Sökning: "Livsstil hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 702 uppsatser innehållade orden Livsstil hälsa.

 1. 1. Kunskap om kvinnlig fertilitet i Sverige

  Magister-uppsats,

  Författare :Emelie Englund; Anna Rask; [2023-02-10]
  Nyckelord :Fertilitet; kunskap; livscykelperspektiv; reproduktiv hälsa; Sverige;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svenskar föder färre barn och senare i livet. Risken med senareläggande av barnafödandet är att det kan bli svårare att bli gravid och att behålla graviditeten, som resultat av detta kan kanske par inte få de barn som önskats. LÄS MER

 2. 2. Medias skildringar av hälsa : En diskursteoretisk analys av begreppet hälsa genom tre dagstidningar och en tidskrift från åren 1962 och 1994

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Björn Gräslund; [2023]
  Nyckelord :Health; media; discourse; Hälsa; media; diskurs;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats undersöker hur begreppet hälsa skildrats av tre dagstidningar och entidskrift - åren 1962 och 1994. Forskningsinstansen är kvalitativ och bygger därmed på etthermeneutiskt förhållningssätt. LÄS MER

 3. 3. Psykisk hälsa efter fetmakirurgi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :William Jansson; Victor Grombein; [2023]
  Nyckelord :Obesity; bariatric surgery; postoperative; mental health; Fetma; fetmakirurgi; postoperativt; psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är ett globalt hälsoproblem somår 2016drabbade1.9 miljarder människor. Individer med fetma har en högre förekomst av psykisk ohälsa. Ångest och depression drabbar cirka 600 miljoner människor per år och är de två vanligaste formerna av fetmarelaterad psykisk ohälsa. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors omvårdnadsåtgärder för att förebygga hjärt- och kärlsjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Jonna Blixt; Erika Bäck; [2023]
  Nyckelord :Cardiovascular disease; literature review; nurses; nursing measures; prevention; Förebygga; hjärt- och kärlsjukdom; litteraturöversikt; omvårdnadsåtgärder; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdom är ett folkhälsoproblem som leder till försämrad livskvalitet. Antalet människor som insjuknar ökar och det leder till hög belastning på sjukvården och stora kostnader för samhället. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av faktorer som påverkar livskvalitet hos personer med Diabete typ 2

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jasmina Dimac; [2023]
  Nyckelord :Diabetes; livskvalitet;

  Sammanfattning : Abstrakt  Bakgrund: Diabetes Mellitus typ 2 (DMT2) är en kronisk sjukdom som uppstår när bukspottkörteln inte producerar tillräckligt med insulin och/eller när kroppen inte effektivt kan använda insulinet som produceras. Förändringar i livsstil och mångfalden av komplikationer kan påverka quality of life (QoL) för personer med DMT2. LÄS MER