Sökning: "Gymnasiet"

Visar resultat 1 - 5 av 3271 uppsatser innehållade ordet Gymnasiet.

 1. 1. Elevmotivation i matematikämnet – en systematisk litteraturstudie om effekter av motivationsfrämjande interventioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Liqin Xu; [2021-07-06]
  Nyckelord :motivation; matematik; intervention; experiment; högstadiet; gymnasiet; meta-analys; mathematics; secondary school; meta-analysis;

  Sammanfattning : The aim of this study is to identify evidence-based interventions that work effectively for teachers to increase the motivation of junior high school and high school students in mathematics. A systematic literature study review, i.e. LÄS MER

 2. 2. Vilket kön står sist i kön? Enn kvalitativ studie om hur samhällslärare på gymnasiet agerar mot och bemöter elever med olika kön.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara Ben Maaouia; [2021-06-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Alla är unika, inklusive läraren : En kvalitativ studie av fem lärares syn på hur mångfalden i skolan påverkar ämnet Religionskunskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Maha Haidar; [2021]
  Nyckelord :Sweden; Intercultural; Multicultural; Religious Education; Teaching; Diversity; Sverige; interkulturell; mångkulturell; religionsundervisning; mångfald;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utifrån ett lärarperspektiv undersöka hur den ökande mångfalden i samhället och skolan påverkar ämnet religionskunskap. Studien utgår från tre frågeställningar som handlar om lärarnas uppfattningar om hur mångfalden påverkar undervisningen, de utmaningar som lärarna anser finns med mångfalden i klassrummet samt huruvida interkulturell pedagogik är det bästa sättet att ta itu med mångfalden i klassrummet. LÄS MER

 4. 4. "Jag släcker bara bränder" : En kvalitativ studie om skolkuratorns syn på psykisk ohälsa bland unga samt deras upplevelser om det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Elsa Antoniadou; Sherwan Walli; [2021]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; unga; förebyggande arbete; skolkuratorn;

  Sammanfattning : Skolkuratorer har en unik position där de har möjligheten att fånga upp de elever som lider av psykisk ohälsa. Skolkuratorn är den professionen inom skolpersonalen som kan ses som den bindande länken mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. LÄS MER

 5. 5. Teoribaserad urvalsstrategi för detaljstoff i historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Dennis Börjesson Sundquist; Rebecca Agronius; [2021]
  Nyckelord :detaljstoff; geografisk referensram; historical context; historical contextualisation; historical reasoning; historisk referensram; kronologisk referensram; presentism; social referensram.;

  Sammanfattning : Läroplanen för historia på gymnasiet är omfattande vilket medför att ett stoffurval måste göras. Urval av detaljstoff ställer stora krav på läraren. Det räcker inte att läraren förhåller sig till det centrala innehållet, utan stringens är nödvändigt för att reducera stoffet till något som är hanterbart för elever. LÄS MER