Sökning: "kris i"

Visar resultat 1 - 5 av 1578 uppsatser innehållade orden kris i.

 1. 1. Organisatorisk Resiliens i kris - en uppsats om tillitens roll för organisatorisk styrka och motståndskraft

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Lindgren Mellberg; Pierre Torwald; [2022-02-16]
  Nyckelord :Organisatorisk resiliens; Organisering; Sensemaking; Handlingsnät; Värderingar; Kris; Konstruktivistiskt;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat till att på ett beskrivande sätt utveckla förståelsen kring begreppet organisatorisk resiliens samt att se på hur kriser påverkar organisationers och människors förståelse och handlande. Nio olika personer på lika många organisationer har intervjuats för insamlandet av det empiriska materialet för att analysera frågan; Hur skapas organisatoriskresiliens i kristid genom den organisering som sker? Resultatet av denna fallstudie visar på att ett brett spektra av handlingar i kombination med de sociala relationerna människor emellan påverkar byggandet av den organisatoriska resiliensen. LÄS MER

 2. 2. En studie om hur en större organisation har anpassat sig efter Covid19 pandemin ur ett strategiperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Gidlund; Alfred Mikaelsson Pfeil; [2022-02-15]
  Nyckelord :strategi; strategisk flexibilitet; strategi i en kris; Covid-19; förändring;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin har påverkat världen både socialt samt ekonomiskt och är än idag en pågående kris. Pandemin har inneburit en rad olika förändringar i världen vilket också har påverkat företag som behövt anpassa sig efter det rådande affärsklimatet. LÄS MER

 3. 3. Lastkapacitet hos murar byggdamed C3Cblocksystem® -Explosionslaster

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Linus Nimb; Stina Jonsson; [2022]
  Nyckelord :explosion load; protective walls; concrete; Eurocode 2; MSB; C3C; explosionslast; skyddsmur; betong; Eurocode 2; MSB; C3C; splitterverkan; hållfasthet; skjuvning; dymlingsverkan; glidning; stjälpning; markbärighet; utböjning;

  Sammanfattning : Under den senaste tiden har det upplevts en större oro i omvärlden och fred är inte längreen självklarhet i Europa. Människor är oroliga för den eskalerande situationen i Europaoch det har skapat ett osäkert säkerhetspolitiskt läge i världen. LÄS MER

 4. 4. Att vara eller inte vara...cancelled? : En kvalitativ studie om hur företag kan hantera interaktionen i sociala medier vid en kris.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Amanda Krantz; Victoria Dalfors; [2022]
  Nyckelord :krishantering; kriskommunikation; sociala medier; marknadsföring; cancel kultur; kriser; förtroende;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hellre en trygg hamn än ett stormigt hav : En kvantitativ studie om safe havens på den svenska aktiemarknaden under perioder av kris

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Patricia Johansson; Jonathan Wessman; [2022]
  Nyckelord :Business economics; financial economics; safe haven; risk; crisis; Företagsekonomi; finansiell ekonomi; safe haven; risk; kris;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker fem olika tillgångar under tre olika kriser för att se vilka tillgångar som kan definieras som en safe haven på den svenska aktiemarknaden. Tillgångarna som undersöks är guld, 10-årig statsobligation, japansk yen, schweizisk franc och amerikansk dollar. LÄS MER