Sökning: "t-Test"

Visar resultat 1 - 5 av 738 uppsatser innehållade ordet t-Test.

 1. 1. IFRS 16 påverkan på olika branschers kapitalstruktur – En kartläggning på dess nettoeffekt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Johansson; Melvin Nilsson; [2020-02-20]
  Nyckelord :Redovisning av leasing; IFRS-regelverk; skillnader mellan branscher; IFRS 16; IAS 17;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Redovisning av leasing har länge varit omtalat och ifrågasatt då mantidigare kunnat klassificera leasing på två olika sätt. Genom denna uppdelning har företag intebehövt redovisa all leasing i balansräkningen. LÄS MER

 2. 2. APPLICATION OF PROCESSABILITY THEORY TO SFI STUDENTS’ L2 WRITING COMPETENCIES

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Reyhaneh Tajgardoun; [2020-01-22]
  Nyckelord :Swedish as a second language; language acquisition; L2 writing; morphology; processability theory;

  Sammanfattning : Aim: The main purpose of this study is to study the written proficiency of SFI students atdifferent morphological learning levels, and their ability to conjugate verbs, nouns,and adjectives using a wordless children book (frog-story).Theory: This study tries to link SFI levels of written proficiency to the levels of Pienemannhierarchy of language learning. LÄS MER

 3. 3. Akademisk självtillit och prestationsmotivation: En experimentell studie med PETTLEP-inspirerad simulering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Matilda Granqvist; Stian Strand Strømmen; [2020]
  Nyckelord :prestationsmotivation; akademisk självtillit; självbestämmandeteorin; teorin om målorienterad motivation; PETTLEP; simulering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Academic self-efficacy and achievement motivation has been identified as important sources of more joy, less anxiety and better achievement in an academic context. The purpose of the following study was to investigate the relationship between academic self-efficacy and achievement motivation, and to investigate whether self-efficacy and achievement motivation can be enhanced by means of a PETTLEP-inspired simulation in an academic context. LÄS MER

 4. 4. Onormal avkastning i samband med nyemission : - Aktiestrukturens påverkan vid nyemission

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Fors Lundberg; Axel Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Nyemission; Aktiestruktur; Onormal avkastning; Eventstudie; Informationsasymmetri;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om det uppstår en onormal avkastning i samband med nyemission för företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm samt hur aktiestrukturen påverkar den onormala avkastningen. Studien genomförs med hjälp av en eventstudie och signifikans testas genom ett T-test samt en multipel regressionsanalys. LÄS MER

 5. 5. Lågrisk-anomalin och dess orsaker : – en studie på den svenska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Nilsson; Adam Ek; [2020]
  Nyckelord :Lågrisk-anomalin; Lågbeta-anomalin; Capital Asset Pricing Model; Beteendeekonomi; Lånerestriktioner; Kompensationsstruktur; Svenska aktiemarknaden;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt om det funnits en lågrisk-anomali på den svenska aktiemarknaden under tidsperioden 2000-2019. Data från 624 företag som har varit aktiva på Stockholmsbörsen under denna period har använts, vilket gett ett urval på 88614 månatliga observationer. LÄS MER