Sökning: "livsvärld"

Visar resultat 1 - 5 av 1253 uppsatser innehållade ordet livsvärld.

 1. 1. HUR ORGANISERAR REKTORER I FÖRSKOLAN LIKVÄRDIG UTBILDNING? En kvalitativ intervjustudie

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Desiree Arksund; [2022-02-17]
  Nyckelord :likvärdig; utbildning; undervisning; rektorer; livsvärld; kvalitativ intervju;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på vilka metoder och aktiviteter rektorer i förskolan använder när de organiserar för likvärdig utbildning samt vilka möjligheter och hinder som rektorerna möter och hur detta synliggörs i verksamheten. Studien har utgått från rektorernas perspektiv, det är deras livsvärld som åskådliggöras genom deras berättelser. LÄS MER

 2. 2. Hur livet upplevs efter en hjärttransplantation : en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Lisette Bergqvist; Karolina Rosell; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Hjärttransplantation är det sista behandlingsalternativet för de patienter som lider av avancerad hjärtsjukdom. Dock innebär en transplantation fortsatt behandling livet ut med risk för komplikationer och biverkningar av läkemedel. LÄS MER

 3. 3. Livsstilsförändringar vid diabetes typ 2 : En kvalitativ litteratursammanställning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Janne Jörnefeldt; Frida Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Diabetes typ 2; kvalitativ; livsstilsförändringar; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är i dagens samhälle en av de vanligaste diagnoserna. Diagnosen är en följd av ohälsosamma vanor som kan leda till allvarliga komplikationer och följdsjukdomar. Diabetes typ 2 kan man till skillnad från diabetes typ 1 bli frisk från genom en livsstilsförändring. LÄS MER

 4. 4. Får jag lov att komma in? : När patientens hem blir sjuksköterskans arbetsmiljö

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Natalie Bergman; AnnaKarin Wilkinson; [2022]
  Nyckelord :psykiatri; psykiatrisk hemsjukvård; livsvärld; hälsa; psykisk hälsa; sjuksköterskans upplevelse; sjuksköterskans arbetsmiljö; socialpsykiatri;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är ett samhällsproblem såväl som ett stort lidande för den enskilda individen. Många som lider av långvarig psykisk ohälsa är i behov av hemsjukvård där sjuksköterskan har en viktig roll i att vårda och stötta patienten till hälsa. LÄS MER

 5. 5. Hjärntrötthet "Det är detta att det är osynligt" : En intervjustudie ur ett livsvärldsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Sara Brundin Larsson; [2022]
  Nyckelord :Mental fatigue; traumatic brain injury; TBI; brain tumor; childhood cancer; adjustments; Hjärntrötthet; hjärnskakning; barncancer; hjärntumör; pauser; skola; anpassningar;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Brundin Larsson, Sara (2022). Hjärntrötthet- ”Det är detta att det är osynligt”. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER