Sökning: "sustainability"

Visar resultat 1 - 5 av 9416 uppsatser innehållade ordet sustainability.

 1. 1. Sustainability education in early childhood: Preschool teachers´perceptions and approaches in nurturing sustainability education practises

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Rose Anyanwu; [2023-01-25]
  Nyckelord :Education; Sustainability; Sustainable Development SD ; Education for Sustainable Development ESD ; Early Childhood for Sustainable Education; Preschool teachers;

  Sammanfattning : Aim: This study aims to examine early childhood teachers’ perceptions of Education for Sustainable Development as well as their pedagogical approaches for nurturing sustainability in Swedish preschools, and how their perceptions of ESD relate to their teaching strategies in nurturing sustainability education. Theory: Lev Vygotsky’s social constructivism emphasizes the significance of language and thought, social interaction, zone of proximal development, scaffolding, mediation, and collaborative work in learning. LÄS MER

 2. 2. The implications of heavy fuel oil ban in arctic waters for sustainable arctic shipping

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för marina vetenskaper

  Författare :Kaung Thu; [2023-01-23]
  Nyckelord :Arctic region; heavy fuel oil; shipping; Sustainable;

  Sammanfattning : The increased temperature in the polar regions is one of the significant impacts of global warming and consequential climate change. In the Arctic, regional warming leads to the accelerated loss of sea ice caps, which has opened up new international shipping routes. LÄS MER

 3. 3. Lobbying against increased accountability: The case of the European Sustainability Reporting Standards (ESRS)

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Benita Helena Kaulina; [2023]
  Nyckelord :Policy instruments; Lobbying; Sustainability reporting; European Green Deal; CSRD;

  Sammanfattning : This study investigates the feedback received in the public consultation process for the European Sustainability Reporting Standards to determine if business associations engaged in lobbying by comparing the policy positions of said business associations to organizations geared towards examining and advocating for sustainability topics. The effects of the organization's characteristics on policy positions were examined based on findings of previous studies suggesting distinct factors determine the decision to lobby and the success of such actions. LÄS MER

 4. 4. How is triple bottom line thinking included in small-firm decision making? – A study of potato farmers in Östergötland, Sweden : hur påverkas potatisproduktionen av kvalitetskrav?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Madeleine Gillheimer; [2023]
  Nyckelord :Food waste; production losses; primary production; triple bottom line; decision theory; garbage can model;

  Sammanfattning : Earlier research has shown a lack of studies on waste in agriculture production. Therefore, there is a need for improved screening for the cause of wastage in primary production. In addition, more research is required on how quality requirements and norms affect wastage and how waste can be prevented. LÄS MER

 5. 5. Avkastning och hållbarhet på fondmarknaden : En empirisk komparativ studie om hållbara aktiefonders avkastning kontra konventionella aktiefonder

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Ricky Backman; Henrik Sundborn; [2023]
  Nyckelord :ESG; SRI; CAPM; Capital Asset Pricing Model; Jensen’s alpha; investments; sustainability; return requirement; equity funds; sustainable equity funds; management fee; ESG; SRI; CAPM; Capital Asset Pricing Model; Jensens alpha; investeringar; hållbarhet; avkastningskrav; aktiefonder; hållbara aktiefonder; förvaltningsavgift;

  Sammanfattning : För att investerare ska placera kapital mot hållbara investeringar krävs insikt om det finns en premie som valet av hållbara aktiefonder innebär eller om dessa motsvarar eller till och med överavkastar mot konventionella fonder. I denna uppsats undersöker vi hur den riskjusterade avkastningen, mätt som Jensens alpha, ser ut för hållbara och konventionella fonder. LÄS MER