Sökning: "t-Test"

Visar resultat 1 - 5 av 1044 uppsatser innehållade ordet t-Test.

 1. 1. Design av hemsida för att underlätta sökning av spel

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ebba Björnström; Josefin Carlsson; [2022]
  Nyckelord :information search; cognitive load; interaction design; user experience; informationssökning; kognitiv belastning; interaktionsdesign; användarupplevelse;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur sökning/filtrering av spel och information för enskilda spel kan förbättras på hemsidan Gamilab. En enkät för användare av hemsidan besvarades av 48 personer och användartester som undersökte hemsidans användarvänlighet och mentala ansträngning genomfördes med fyra personer utan erfarenhet av hemsidan. LÄS MER

 2. 2. Min vän i fårakläder : En studie om parasociala interaktioners påverkan på podcastmarknadsföring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Samuel Malmström; Theodor Lindfors; [2022]
  Nyckelord :Parasociala interaktioner PSI ; Parasociala relationer PSR ; Engagemang; Lyssningsfrekvens; Marknadsföring; Podcasts; Influencer marketing; Word of mouth;

  Sammanfattning : Podcasts är ett relativt nytt fenomen i medievärlden och har skapat ett utrymme som bryggar gapet mellan konsument och varumärke. Medieformen skapar en nära relation mellan lyssnare och programledare till den utsträckningen att lyssnare kan se programledare som vänner eller bekanta. LÄS MER

 3. 3. Strategier i multiplikation : Automatisering och textuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Simon McGinley; Henrik Lindeqvist; [2022]
  Nyckelord :Multiplikation; automatisering; textuppgifter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att utforska vilken roll automatiseringen av multiplikationstabellerna har i matematik gällande lösandet av en textuppgift. Detta gjordes genom en metod som baserades på upprepning och roteinlärning jämfördes med en annan metod som följer elevernas matematikboks upplägg. LÄS MER

 4. 4. Aktier eller kontanter? : Finansieringsmetodens påverkan på avkastning vid företagsförvärv.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonatan Wetterhorn; David Ewaldsson; [2022]
  Nyckelord :Abnormal avkastning; Aktier; Eventstudie; Finansieringsmetod; Företagsförvärv; Kontanter; Svenska aktiemarknaden.;

  Sammanfattning : Företagsförvärv kan vara en vital del i ett företags livscykel. Vilken finansieringsmetod företagen väljer vid förvärv utgör därför en betydande del av hur förvärvet utvecklas. Denna studie undersöker vilken påverkan valet av finansieringsmetod har på det förvärvande bolagets avkastning vid och runt dagen för företagsförvärv. LÄS MER

 5. 5. Revisionsberättelser under en pandemi : En kvantitativ studie om finansiella faktorers samband med orena revisionsberättelser

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Rebecca Lindahl; Emma Johansson; [2022]
  Nyckelord :Audit report; Audit quality; Equity ratio; Operating margin; Return on total capital; Liquidity; Loss; Agency theory; Revisionsberättelse; Revisionskvalitet; Soliditet; Rörelsemarginal; Räntabilitet på totalt kapital; Likviditet; Förlust; Agentteorin;

  Sammanfattning : I mars 2020 informerade Folkhälsomyndigheten om en global pandemi. Arbetsgivare tvingades uppmana sina medarbetare att arbeta hemifrån vilket bland annat påverkade revisorernas arbetssätt. LÄS MER