Sökning: "Situationsanpassad kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Situationsanpassad kommunikation.

 1. 1. Revisionsbranschen i förändring: En studie av Covid-19:s påverkan på ekonomistyrning med fokus på distansarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Andersson; Moa Carlefall; [2024-02-20]
  Nyckelord :Covid-19; Kris; Distansarbete; Ekonomistyrning som paket; Situationsanpassad kommunikation; Krisstyrning; Organisationskultur; Revisionsbransch;

  Sammanfattning : This study explores the impact of Covid-19 on the auditing industry, specifically focusing on the interplay between Covid-19, remote work and the bundled concept of management control system tools. The research aims to deepen the understanding of how the pandemic has affected the auditing sector, with a particular emphasis on management control systems and remote work. LÄS MER

 2. 2. ”Det är alldeles för lite tid att vara en ledare på det sättet jag önskar” : En kvalitativ studie av förskollärares syn på att leda annan förskolepersonal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emelie Hovind; Caroline Brüning; [2021]
  Nyckelord :Förskola; ledarskap; förskollärarnas ledaruppdrag; annan förskolepersonal; distribuerat ledarskap; situationsanpassad ledarskapsteori;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur förskollärare resonerar kring sitt ledaruppdrag i förhållande till annan förskolepersonal. Studien utgick från en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer, med åtta yrkesverksamma förskollärare. Som teoretisk utgångspunkt har Hersey och Blanchards situationsanpassade ledarskapsteori använts. LÄS MER

 3. 3. Konsultchefers samledarskap : Inom bemanningsföretag i Jönköping

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Olivia Ingman; Hana Kelmendi; [2020]
  Nyckelord :Consultant manager; co-leadership; shared leadership; situational leadership; staffing industry; staffing and recruitment company; Konsultchef; samledarskap; delat ledarskap; situationsanpassat ledarskap; bemanningsbranschen; bemanningsföretag;

  Sammanfattning : Bemanningsbranschen är en växande bransch som präglas av en speciell trepartsrelation mellan konsultchef, kund och konsult. Inom denna trepartsrelation formas ett samledarskap mellan konsultchef och kund som tillsammans har ett delat ansvar över en eller flera konsulter. LÄS MER

 4. 4. Situationsanpassad digital krisinformation : design för beteendeförändring under Covid-19

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Elin Hansson; Gustavsson Emilia; [2020]
  Nyckelord :Design context; informating; nuging; narrative visualization; behavioural change; public displays; situated design; ICT; covid-19; pandemic; Design för kontext; informera; nudging; berättande visualisering; offentliga skärmar; beteendeförändring; situationsanpassad design; IKT; covid-19; pandemi; Covid-19;

  Sammanfattning : Coronapandemin i världen är ett faktum. För att minska smittspridningen i samhället, så bör individer följa regeringens samt myndigheternas rekommendationer. De restriktioner som är gällande i Sverige den 14:e maj är lindriga och under denna pandemi har offentliga platser, restauranger och butiker varit fortsatt öppna (Krisinformation. LÄS MER

 5. 5. Ledarskap inom hästnäringen : skillnader och likheter i olika typer av verksamheter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Isabelle Gothenby; Jacqueline Gissler; [2019]
  Nyckelord :ledarskap; hästnäring; ridsport; ridskola;

  Sammanfattning : This study analyze leadership within equestrian sports and the leader’s own reflections regarding their role as a leader. Differences and similarities in different types of organizations are also taken in consideration. The fact that it is not known today how the leaders look at their leadership is an important factor and purpose for this study. LÄS MER