Sökning: "directors board"

Visar resultat 1 - 5 av 283 uppsatser innehållade orden directors board.

 1. 1. DETERMINANTS OF ACCOUNTING CHOICE REGARDING LOCATION OF VOLATILITY: THE FVOCI OPTION - Early indications from the adoption of IFRS 9

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Erik Erlandsson; Mikael Gustafsson; [2018-07-02]
  Nyckelord :IFRS 9; accounting choice; equity investments not held for trade; FVOCI option; irrevocable; recycling; changes in fair value; salient volatility; leverage; job security; materiality; cash compensation;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 2. 2. Lika barn leka bäst : En kvalitativ och kvantitativ studie på styrelser i familjeföretag i Gnosjöregionen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Frida Stigsson; Simon Gunnarsson; [2018]
  Nyckelord :Styrelsesammansättning; Heterogenitet; Homogenitet; Gnosjöregionen;

  Sammanfattning : EXAMENSARBETE CIVILEKONOMPROGRAMMET  Författare; Simon Gunnarsson & Frida Stigsson Handledare; Anna Stafsudd  Examinator; Karin Jonnergård   Titel; Lika barn leka bäst- en kvalitativ och kvantitativ studie på styrelser i familjeföretag i Gnosjöregionen.    Bakgrund och problem; Det finns utförlig forskning kring styrelser, familjeföretag och styrelsens sammansättning. LÄS MER

 3. 3. Internationalization and tax avoidance practices of publicly listed firms within the European Union:The influence of board independence

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sander Laurent Swart; [2018]
  Nyckelord :Tax avoidance; corporate governance; board independence; publicly listed firms;

  Sammanfattning : The main aim of this research is to investigate if large multinational firms publicly listed in the European Union avoid more taxation than less international firms. Furthermore, the composition of the board of directors in terms of independence is considered as a potential moderating influence. LÄS MER

 4. 4. Kvotera kön eller kompetens? : Förändringar i styrelsers ekonomiska kompetens

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Hägg; [2018]
  Nyckelord :Gender quotas; Board structure; Tobin’s Q; Financial literacy; Könskvotering; styrelsestruktur; Tobin’s Q; ekonomisk kompetens;

  Sammanfattning : Andelen kvinnor i bolagsstyrelser i Norden har under en tid ökat. Det första landet i världen som införde en lag kring könssammansättningen i styrelser för att skapa mer jämställda styrelser är Norge. Den norska kvoteringslagen infördes 2006 och kräver att minst 40 procent av respektive kön ska representeras av styrelsens ledamöter. LÄS MER

 5. 5. Board Gender Diversity and Firm Performance: TheEffect of National Culture

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :A.A.J. Scheppink; [2018]
  Nyckelord :Board gender diversity; firm performance; national culture; corporate governance; board of directors;

  Sammanfattning : This paper examines the moderating effect of national culture on the relationship betweenboard gender diversity and corporate financial performance. To test the hypotheses, FixedEffects regression is used in combination with a sample of 1,499 firms from 23 countries and7,125 firm-year observations over a time frame of seven years. LÄS MER