Sökning: "situationsanpassat ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 189 uppsatser innehållade orden situationsanpassat ledarskap.

 1. 1. En kvalitativ studie om hur ledare använder ledarstilar för att motivera utövare inom lagidrott kontra individuell idrott

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Dahlbom; Sina Karimi; [2024-02-13]
  Nyckelord :Ledarstilar; individanpassning; kommunikation; motivation; individuell idrott; lagidrott; transaktionellt ledarskap; situationsanpassat ledarskap; karismatiskt ledarskap;

  Sammanfattning : Ledarstil är ett oerhört brett begrepp vilket innefattar många olika aspekter. Bakgrunden till undersökningen grundade sig i att se hur dessa ledarstilar kan appliceras och tillämpas för att motivera utövare i så stor utsträckning som möjligt. LÄS MER

 2. 2. “Att inte reflektera och inte ta åt sig av feedback är ett recept för att inte utvecklas” : Berättelser och lärdomar från ledarnas verklighet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Josephine Wendt; Gustav Sandberg Magnusson; [2024]
  Nyckelord :Leader development; leadership development; learning processes; experience-based learning; situational leadership; learning by doing; reflection; self-reflection; leadership skills.; Ledarutveckling; ledarskapsutveckling; lärprocesser; erfarenhetsbaserat lärande; situationsanpassat ledarskap; learning by doing; reflektion; självreflektion; ledarskapsförmågor;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka och skapa förståelse kring processerna för hur ledare lär sig vara ledare. Studien har som ambition att undersöka vad ledarna har lärt sig och hur dessa lärprocesser skett i ledarnas vardag. Nio stycken semistrukturerade intervjuer genomfördes med etablerade ledare inom olika branscher. LÄS MER

 3. 3. Att leda under och efter en tid av kris

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Edvard Orvefors; Celestian Hagman; [2023-07-04]
  Nyckelord :Organisatorisk förändring; förändrat ledarskap; coronapandemin; ledarskap i kris; situationsanpassat ledarskap;

  Sammanfattning : Coronapandemin är en kris som drabbat samhället hårt och har under de senaste åren påverkat stora delar av världen. Ekonomin, politiken, säkerheten och människors hälsa har stått inför stora påfrestningar under coronapandemin, vilket i många fall påtvingat ett förändrat ledarskap. LÄS MER

 4. 4. Ungdomsidrott i nordväst : En kvalitativ studie om hur idrottsföreningar och kommuner i nordvästra Skåne arbetar för att främja fysisk aktivitet för barn och ungdomar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Jesper Strömberg; Victor Bragard; [2023]
  Nyckelord :ungdomsidrott; ledarskap; motivation; självbestämmandeteorin; situationsanpassat ledarskap;

  Sammanfattning : This study aims to explore how sports clubs and municipalities in the north western part of Skåne can work together to retain youth in sports clubs and promote physical activity. The study investigates various strategies and methods that can help retain and attract youth to sports clubs and encourage their continued participation in physical activity. LÄS MER

 5. 5. Distanserat ledarskap : En kvalitativ studie baserad på chefers upplevelserav ledarskap på distans

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Julia Lindén; [2023]
  Nyckelord :Virtual leadership; Distance; Remote; Trust; Virtuellt ledarskap; Distans; Tillit;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur ledare på distans upplever sin roll med forskningsfrågan “Hur upplever ledaresin roll på distans?”. Syftet är att bidra till insikter kring ledarrollen och eventuella svårigheter somledare stöter på i samband med distansarbete samt att förstå om och hur ledarskapet på distans harutvecklats med förändringen mot ett digitalt ledarskap på grund av pandemin. LÄS MER