’ financial performance, measured as ROA, ROE and Tobin’s Q. LÄS MER

 4. 4. Board Ownership and Stock Market Returns - A study on the relationship between ownership structure and firm performance

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Filip Karlström; Felix Ternheim; [2021]
  Nyckelord :Ownership Structure; Board of Directors; Firm Performance;

  Sammanfattning : Our study examines whether firms in which the board of directors has high ownership perform better than firms in which the board of directors has low or no ownership. To measure firm performance, we take an investor's perspective and study stock price returns and use Fama-French-Carhart's Four Factors Model to test our hypothesis. LÄS MER

 5. 5. Breaking the glass ceiling : How to increase diversity in boards of directors in small and medium-sized enterprises in Denmark

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Casper Mose Hansen; Clementina Chifuel Manasseh; [2021]
  Nyckelord :Boards of Directors; Breaking the glass ceiling; Open Positions; Quotas; Diversity; Small and medium-sized companies; Networks; Culture.;

  Sammanfattning : Breaking the glass ceiling of boards of directors has been a hot topic globally for over a decade without any significant results. With an increase in demand for sustainable companies, the current composition of most of the boards of directors is contradictory, where homogeneous boards of directors are more a rule than an exception. LÄS MER