Sökning: "directors board"

Visar resultat 1 - 5 av 294 uppsatser innehållade orden directors board.

 1. 1. Sambandet mellan kvinnor i bankstyrelser och bankens kreditbetyg : En kvantitativ studie på banker i Europa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Kajsa Johansson; Linnea Ring; [2019]
  Nyckelord :Women; board of directors; Europe; banks; credit rating; credit risk.; Kvinnor; bolagsstyrelse; Europa; banker; kreditbetyg; kreditrisk;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka huruvida det finns ett samband mellan andelen kvinnor i bankstyrelser i Europa och bankens kreditbetyg. Studien har ett positivistiskt synsätt och präglas av en kvantitativ metod. Studien har vidare använt sig av en tvärsnittsdesign och därmed observerat flera fall vid en given tidpunkt. LÄS MER

 2. 2. The gender equality paradox in Swedish listed firms: are Swedish listed firms' financial performances affected by the ratio of women and men in leading positions?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Madeleine Lindblad; [2019]
  Nyckelord :Financial performance Gender distribution Green yellow red list Swedish listed firms Top management constellation; Business and Economics;

  Sammanfattning : This dissertation aims to investigate the Swedish private sector, with focus on the share of women in leading positions, and its effect on firms’ financial stability in terms of stock return volatility. This thesis is based on AllBright’s three lists from 2018 which rank Swedish listed firms after their level of gender equality within the companies’ top management. LÄS MER

 3. 3. Board Gender Diversity and Firm performance: How do Educational Levels and Board Gender Quotas affect this Relationship? Evidence from Europe

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Inga Merit Schmidt; [2019]
  Nyckelord :board gender diversity; firm performance; board of directors; educational background; board gender quotas;

  Sammanfattning : The majority of previous research in the field of board diversity was dedicated to the direct link between board gender diversity and firm performance. Grounded in Agency- and Resource dependence theory, this thesis expands on this research and examines the main relationship including the influence of two additional factors: educational level of female directors and mandatory board gender quotas. LÄS MER

 4. 4. Board independence and firm performance: The moderating effect of ownership concentration and shareholder protection

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Krzysztof Lipinski; [2019]
  Nyckelord :Tobin’s Q; Board Independence; Shareholder Concentration; Investor Protection;

  Sammanfattning : This research studies the moderating effect of ownership concentration and the strength of investor protection on the relationship between the level of board independence, as measured by the number of non-executive directors in relation to total number of directors and the firm performance. Using a sample of 9018 observations on all non-financial publicly listed firmsin 27 OECD countries between the year 2012 and 2015. LÄS MER

 5. 5. Styrelsens könsfördelning och dess effekt på företagets hållbarhetsprestation : en kvantitativ studie om förhållandet mellan BGD och CSP hos europeiska bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Pierre Alfredsson; Linnéa Wikström; [2019]
  Nyckelord :CSR; sustainability; CSP; BGD; one-tier board system; two-tier board system; board diversity; gender diversity; female directors; CSR; hållbarhet; CSP; BGD; monistiskt bolagssystem; dualistiskt bolagssystem; styrelsesammansättning; jämställdhet; kvinnliga styrelseledamöter;

  Sammanfattning : Syfte: Studien genomförs i syfte att undersöka om det finns ett samband mellan BGD (Board Gender Diversity) och total CSP (Corporate Social Performance) samt mellan BGD och miljödimensionen respektive den sociala dimensionen.   Metod: I studien antas en positivistisk forskningsfilosofi med hypotetiskt-deduktiv ansats. LÄS MER