Sökning: "directors board"

Visar resultat 1 - 5 av 412 uppsatser innehållade orden directors board.

 1. 1. Takeover-erbjudanden - Målbolagsstyrelsens skyldigheter vid en takeover-situation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Gabriel Holmgren Kullander; [2024]
  Nyckelord :Aktiebolag; Aktieägarintresse; Aktiemarknadsnämnden; Försvarsåtgärder; Målbolagsstyrelse; Styrelseneutralitetsregeln; Takeover-erbjudande; Vinstsyfte.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar sikte på målbolagsstyrelsens roll i en takeover-situation. För att besvara syftet kommer uppsatsen inledningsvis presentera styrelsens allmänna handlingsutrymme. LÄS MER

 2. 2. Att likvidera reglerna omtvångslikvidation av aktiebolag vid kapitalbrist : En rättsanalys av förslaget i SOU 2023:34 om att ersätta tvångslikvidationsreglerna med solvensbaserade regler, i syfte att ge ett mer ändamålsenligt skydd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Adam Wramberg; [2024]
  Nyckelord :Examensuppsats; Juridik; Bolagsrätt; Aktiebolag; Kapitalbrist; Tvångslikvidation; Medansvar;

  Sammanfattning : The Swedish legislation regarding culpulsory liquidation and personal liability has been heavily criticized. In the beginning of July 2023, a proposal was published from an inquiry regarding how to prevent and counter criminal and dishonest use of corporations. LÄS MER

 3. 3. Board Diversity's effect on Stock Volatility An empirical study on the Swedish market

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Simon Risberg; Sanna Tegenfeldt; [2023-09-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In recent years, group diversity has become a prevalent topic of discussion with regard to benefits and drawbacks. This thesis examines the impact of board diversity on stock volatility using data on board directors in Swedish companies over a ten-year period. LÄS MER

 4. 4. Gender Diversity in the Boardroom and Financial Performance - A quantitative analysis of female presence in listed firms in the Nordic region

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Vanessa Da Costa; Vendela Ljungberg; [2023-07-03]
  Nyckelord :Gender Diverstity; Board of Directors; Financial Performance; Critical Mass; Agency Theory; Resource Dependence Theory;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Board and management characteristics effect on firms' ESG scores

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Emelina Farmängen; David Olsson; [2023-07-03]
  Nyckelord :sustainability; ESG; performance; board characteristics; management characteristics; stakeholder theory;

  Sammanfattning : The subject of sustainability has evolved over the years, and firms have been put into the spotlight to provide resources to manage and minimize the problems we face. This paper explores how board and management characteristics are associated with the ESG performance of large European firms, overlooking nine years. LÄS MER